Siirry sisältöön
Työelämä
TET- oppilaat tutustumassa sähköistyvään autoalan

Uusi ammatillinen kasvu -hankkeessa autoalan yritykset ja eri asteella toimivat oppilaitokset kehittivät ratkaisuja tekniikan alalla jatkuvaan osaamistyövoimapulaan.

Kirjoittajat:

Virve Vainio

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ilkka Uronen

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.06.2022

Kaksi autoalan yritystä ryhtyivät systemaattiseen yhteistyöhön peruskoulujen kanssa Uusi Ammatillinen Kasvu -hankkeessa (2018-2021). LänsiAuto, joka on täyden palvelun autoalan yritys, sekä kansainvälinen VDL Bus&Coach, jonka Suomen yksiköt huolehtivat VDL-bussien huolto- ja jälkimarkkinoinnista, ottavat suunnitelmallisesti kiinnostuneita peruskoululaisia yksiköihinsä tutustumaan ja myös kokeilemaan autoalan töitä. Yhteistyöstä peruskoulujen kanssa on syntynyt jo runsaasti positiivisia kokemuksia.

Kun tekeminen kiinnostaa, asioita tapahtuu

Innostuneisuus on näkynyt monella tavalla. Peruskoulun opo oli jo viikon ajan etsinyt koulusta kadonnutta opiskelijaa, joka löytyi sitten bussifirmasta neuvottelemasta itselleen TET-jaksoa. Yksi TET-harjoittelija puolestaan laittoi ammattimekaanikon koville vaatimalla, että kahvitauko pitää jättää väliin, jotta saadaan bussi kuntoon ja päästään koeajolle. Yrityshenkilöstöä pitää hyvässä vireessä myös se, että peruskoululaiset ovat yllättävän innokkaita kyselemään.

Kun tekeminen kiinnostaa, asioita alkaa tapahtua myös nuoren toimesta. Sitoutuminen ja vastuunottaminen vahvistuu ja hyvä alkaa kiertää. Oppilaiden yrityksessä syntyneistä kokemuksista kerrotaan toisille ja kokemuksilla on vaikutusta. Yksi oppilas tiesi VDL:ään tullessaan, että edellisen vuoden kaveri oli päässyt autoalalle opiskelemaan.

Kiinteää ja tuottoisaa yhteistyötä

Länsi-Auton kehittämispäällikkö Jouko Hakkarainen kertoo, että yrityksessä on jatkuvasti harjoittelijoita. Espoon Karakallion koulusta kävi 12 oppilasta opettajineen tutustumassa. Kaitaan koulusta on myös tullut kyselyjä. Halukkaita peruskoululaisia olisi tulossa enemmän kuin voidaan ottaa. LänsiAuto tekee kiinteästi yhteistyötä myös Omnian autoalan kanssa, joten peruskoulun oppilailla on samalla mahdollisuus tutustua myös ammatilliseen koulutukseen.

VDL Bus&Coachin jälkimarkkinointipäällikkö Vesa Savela kuvailee Vantaan opojen kanssa tehtävää yhteistyötä hyvin tuottoisaksi. Opojen kanssa on syntynyt hyvä luottamuksellinen yhteistyö. Oppilaat ovat TEPPO-viikkoina (TEPPO= Työelämäpainotteinen perusopetus) hyvässä hoidossa yrityksessä. Opot pistäytyvät käymään ja ovat mukana TEPPO-jakson arvioinnissa. Nuoret ovat olleet tunnollisia ja vastuullisia. Syksyllä 2021 kuusi Vantaan peruskoulun oppilasta oli harjoittelemassa sekä korjaamo- että varastopuolella. Yhteistyötä VDL tekee ammattiopisto Varian ja Stadin AO:n kanssa.

Autoalan vetovoima vahvistuu

Työelämään tutustumisen (TET) merkitys on näissä yrityksissä ymmärretty. Autoala saadaan vetovoimaiseksi, kun nuoret pääsevät itse näkemään ja tekemään. Nuoret saavat käsitystä siitä, mitä kaikkea autoalalla tapahtuu, nyt kun ala siirtyy pääsääntöisesti sähköiseen käyttövoimaan.

Yritykselle kiinteä oppilaitosyhteistyö ja harjoitteluohjaus merkitsee myös vähemmän rekrytointikustannuksia ja -työtä. Esimerkiksi Jouko Hakkaraisen hallinnoimassa yksikössä organisaatioon ei ole tarvinnut enää vuosiin rekrytoida yhtään työntekijää yleisten työnhakuilmoitusten avulla.

Kun peruskoululainen päättää hakeutua alan ammattiopintoihin, hän pääsee helposti yritykseen työssäoppimisjaksolle. Myös oppisopimuksen solmiminen voi onnistua jopa ensimmäisen vuoden aikana, jos nuoressa nähdään kehittymismahdollisuudet ja hän itse innostuu ja osoittaa halua sijoittua alalle. Oppiminen jatkuu henkilöstön lisäkoulutuksina, AMK-tutkintokoulutuksena jne.

Uusi ammatillinen kasvu -hankkeessa (2018-2021) autoalan yritykset ja eri asteella toimivat oppilaitokset kehittivät ratkaisuja tekniikan alalla jatkuvaan osaamistyövoimapulaan oppilaitosten ja yritysten välisenä yhteistyönä .
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen koordinoinnista vastasivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Autoalan keskusliitto ry.
Lue hankkeen raportti