Siirry sisältöön
Työelämä
Sähkö auton käyttövoimana laajentaa osaamisen tarvetta autoalalla

Uusi ammatillinen kasvu -hanke (UAK) pureutui autoalan suureen murrokseen ja alalla tarvittavaan osaamiseen.

Kirjoittajat:

Virve Vainio

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.06.2022

Uusi ammatillinen kasvu -hankkeessa (UAK) pureuduimme autoalan suureen murrokseen ja alalla tarvittavaan osaamiseen. Yrityksissä nähtiin, että sekä lukiosta että ammatillista väylää tulevien harjoittelijoiden perusosaamisessa on puutteita. Tämä on huomattu myös ammattikorkeakoulussa. Teknistä ja matemaattista ajattelua sekä käytännön taitoja pitäisi harjaannuttaa paljon jo perusopetuksessa.

Kiinnostava oppimisen kohde ja oikea-aikaista ohjausta

Sähköenergialla toimivan moottorin toimintaperiaatteiden ymmärtäminen on alalla tärkeää. Sähköä imiönä on vaikea oppia vain lukemalla kirjoja tai laskemalla mekaanisia laskuja. Sähkön toimintaperiaatteen ymmärtämiseen tarvitaan paljon muuta. Tarvitaan oikeanlaiset työskentelytilat ja asianmukaiset välineet, tarvitaan oppijoita kiinnostava oppimisen kohde ja tarvitaan oppimisprosessia oikea-aikaisesti rytmittävä ohjaus.

Kaikki tämä järjestyi vuodenvaihteessa 2021-2022 Stadin ammattiopiston Ilkantien yksikössä, jossa toteutui kymmenen keskiviikko-iltapäivän aikana ensimmäinen sähkömikroautokurssi. Kurssille osallistui yhdeksän peruskoululaista ja yksi lukiolainen.

Kuva: Opettaja Eero Saari ja opiskelijat mikroauton pauloissa.

Kurssilla oppilaat saivat purkaa polttomoottorikäyttöisen mikroauton osiin ja sitten rakentaa sen uudelleen sähkökäyttöiseksi. Mikroauton valmistuksessa hyödynsimme käytöstä poistettavien sähkömoottoripyörien voimalinjan osia sekä niiden sähkölogiikkaa. Oppilaat tutustuivat samalla sähkömikroauton voimalinjaan. Tietoja he hakivat välillä verkosta erilaisista tietokannoista; esimerkiksi ZERO-sähkömoottoripyörien maahantuojan portaalista etsittiin korjaus- ja huoltotietoja.

Tekemisen lomassa opettaja esitti kysymyksiä ja oppilaat keksivät ja ehdottivat ratkaisuja. Oppilaille vaikeat käsitteet, kuten momentti, integrointi, derivointi, tai kulmakerroin saivat käytännön kautta merkityksen. Ohmin laki heräsi aivan uuteen eloon, kun jännitteen, virran ja vastuksen välistä suhdetta tutkittiin käytännössä. Oppilaat miettivät, kuinka paksuksi sähköjohdon voi kasvattaa tai milloin johto voi lämmetä liikaa.

Kun työn eri vaiheissa looginen ajattelu, mittaaminen ja laskeminen tulee tietoiseen käyttöön, oppimisesta tulee monipuolisesti palkitsevaa ja laadukasta. Oppimisen vahvistamiseksi joka keskiviikko kokosimme opitut asiat ja käsitteet lopuksi yhteen.

Aktiivista tulevaisuuden verkostointia

Kurssilaiset pääsivät myös tutustumaan kummiyrityksenä toimivan VDL Bus & Coachin sähköbussihuoltoon. Yrityksessä sähkömikroautokurssi voi saada jatkoa TET- jaksona (peruskoulu), työssäoppimisena tai oppisopimuksena (ammatillinen koulutus) tai vaikkapa myöhemmin harjoittelujaksona (AMK-opinnot). Osa kurssilaisista ehti jo aktiivisesti solmia suhteita yritysedustajien kanssa.

Tavoitteena on, että sähkömikroautokurssi säilyy ja saa rinnalleen myös muiden alojen rinnakkaiskursseja. Paljon mielenkiintoisia ilmiöitä löytyy ruokatalouden, elintarviketeollisuuden, kemianteollisuuden, ohjelmoinnin, robotiikan, kone- ja tuotantotekniikan, liiketalouden, kauneus- ja terveysalan tai rakennusalan toimialoilta. Sen lisäksi että oppilaiden yleissivistävien aineiden perustaidot paranevat heille voi tällaisen erikoiskurssin avulla avautua aivan uusi maailma ja uramahdollisuus.

Uusi ammatillinen kasvu -hankkeessa (2018-2021) autoalan yritykset ja eri asteella toimivat oppilaitokset kehittivät ratkaisuja tekniikan alalla jatkuvaan osaamistyövoimapulaan oppilaitosten ja yritysten välisenä yhteistyönä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen koordinoinnista vastasivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Autoalan keskusliitto ry. Tutustu hankkeen raporttiin.

Kirjoittajat:
Virve Vainio, Haaga-Helia AOKK
Eero Saari, Stadin ammattiopisto, autotekniikka

Kuva: www.shutterstock.com