Siirry sisältöön
Työelämä
Lisää vaikuttavuutta oppilaitosten ja työelämän yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja siihen liittyvää yhteistyön merkitystä pohtiessa, koulutus ja siinä toteutettava oppilaitosten ja työelämän edustajien välinen yhteistyö nousee merkittäväksi tekijäksi.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.03.2022

Harvoin kukaan yksin toimimalla pystyy tuottamaan kaikkia yhteiskunnallisen hyödyn syntymiseen tarvittavia tekoja, vaan hyöty luodaan yhteistyössä eri toimijoiden ja osapuolten kanssa.

Vaikuttavuudella tyypillisesti tarkoitetaan toimia, joiden seurauksena syntyy muutoksia yhteiskunnassa, ihmisissä tai ympäristössä. Sitran selvityksen (2018) mukaan vaikuttavuus syntyy yhteistyössä. Vaikuttavuus on siis muutos, joka vaatii tavoitteellisuutta yhteisen hyödyn saavuttamiseksi.

Vaikuttavuutta ja siihen liittyvää yhteistyön merkitystä pohtiessa, koulutus ja siinä toteutettava oppilaitosten ja työelämän edustajien välinen yhteistyö nousee merkittäväksi tekijäksi. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, oikeanlaisesta osaamisesta on tullut erityisesti pienelle Suomelle tärkeä pääoma globaalissa markkinassa.

Yhteistyöllä varmistuu oikeanlainen osaaminen

Laadukkaan koulutuksen luoma oikeanlainen osaaminen vahvistaa ennen kaikkea talouskasvua, mutta lisää myös yhteiskunnallista kehitystä ja mahdollistaa näin muutoksessa mukana pysymisen. Varmistamalla oikeanlainen osaaminen, yhteinen hyöty ja vaikuttavuus vahvistuu.

Haaga-Helian palvelumuotoilun opintojaksolla tehdään säännöllisesti yhteistyötä työelämän eri toimijoiden ja yritysten kanssa. Opintojaksoilla opiskelijat ratkovat aitoja yritysten ongelmia ja auttavat näin yrityksiä kehittämään palveluitaan ja liiketoimintaansa. Yritysten saaman hyödyn lisäksi myös opiskelijat hyötyvät, sillä he saavat jo opintojensa varhaisessa vaiheessa tärkeää kosketusta työelämään.

Yritysyhteistyön ja yritysten projektitöiden kautta opiskelijat pääsevät verkostoitumaan. Uusi unelmien työpaikka voi löytyä myöhemmin yrityksestä, johon opiskelija on jo opintojensa aikana tehnyt projektityötä. Hyvin tehty työ toimii opiskelijan käyntikorttina myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi harjoittelupaikan tai opinnäytetyöaiheen hakemisessa.

Jalka oven väliin ja toiveena saada unelmien työpaikka. Näin on varmasti monella opintojensa loppusuoralla olevalla opiskelijalla haaveena. Kun opiskelijalla tai opintonsa jo päättäneellä on tuoreet tiedot ja opit, niin he omalla osaamisellaan ja toiminnallaan luovat vaikuttavuutta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Kaikkien hyöty on yhteiskunnan hyöty

Oppilaitos ja yritys voivat yhdessä vahvistaa osaamisen ja kestävän kehityksen kädenjälkeä kehittämällä liiketoimintaa muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Oppilaitos hyötyy, kun se saa ajantasaista ymmärrystä työelämän haasteista ja pystyy näin entistä paremmin varmistamaan koulutuksen tuottaman oikeanlaisen osaamisen. Yritys hyötyy, kun se saa osaavaa työvoimaa, jolla on uusia raikkaita näkemyksiä liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kehittämiseksi asiakaskokemusta parantaen. Eivätkä hyödyt siihen lopu; opiskelija hyötyy, kun saa työelämälähtöisiä osaamista, rohkeutta tarttua haasteisiin ja verkostoituu.

Win-win-win. Kaikki hyötyvät ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus vahvistuu. Yksi yhteiskuntamme tärkeimmistä pääomista, oikeanlainen osaaminen ja rohkeus tarttua uusiin mahdollisuuksiin lisääntyy.

Lähde:

Heliskoski J., Humala H., Kopola R., Tonteri A., Tykkyläinen S. 2018. Vaikuttavuuden askelmerkit. Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille. Sitra. (pdf)

Kuva: www.shutterstock.com