Siirry sisältöön
Työelämä
Jokainen opiskelija ansaitsee oman mentorin

Mentorointi on tavoitteellinen kahdenkeskeinen vuorovaikutussuhde, joka perustuu molemminpuoliseen avoimuuteen, luottamukseen ja sitoutuneisuuteen. Haaga-Heliassa mentorointimme päätavoitteena on tukea opiskelijan työelämään siirtymistä.

Julkaistu : 18.02.2022

Mentorointi on muun muassa työelämäpelkojen poishuuhtelua. Lisäksi se on uusien kontaktien luomista ja keskustelua työelämän asiantuntijoiden kanssa. Ennen kaikkea se on kahden ihmisen kohtaamista. Itsensä likoon avoimesti laittamalla saa molemmat osapuolet aktivoitua omaa ajatteluaan ja toinen asetettua kehittymistavoitteita.

Rohkaisevaa, innostavaa, oivalluttavaa, opettavaista. Sain uskoa omaan tekemiseeni. Luotan omaan osaamiseeni.

Näin aktorit eli Haaga-Helian opiskelijat kuvasivat yhteen ääneen viimeistä mentorointimatkaansa. Juuri loppuneen ohjelman opiskelijat hehkuttivat olevansa onnellisia osallistumisestaan korkeakoulumme alumnivetoiseen mentorointiohjelmaan. He olivat innostuneita monimuotoisten urapolkujen kuulemisesta, aidosta läsnäolosta ja mahdollisuudesta rakentaa luottamusta itselle aluksi vieraan ihmisen kanssa.

Kyllä, itsetuntemukseni on lisääntynyt, kun olen peilannut osaamistani mentorini kanssa.

Mentorointi auttaa työelämään siirtymistä

Mentorointi on tavoitteellinen kahdenkeskeinen vuorovaikutussuhde, joka perustuu molemminpuoliseen avoimuuteen, luottamukseen ja sitoutuneisuuteen. Haaga-Heliassa mentorointi on vapaamuotoista ja jokainen mentorointipari löytää itselleen sopivimman tavan toimia ja keskustella. Mentorointimme päätavoitteena on tukea opiskelijan työelämään siirtymistä.

Mentorointi vahvistaa itsetuntemusta ja selkiyttää ammatillisia tavoitteita. Mentoroinnissa opiskelija voi oppia reflektoimaan osaamistaan, arvostamaan vahvuuksiaan ja identifioimaan heikkouksiaan. Mentorin kanssa käytyjen luottamuksellisten keskustelujen avulla opiskelijan on helpompi löytää oma urasuunta ja lähteä vahvistamaan tarvittavia ominaisuuksia. Mentorointi vahvistaa opiskelijan itseohjautuvuutta.

Mentorointi syventää kuuntelun taitoja. Osapuolet oppivat olemaan läsnä. Kuuntelu on ydin vuorovaikutukselle, toisen kokemuksien ymmärtämiselle ja väärinkäsitysten välttämiselle. Kuuntelua tukee avointen kysymysten tekemisen taito, jonka avulla herätetään keskustelua ja lisätään aktiivista ajattelua. Mentori ei neuvo liikaa vaan kuuntelee, antaa oivaltaa ja kannustaa.

Mentorointi kasvattaa verkostoja. Mentorin kautta saa käyttöön hänen kontaktinsa ja asiantuntijaverkostonsa, joista on korvaamatonta hyötyä työelämään siirtyessä. Aina kun opiskelija lisää yhden kontaktin verkostoonsa, laajentuvat hänen epäsuorat kontaktinsa? Verkostot toimivat työnhakuväylinä ja henkilöbrändin rakentamisen tukena.

Mentorointi auttaa palautetaitojen vahvistamisessa. Uralla tarvitaan myönteisen palautteen antamisen taitoja, ja nämä taidot vahvistuvat keskustellen ja kuunnellen. Mentori voi kyseenalaistaa, haastaa ja antaa palautetta. Mentorin kanssa voi harjoitella säännöllistä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista. Mentorin kanssa opitaan yhdessä.

Taitoni reagoida haastaviin tilanteisiin on parantunut saamieni neuvojen ansiosta.

Mentorointi tarjoaa avaimia työelämään

Haaga-Heliassa mentorointi on otettu osaksi uutta Avaimet työelämään -opintokokonaisuutta ja osallistuminen kerryttää myös opintopisteitä.

Avaimia työelämään ojentavat edelleen motivoituneet omat alumnimme, jotka haluavat antaa opiskelijoiden uralle vauhtia. Yhteistä mentoreille on heidän korkea motivaationsa olla läsnä toisen arjessa, jakaa osaamistaan, vastaanottaa uusia tuulia ja päästä peilaamaan omaa osaamistaan työelämän nykyvaatimuksiin nähden. Monet alumnimme palaavat aina vaan uudestaan mentoreiksi. Jotkut jopa kuudetta vuotta putkeen.

Olisi hienoa, jos jokainen opiskelijamme voisi saavuttaa samat kokemukset ja saada oma työelämäsparraaja uransa alkutaipaleelle. Tervetuloa talkoisiin kaikki alumnit ja rohkeasti mukaan upeat opiskelijamme!

Näin sen teimme:

Lukuvuonna 2021-22 järjestimme neljä erilaista mentorointikokonaisuutta, joissa on ollut mukana yhteensä 100 paria. Kaikkiaan vuodesta 2006 lähtien olemme yhdistäneet reilut 1000 paria kulkemaan yhdessä mentoroinnin koukuttavassa maailmassa.

Mentorointiohjelma toimii sähköisillä alustoilla itseohjautuvasti ja yhteisen kick-offin jälkeen matka jatkuu parien välisenä kahdenkeskeisenä taipaleena. Mentoroinnin tueksi rakennettu kattava tukipaketti on saanut hyvää palautetta osallistujilta.