Siirry sisältöön
Työelämä
Fiilis-tyypit työelämässä

Kirjoittajat:

Tiina Brandt

yliopettaja / principal lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.05.2022

Kun kohtaa erilaisia ihmisiä, heidän tyylinsä toimia ja kommunikoida voi hämmentää, erityisesti jos se on erilainen kuin oma. Toisen puhuessa rivien välistä ja antaessa palautetta hyvinkin hienovaraisesti voi toinen olla hyvin suorapuheinen ja kriittinen. Nämä tilanteet voivat aiheuttaa ihmetystä ja jopa loukkaantumisia.

Myers-Briggsin tyyppi-indikaattorin mukaan tuntevat persoonallisuudet keskittyvät muiden huomioimiseen ja huomaavat helposti, millainen tunnelma on. Esimerkiksi työpaikan tunnelma vaikuttaa heihin huomattavasti, ja sen rikkoontuminen voi aiheuttaa heille ahdistusta, vaikka he tietäisivätkin, että kriittiset asiat pitää ottaa esille.

Esihenkilöasemassa heille ikävimpiä tilanteita on negatiivisen palautteen antaminen toisille. He pystyvät kyllä itse ottamaan kritiikkiä vastaan, mutta toisten mahdollinen loukkaaminen on heille lähes pahinta, mitä voi tapahtua.

Ajattelevat kertovat, että he kokevat samoja tunteita kuin vaikkapa tuntevat ystävänsä mutta eivät välttämättä samalla vahvuudella, eivätkä he näytä tunteita välttämättä ulospäin. Tämä saattaa antaa heistä hieman etäisen ja tunteettoman vaikutelman. Vaikka tunne ei näkyisi kasvoilla, se ei aina tarkoita sitä, etteikö sitä silti olisi.

Tiimit, jotka koostuvat asiapitoisista ajattelevista tyypeistä, kysyvät, miten tähän ryhmään saisi vähän tunnelmaa, jos yhtäkään fiilistyyppiä ei ole mukana. Ajatteleville tyypeille ei ole luonnollista näyttää välittämistä siinä määrin kuin tunteville, joten tunnelma voi olla etäinen ja kylmähkö. Yleensä huumori on kuitenkin toimiva keino vaikuttaa tunnelmaan, joten ajattelevat voivat vaikuttaa ilmapiiriin sen avulla, koska se on heille usein luontevampaa kuin välittämisen näyttäminen.

Kommunikaatiotyyliltään fiilistyypit ovat usein hyvin empaattisia, ja yhdistettynä ekstraversioon he näyttävät kasvoillaan kaikki tunteet, mitä heidän mielessään liikkuu. Tunteet ja niiden näyttäminen on heille luonnollista, ja he eivät olekaan niin sanottuja pokerinaamoja. Introverttien fiilistyyppien tunneilmaisu on kuitenkin huomattavasti pidättyväisempää, ja heitä ei voi usein lukea ja tulkita yhtä helposti.

Ajattelevat taas kokevat kiusallisia tilanteita, jos työpaikalla yhtäkkiä näytetään erittäin vapaasti etenkin negatiivisia tunteita, vaikkapa itketään. Ajattelevat usein kokevat, että tunteet eivät kuulu perinteisesti työpaikalle. Poikkeuksena ovat työpaikat, joissa on luonnollisempaa näyttää tunteita (esim. hoiva-ala tai vaikkapa näyttelijän ammatti). Vaikka tunteita näytetään ja työpaikalla vaikkapa itketään, ajattelevien ei tarvitse tästä hätääntyä. Asian voi nostaa esille: ”Ikävää, että tämä teema nostaa paljon tunteita esiin, voimme pitää vaikka pienen tauon ennen kuin jatkamme.” Voi osoittaa ilmeillään ja eleillään sympatiaa ja jatkaa asian käsittelyä, kun tunteet ovat hieman tasoittuneet.

Vastakkaisilta persoonallisuuksilta voi oppia heidän vahvuuksistaan ja pyrkiä laajentamaan omaa käyttäytymistä tähän suuntaan. Esimerkiksi tuntevat voivat oppia ajattelevilta hankalien tilanteiden käsittelyä ja negatiivisen palautteen antamista ja ajattelevat voivat oppia tuntevilta työyhteisön fiiliksen nostattamista, positiivisen palautteen antamista ja tunteiden käsittelyä.