Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
TKI-työ haastaa ja rakentaa monipuolisesti opettajan osaamista

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus viettää 70-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden kunniaksi haluamme jakaa kokemuksemme siitä, kuinka opettajakorkeakoulumme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) tulee näkyväksi työssämme ja miten ajattelemme Haaga-Helian uuden strategian suuntaavaan TKI-toiminnan painotuksia tulevaisuudessa.

Kirjoittajat:

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.11.2020

TKI-työssä elämme konreettisesti todeksi ammattikorkeakoulupedagogiikan kolmea kovinta kovaa ydintä: opetus- ja ohjaustyötä, tutkimustyötä sekä alukehittämistyötä. Lähestymme tässä blogissa TKI-toimintaa kahdesta eri näkökulmasta: oman työmme ja Haaga-Helian uuden strategian valossa.

TKI-toiminta omassa työssämme

TKI-toiminnan näkökulmasta työssämme yhdistyvät niin ohjaus ja valmennus kuin tutkiminen sekä uusien ratkaisujen kehittäminen yhdessä hankekumppanien kanssa. Konkreettisesti se on tullut näkyväksi Osataan (2012–2014), AmkVerkkovirta (2015–2017), AMKToteemi (2017–2019) sekä nyt käynnissä olevan Work&Study FastTrack -hankkeen (2020–2022) kautta. Nämä hankkeet ovat edistäneet korkeakoulujen osaamisperustaisuuden kehittämistä ja osaamisen tunnustamisen tapoja. Lisäksi olemme kehittäneet korkeakoulun, yritysten ja järjestöjen yhteistyötä, mikä on mahdollistanut osaamisen kehittymisen.

Tutkiva ja kehittävä työ on dokumentointunut julkaisuina, joissa koetellut uudet toimintamallit ja työkalut ovat jaettavissa sekä parastettavissa. Kolme kulmaa opinnollistamiseen ja Työn ja oppimisen liitto ovat isojen hankkeiden omia osaamisen tunnistamisen foorumeita, ja niihin on tallennettu korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistyön tulokset. Hankkeista on jäänyt myös pysyviä asiantuntijoiden yhteistyöverkostoja, jotka tuottavat julkaisuja ja uusia hankkeita. Kuten hankkeiden teemat kertovat, olemme olleet jatkuvan oppimisen suhteen etukenossa jo 2010-luvun alussa.

Kolme painavaa sanaa: vaikuttava ammatillinen pedagogiikka

Uusi strategiamme nostaa uutta osaamista luovan soveltavan tutkimuksen keskeiseen rooliin. Tämä painopiste on meille todella tärkeä, kun tiedämme, miten yhteiskunnallinen muutos muuttaa jatkuvasti käsitystä työstä, osaamisesta ja oppimisesta. Uskomme vahvasti, että korkeakoulujen näkymiä ohjaavat 2020-luvulla erityisesti talouden, ilmaston ja teknologian kehittymisen suuntaviivat.

Haaga-Heliassa keskeinen työelämälähtöisen soveltavan tutkimuksen alue on vaikuttava ammatillinen pedagogiikka. Tähän teemaan myös ammattikasvatus tieteenalana vahvasti liittyy.

Pyrimme vaikuttavuuteen esimerkiksi integroimalla TKI-toimintamme vahvasti opetukseen ja työelämärajapintaan. Samalla tavoitteemme on vahvistaa kansallisia ja kansainvälisiä verkostojamme; pyrimme olemaan myös sitä kautta vaikuttava toimija. Tästä esimerkkinä on INAPPME -Erasmus-hanke, jonka keskiössä on työelämälähtöisen pedagogikan kehittäminen yhteistyössä eri maiden kumppaneiden kanssa.

Ammatillisuus tarkoittaa sitä, että vahvistamme opiskelijoiden oman ammattialan substanssiosaamista. Lisäksi tuemme myös työelämävalmiuksia ja aktiviisena kansalaisena toimimisen taitoja. Näissä taidoissa erityisen tärkeitä näkökulmia ovat hyvinvointi, vastuullisuus ja eettisyys.

Pedagogiikka näyttäytyy esimerkiksi osaamisperusteisuuden, työssä tapahtuvan oppimisen, erilaisten teknologisten innovaatioiden ja immersiivisyyden rohkeina kokeiluina.

Uuden strategian arvoista otamme esille vastuullisuuden. Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi Central Baltic -ohjelman rahoittamaa Sustainability in Finance -hanketta, jossa kehitetään vastuullisen rahoituksen ja sijoittamisen opintokokonaisuus ammatilliseen koulutukseen.

Ennakoiva, toimintaympäristön tarpeita lukeva otteemme on tyypillistä opettajakorkeakoulumme TKI-toiminnalle. Meidän on oltava aito koulutuksen ja työelämän sisältöjen ja rakenteiden uudistaja. Juuri edelläkävijyyden kautta voimme suunnata luottavaisin mielin tulevaisuuteen ja juhlia ammatillisen opettajakoulutuksen 100-vuotisjuhlia 2050-luvulla.

Kirjoittajat:

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu