Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Seniorit testaamassa verkkopalvelujen toimivuutta

Tunnetekoälyä hyödyntävät laboratoriomme, Sales & eCom Lab ja Interaction & Emotion Lab, ovat käytössä niin hanketyössä, kaupallisissa toimeksiannoissa ja opetuksessa.

Kirjoittajat:

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tiina Laiho

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.11.2022

Haaga-Helian Pasilan kampuksella sijaitsevissa tunnetekoälylabeissa oli kuhinaa eräänä lokakuisena päivänä. Käynnissä oli kahden eri hankkeen yhdistetty tutkimuspäivä.

Arvioinnissa käytettävyys ja saavutettavuus

Dallaten-hanke oli kutsunut paikalle senioritestaajia apuvälineitä tarjoavien yritysten verkkopalveluita arvioimaan. Hankkeessa keskitytään senioreille suunnattujen liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Keskeisiksi haasteiksi ovat nousseet markkinointi ja erityisesti ymmärrys siitä, miten seniorit etsivät tietoa verkosta ja käyttävät verkkopalveluita.

Tunnetekoälylab antoi hyvän mahdollisuuden tarkastella hankkeessa mukana olevien yritysten verkkokauppojen toimivuutta asiakaslähtöisesti. Mittauksissa halusimme nähdä senioreiden käyttäytymistä verkkokaupassa, jotta yrittäjät voivat kehittää palveluidensa käytettävyyttä huomioiden seniorit asiakkaina.

Samaan aikaan viereisessä labissa keskityttiin digitaalisen saavutettavuuden parantamiseen Disko-hankkeen tiimoilta, jossa kehitetään pk-yritysten saavutettavuusosaamista. Hankkeessa teemme mm. digitaalista mysteerishoppausta, jonka avulla pyrimme löytämään erityisesti verkkokaupan sudenkuoppia saavutettavuuteen liittyen ja tarjoamaan suosituksia niiden kehittämiseen.

Pian voimaan tuleva saavutettavuusdirektiivi edellyttää yrityksiltä saavutettavuusnäkökulman huomioimisen eli digitaalisten palveluiden tulisi olla teknisesti toimivia, sisällön helposti ymmärrettävää sekä käytettävyyden helppoa. Hyvä saavutettavuus on yrityksille samalla myös askel kohti hyvää asiakaskokemusta.

Mikä tunnetekoälylaboratorio?

Tutkimuksissa hyödynsimme tunnetekoälyä, ihon sähkönjohtavuutta mittaavaa sensoria sekä silmänliikekameraa. Kasvojenilmeiden mittauksen avulla halusimme saada näkyviin digitaalisen palvelun herättämät tunnereaktiot. GSR-sensori näytti meille poikkeamat reaktion voimakkuudessa, toisin sanoen pystyimme havaitsemaan esimerkiksi stressaavat hetket palvelun käytössä. Katseenseuranta paljasti miten testaajat liikkuivat palvelussa, löysivätkö he etsimänsä nopeasti vai harhailiko katse pitkään.

Psykofysiologiset mittaukset vaativat aina usean teknisen yksityiskohdan säätöä ja tutkimusasetelman ja mittaustilanteen perusteellista pohdintaa. Tutkimuspäivämme oli aikataulutettu yhdessä niin, että testaajia otettiin vastaan portaittain eri labeissa. Näin saimme hoidettua jouhevasti sekä tutkimuslupiin että teknisiin asetuksiin ja kalibrointeihin liittyvät toimet labiharjoittelijoiden avustaessa mm. sensorien kytkemisessä.

Tutkijoina teimme haastattelut mittaustilanteen jälkeen. Nauhoitus verkkovierailusta käytiin lab managerin ja tutkijan kanssa kunkin testihenkilön kanssa vielä läpi reflektoiden.

Molemmat hankkeet päättyvät vuonna 2023. Jatkamme datan keräystä ja hankkeiden tuottamia tuloksia julkaisemme vielä ennen sitä.

Haaga-Helialla on kaksi tunnetekoälyä hyödyntävää laboratoriota, Sales & eCom Lab sekä Interaction & Emotion Lab. Molemmissa tehdään psykofysiologisia mittauksia – kasvojenilmeistä tunnistetaan tunnereaktioita, sormisensorit mittaavat galvaanisen ihoreaktion avulla virittyneisyyttä ja katsetta seurataan silmänliikekameralla. Mittauksia tuetaan haastatteluin, kyselyin ja havainnoinnein. Labeja hyödynnetään tutkimuksessa, kaupallisissa toimeksiannoissa ja opetuksessa.

Kuva: www.shutterstock.com