Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Saalasti – yhdessä oppimisen merkitys tekoälyprojektissa

Kirjoittajat:

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Marjo Ruuti

Laurea-ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.03.2022

Pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset ovat Suomen kansantalouden ydin. Näiden yritysten tuottavuuden kasvattaminen, kilpailukyvyn parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen uutta teknologiaa hyödyntämällä vaikuttavat merkittävästi taloutemme kestävään kehitykseen.

AI-TIE-hankkeen puhtaanteollisuuden kiihdyttämössä digitaalisten ratkaisujen hyödyistä, mahdollisuuksista ja sudenkuopista halutaan kertoa nykyistä laajemmalle pk-yrityksien joukolle. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa suomalaisten teollisten pk-yrityksien digitaalista osaamista ja tukea heitä osana asiakaskeskeistä verkostoa.

Saalasti Oy on maailman johtavia biopolttoaineiden käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden valmistajia, jonka tuotteita käytetään kaikkialla maailmassa. Saalasti osti Cross Wrap Oy:n koko osakekannan vuonna 2021, ja Cross Wrap jatkaa itsenäisenä yhtiönä osana kestävän kehityksen Saalasti-konsernia Saalasti Finland Oy:n rinnalla. Cross Wrap suunnittelee ja valmistaa käärintälaitteita ja paalien avaus- ja purkulaitteita jäte-, waste-to-energy-, kierrätys- ja puuteollisuuden toimialoille.

Tekoälykiihdyttämössä data ja digitaaliset palvelut keskiössä

Saalastin toimintaa leimaavat vahvasti ensiluokkainen tekniikka ja innovatiivisuus. Vuodesta 1945 lähtien suomalainen perheyritys Saalasti on tarjonnut kestävän kehityksen mukaisia erikoiskoneita ja -palveluita teollisiin prosesseihin sekä rautateille.

Saalasti ja Cross Wrap pitävät tärkeänä olla mukana digitaalisessa ja dataa hyödyntävässä kehityksessä. Näin ne voivat palvella paremmin alati laajenevaa asiakaskuntaansa. Juuri nyt kehitettävinä osa-alueina ovat digitaaliset palvelut ja datan hyödyntäminen asiakkaille tarjottavissa palveluissa.

Kiihdyttämössä hyödynnettyjen työkalujen soveltamisen ja sparrauskeskustelujen kautta kirkastui käytännön tasolle ajatus siitä, miten uudenlaisia tekoälyratkaisuja voidaan hyödyntää strategisissa toimintaprosessissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Onnistuneessa tekoälyprojektissa keskeisen datan saatavuus ja datapisteiden tunnistaminen prosessissa hyvissä ajoin on suuressa roolissa.

Tekoälyhankkeessa yhdessä oppiminen on mahdollisuus

Kun uusi organisaatio on järjestymässä, on tärkeää yhdessä luoda ja kehittää uusia toimintakäytäntöjä ja palveluja. AI-TIE-hankkeen puhtaan teollisuuden tekoälykiihdyttämö antoi oivan mahdollisuuden yhdessä ideoimiseen, oppimiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Alusta alkaen tekoälykiihdyttämöön osallistui sekä Saalastin että Cross Wrapin liiketoiminnan kehittämisen ja IT:n osaajat sekä johtaja. Saalasti ja Cross Wrap halusivat yhdessä luoda konsernin sisällä tietoisuutta tekoälystä ja oppia lisää sen mahdollistamista hyödyistä liiketoiminnan kehittämisessä. Jatkuvan kehittymisen, uudistamisen ja kasvun edellytys on yrityksen kyky ottaa huomioon ja hyödyntää oman henkilöstön nykyinen osaaminen ja halu kehittää ja tarvittaessa hankkia uutta osaamista.

On selvää, että tekoälyprojekteille tarvitaan ylimmän johdon tuki. Saalastin johto näki yleisen tietoisuuden lisääminen tekoälyn mahdollisuuksista olennaisena osana konsernin kasvua. Tekoälyn laajamittainen käyttöönotto tarkoittaa aina merkittävää muutosta. Suuret innovaatiot vaativat toteutuakseen yhteistyötä yli osastojen, työprosessien muuttamista, tuttujen työtehtävien vaihtumista toiseen ja jopa yrityskulttuurin muutosta. Ja kuten tiedämme, yrityksien kulttuuri ei muutu hetkessä.