Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Jatkuva oppiminen on mahdollisuus kaikille

Suhtautumalla myötätuntoisesti sekä itseemme että toisiimme ja siihen, että kaikilla on vielä paljon opittavaa, mahdollistamme jatkuvan oppimisen. Ymmärtämällä jatkuvan oppimisen tarpeen saamme kokea onnistumisen iloa.

Kirjoittajat:

Susanna Perikangas

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.04.2024

Työnantajan tuki monipuolisessa uuden oppimisessa on arvokas voimavara ja mahdollistaja. Oppiminen ei nimittäin ole mahdollista, jos työpaikalla vallitsee kulttuuri, joka ei salli virheitä. Psykologinen turvallisuus on avainasemassa siinä, onko organisaatio avoin uuden oppimiselle (Rinne 2021).

Osa työntekijöistä ja organisaatioista kokee paineita siitä, että koko ajan pitäisi olla oppimassa uutta ja kehittyä. Muutos on jännittävää uusien mahdollisuuksien kautta, mutta se on myös kivuliasta, sillä usein muutos sisältää riskiä ja epävarmuutta (Paakkanen 2022). Jatkuva vaatimus siitä, että koko ajan täytyy kehittyä jotenkin, voi tuntua turvattomalta ja toisaalta sen myöntäminen, että haluaa oppia lisää, voi osalle ihmisistä tuntua haastavalta. Vielä vaikeampaa on myöntää se, että tarvitsee uusia oppeja.

Uskon, että tässä kohtaa ajatuksen voi kääntää myös toisinpäin. Meillä jokaisella, siis ihan jokaisella, on jatkuvasti uutta opittavaa ja samalla mahdollisuus kehittyä.

Kaikilla on opittavaa, mutta oppijoina olemme yksilöitä

Mielestäni on lohduttava ajatus, että meillä kaikilla on vielä paljon opittavaa. Se tuo itsessään jo turvaa. Työelämän jatkuva muutos on pikemminkin normi kuin poikkeus ja se tuo mukanaan jatkuvan oppimistarpeen. Toisaalta saamme uutta tietoa jatkuvasti eri kanavia pitkin ja tieto lisää tiedonjanoa.

Oppijoina ja ihmisinä olemme kuitenkin keskenämme erilaisia. Meillä on kokoelma yksilöllisiä vahvuuksia sekä kyky kehittyä, joten kannattaa uskoa siihen, että jokainen työntekijä kykenee kasvamaan ja kehittymään yksilöllisyys huomioiden, kunhan oppimista tuetaan (Paakkanen 2022).

Onneksi oppia voi tänä päivänä monin eri tavoin, isosti tai pienesti. Löytyy laajoja oppimiskokonaisuuksia sekä tunnin webinaareja ja kaikkea siltä väliltä. Näin oppimisen saa sisällytettyä omaan arkeen siihen sopivalla tavalla. Koulutuksiin voi osallistua porukalla tai yksin, paikan päällä tai kotoa käsin. Jatkuvan oppimisen voi ottaa mukaan matalalla kynnyksellä työarkeen niin, että jokainen voi jakaa oppimiaan asioita kollegoilleen. Kuin huomaamatta näin lisätään työyhteisöön myös vuorovaikutusta ja inhimillisyyttä.

Jatkuvan oppimisen tuella työelämä kehittyy

Hankkeissa Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-aloille sekä Inkluusion vahvistaminen MaRa-aloilla mahdollistamme jatkuvan oppimisen tarjoamalla 1-2 opintopisteen opintokokonaisuuksia erityisesti MaRaMa-alan esihenkilöille. Tavoitteena on tukea MaRaMa-alan lähiesihenkilötyön ja työntekijäymmärryksen kehittämistä.

Pitämällä kokonaisuudet kohtuullisen kokoisina ja suoritusajan pitkänä pyrimme osaltamme mahdollistamaan sen, että jokainen pystyisi työn ohella kehittämään itseään. Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni pääsisi näyttämään osaamistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan ja näkemään potentiaalinsa.

Opintojen aiheet ovat työelämää tukevia ja niiden avulla pyrimme siihen, että työelämässä olisi entistäkin parempi olla. Opintokokonaisuuksien avulla käsittelemme muun muassa vuorovaikutustaitoja, moninaisuuden huomioimista ja työntekijäkokemuksen vahvistamista merkityksellisyyden ja resilienssin kautta. Opintokokonaisuudet ovat virtuaalisia, mikä antaa aikataulullisen vapauden opiskelijalle. Lisäksi opintokokonaisuuksien tehtävät ovat käytännönläheisiä ja niihin voi panostaa juuri sen verran kuin omat resurssit antavat myöden.

Hankkeiden opintokokonaisuuksiin jo osallistuneet MaRaMa-alan esihenkilöt ovat osoittaneet olevansa innokkaita ja halukkaita kehittymään. Päällimmäisenä he ovat osoittaneet sen aidon halun tehdä työelämästä entistä parempaa.

Yksi ihmisen psykologinen perustarve on halu kehittyä. Se on myös elämänmittainen kykymme eikä se ole vain tahdonvoiman varassa. (Paakkanen 2022.) Me siis haluamme oppia ja pystymme siihen.

Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle sekä Inkluusion vahvistaminen MaRa-aloilla ovat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittamia hankkeita. JOTPA edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. JOTPAn toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Tutustu hankkeiden tarjoamiin koulutuksiin.

Lähteet

Paakkanen, M. 2022. Empatian voima työssä. WSOY. Helsinki.

Rinne, N. 2021. Rohkea organisaatio: turvallinen työyhteisö menestyy. Alma Talent. Helsinki.

Kuva: Haaga-Helia