Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi kiinnostaa erityisnuoria

Kansainväliset, erityistukea opiskeluun tarvitsevista toisen asteen opiskelijoista koostuvat tiimit ovat innovoineet yritysideoita omien vahvuuksiensa ja mielenkiintojensa pohjalta. Opiskelijoiden oma-aloitteisesti syntyneitä yritysideoita yhdisti kiinnostus ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointiin.

Kirjoittajat:

Sari Ruotsalainen

lehtori, analytiikka ja kehittäminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.12.2021

SENsationalSTEM-hankkeessa erityistukea opiskeluun tarvitsevia toisen asteen opiskelijoita kannustetaan uskomaan omaan osaamiseen ja löytämään paikkansa tulevaisuuden työmarkkinoilla Suomessa, Virossa ja Latviassa.

Erityistä tukea voi saada ammatillisessa koulutuksessa, jos opiskelija tarvitsee pitkäaikaista ja säännöllistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Nuorilla voi olla oppimisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa tai hahmottamisessa mutta myös erilaiset psykososiaaliset tekijät sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet voivat heijastua opiskeluun monin eri tavoin.

Hankkeessa kehitetään toimintatutkimuksen keinoin yrittäjyysaiheinen opintokokonaisuus Vuosi yrittäjänä-ohjelman pohjalta yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Tarkoituksena on tukea erityisnuoria oman osaamisen tunnistamisessa, yrittäjyyden taidoissa ja asenteissa sekä työllistymismahdollisuuksien havaitsemisessa.

Keväästä 2021 lähtien noin 80 alle 18-vuotiasta nuorta Suomesta, Virosta ja Latviasta ovat kehittäneet kansainvälisissä opiskelijatiimeissä yritysideoita, pohtien myös omia vahvuuksiaan ja haasteitaan.

Yritysideoissa korostuu välittäminen ja kiertotalous

Kansainväliset opiskelijatiimit ovat innovoineet Teams-ympäristössä yritysideoita omien vahvuuksiensa ja mielenkiintojensa pohjalta. Mielenkiintoista oli huomata, että näitä opiskelijoiden oma-aloitteisesti syntyneitä yritysideoita yhdisti kiinnostus ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointiin.

Yritysideoissa pyrittiin muun muassa vähentämään eri ikäisten yksinäisyyttä sekä tukemaan ihmisiä, joilla on mielenterveyteen tai oppimisvaikeuksiin liittyviä haasteita. Opiskelijat näkivät, että yksinäisyyttä voisi vähentää esimerkiksi virtuaalitodellisuuden avulla sekä tarjoamalla erilaisia paikkoja ja mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen. Yritysideat eivät keskittyneet pelkästään ihmisiin vaan myös esimerkiksi löytöeläinten hyvinvointiin.

Together we can do everything

Kiertotalous ja vastuu ympäristön hyvinvoinnista näkyi opiskelijoiden ideoissa. Vaatteisiin liittyvissä yritysideoissa nousi esille kierrätys sekä vastuullisten materiaalien ja valmistustapojen käyttäminen. Esimerkiksi yhdessä opiskelijatiimissä halutaan valmistaa ekologisia urheiluvaatteita, joiden valmistamisessa huomioidaan erityisesti vedenkulutus. Runsas vedenkulutus ja ympäristövaikutusten pienentäminen ovatkin suuri haaste tekstiiliteollisuudessa.

Less water wastage, more rationalization.

Yritysmentorit apuna ideoiden jatkokehityksessä

Yritysideoiden kehittäminen jatkuu edelleen nyt myös yhdessä yritysmentoreiden kanssa. Latvialaisia, suomalaisia ja virolaisia yritysmentoreita on noin 20. Mukana on muun muassa innostavia mentoreita Suomen Vammaisyrittäjät ry:n jäsenistä.

Olemme ylpeitä hankkeessa mukana olevista opiskelijoista, opettajista ja yritysmentoreista. Meistä on hienoa huomata, että opiskelijoiden työskentelyssä hankkeen aikana sekä heidän työstämistään yritysideoista näkyy selvästi välittäminen ja huolenpito toisista sekä ympäristöstä.

Keväällä 2022 laadimme hankkeen aikana kerätyistä kokemuksista kuvauksen ja materiaalit opintopolkuun, jotta ne ovat jatkossa hyödynnettävissä kansainvälisissä yrittäjyysaiheisissa opintokokonaisuuksissa.

Interreg Central Baltic rahoitetun SENsationalSTEM-hankkeen tavoitteena on Special Educational Needs (SEN) -nuorten yleisen hyvinvoinnin lisääminen yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa. Tutustu hankkeen verkkosivuihin.

Kuva: www.shutterstock.com