Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Haaga-Helia ohjaa asiantuntijuuteen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu uudistaa koulutustaan voimakkaasti. Rakennamme Haaga-Helian yhteistä ohjausmallia ja pilotoimme uusia käytänteitä tukemaan koulutusuudistuksemme tavoitteita.

Kirjoittajat:

Nina Mäkelä

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.10.2020

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu uudistaa koulutustaan voimakkaasti. Rakennamme Haaga-Helian yhteistä ohjausmallia ja pilotoimme uusia käytänteitä tukemaan koulutusuudistuksemme tavoitteita.

Haaga-Helian ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijat osallistuvat uuden ohjausmallin rakentamiseen jakamalla osaamistaan ja kehittämällä uusia toimintatapoja. Syyskuussa kokoonnuimme yhteiseen työpajaan, jonka aiheena oli asiantuntijaosaamisen ohjaus ja neuvonta. Työpaja liittyy Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeeseen.

Työpajan aloitti FT Harri Kukkonen alustuksellaan asiantuntijaosaamisesta. Hän tarkasteli puheenvuorossaan asiantuntijuutta monipuolisesti kehittyvänä prosessina, johon korkeakouluopiskelu parhaimmillaan tarjoaa mahdollisuuden. Kukkosen mukaan pelkkä tietojen lisääntyminen ja työtehtävien opettelu eivät takaa taitavaa toimintaa, sillä ne eivät itsessään käynnistä asiantuntijuuden kehittymisen edellyttämää prosessia. Ammatillisen identiteetin kehittyminen ei myöskään tapahdu automaattisesti korkeakoulutuksen sivutuotteena, vaan se edellyttää ohjausta, jossa tuetaan opiskelijan tietämisen, toiminnan ja suhdejärjestelmien reflektiota. Puheenvuoro innosti osallistujia pohtimaan opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen moniulotteisuutta.

Lisäksi työpajassa tarkasteltiin asiantuntijuuden kehittymistä opiskelijan opintopolun holistisena prosessina. Työskentelyssä hyödynnettiin Tomlinssonin mallia ura- ja työllistymispääomista. Osallistujat olivat saaneet ennakkotehtävän, jonka työstämistä jatkettiin työpajassa. Ensimmäinen ryhmä mietti identiteettipääomaa, johon kuuluvat osaamisen identiteetti ja asiantuntijana kehittymisen kysymykset. Toinen ryhmä tarkasteli psykologisen pääoman, kuten sopeutumisen ja epävarmuuden siedon, kehittymistä. Tutkinnon tarjoamaa osaamista ja työllistymistaitoja, eli inhimillistä pääomaa, tarkasteltiin kolmannessa ryhmässä. Neljännen ryhmän tehtävänä oli miettiä kulttuurista pääomaa, kuten oman paikan löytämistä työmarkkinoilla ja verkostoitumistaitoja. Viides ryhmä pureutui sosiaaliseen pääomaan, jolla viitataan vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien hahmottamistaitoihin. Ryhmien tuotoksia hyödynnetään ohjausmallin ja koulutusuudistuksen kehittämisessä eri foorumeilla.

Työpajan keskusteluissa korostui uraohjauksen merkitys opiskelijan koko opintopolun aikaisena moniammatillisena yhteistyönä. Vararehtori Minna Hiillos päättikin työpajan korostamalla ohjaustyön merkitystä koulutusuudistuksen toteutuksessa.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa (2019-2021) kehitetään ja mallinnetaan korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.

Hankkeen koordinaattorina on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja kumppaneina Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittajat, yliopettaja Päivi-Katriina Juutilainen ja lehtori Nina Mäkelä, työskentelevät Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.