Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Finlandia-talon tulevaisuus osana vastuullista ruokamatkailutarjontaa

Yhteistyössä Helsingin kaupungin ravintolayhteistyöstä vastaavan yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvasen kanssa kutsuimme Digi+Hiiletön-hankkeessa mukana olevia matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan pk-yrityksiä mukaan vuoden 2023 Matkamessuille tutustumaan kiinnostaviin ekoinnovaatioihin.

Kirjoittajat:

Nora Lappalainen

projektipäällikkö
project manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Annika Karppelin

lehtori
Turun ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.04.2023

Helsinki Food Courtin tapahtumassa haastattelimme hankkeessa mukana olevaa Finlandia-talon keittiöpäällikkö Mika Jokelaa ruokamatkailuun liittyen. Haastattelu seurasi Digi+Hiiletön-hankkeen tavoitteiden mukaisia näkökulmia ja keskittyi siihen, miten Pikku-Finlandia ja Finlandia-talo toimivat ja näkevät tulevaisuuden osana vastuullista ruokamatkailutarjontaa.

Ruokamatkailu on kasvava matkailun trendi

Kaikki syövät matkalla ja ruoka voidaan liittää osaksi mieleen jääviä elämyksiä. Suomen kilpailuvaltteina pidetään erityisesti paikallisuutta, luonnollisuutta ja puhdasta ruokaa. Kilpailuvalttien kärki vetoaa myös vastuullisuutta arvostaviin kuluttajiin. (Visit Finland.) Kansainvälinen ruokamatkailija matkustaa Pohjolaan löytääkseen paikalliset ruokamaut rikkaasta ruokakulttuuristamme. Helsingistä matkailija pyrkii tavoittamaan suomalaisuuden ja Helsingin hengen.

Töölönlahdella sijaitseva Pikku-Finlandia on osa Helsingin henkeä. Helsinkiläiset ottivat vuosi sitten Finlandia-talon remontin ajaksi avautuneen Pikku-Finlandian nopeasti osaksi arkeaan. Vastuullisten periaatteiden mukaisesti rakennettu arkkitehtuurinen luomus on purettavissa ja koottavissa uudelleen. Puun käyttö ja rakennuksen erikoisuus on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Vastuullisuus osana Finlandia-talon toimintaa

Kestävät arvot ovat Finlandia-talolle itsestäänselvyys. Jokela kertoo vastuullisuudesta huolehdittavan monin tavoin. Vastuullisuus korostuu koko ruokaketjussa. Käytännössä tämä tarkoittaa vastuullisten toimittajien valitsemista. Tämän jälkeen varmistetaan, että tavarantoimittajan toiminta kohtaa Finlandia-talon arvot. Kongressivieraille pyritään kertomaan ruoan alkuperästä ja ruoan valmistuksesta. Ruoka tehdään pitkälti paikan päällä, mikä mahdollistaa ruokahävikin minimoinnin.

Kansainvälisille ryhmille on tehty erityisesti heille suunnattu Taste of Finland -ruokatuote. Sen tavoitteena on tarjota kattaus koko Suomen alueen ruoasta. Parhaillaan Finlandia-talolla kehitetään Greenhouse-konseptia. Tässä erityisessä tilassa tarjotaan ryhmille ruokatuotteita, joita tähän asti on tarjottu vain kansainvälisille vieraille.

Myyntihetkiin tuodaan myös vastuullisuustiedotusta. Asiakkaan kysymyksiin on varauduttu. Tietoa löytyy vastauksia etsivälle myös nettisivuilta. Jokelan mukaan yli puolet asiakkaista on vastuullisuusteemoista tietoisia, jotkut jopa tarkkoja hiilijalanjäljen laskennasta. Finlandia-talossa halutaan tarjota turvallisia, kotimaisia tuotteita – laatua kaikin tavoin. Vastuullisuuden toteutuminen taataan siten, että omaa toimintaa tarkastellaan kriittisesti ja auditointia tehdään jatkuvasti.

Kehittämisprojektilla vihreää siirtymää edistäviä ratkaisuja etsimässä

Digiparometri 2022 mukaan vihreän siirtymän keskiössä on digitaalinen infrastuktuuri. Raportin mukaan vihreä siirtymä tulisi nähdä integraatio- ja systeemikehityksenä eri systeemien ja toimijoiden kesken. (Mattila ym 2022.) Ydinkysymykseksi nousee usein, miten eri digitaaliset järjestelmät saadaan integroitua toisiinsa – eli juttelemaan keskenään? Tähän haasteeseen myös Finlandia-talon keittiöpäällikkö Mika Jokela etsii ratkaisua yhdessä Digi+Hiiletön-hankkeen asiantuntijatiimin kanssa.

Kehitysprojektin tavoitteena on kehittää Finlandia-talon varastonhallintaa ja sen automatisointia. Ratkaisuja pyritään löytämään erityisesti siihen, että tavara kirjautuu varastojärjestelmään reaaliajassa. Tällainen järjestelmä on standardiruokatuotteita ja -reseptiikkaa hyödyntävissä ketjuravintoloissa jo käytössä. Finlandia-talossa ruokatuotanto on räätälöityä ja tähän tarvitaan omanlaisia ratkaisuja. Taloon on tulossa remontin myötä uusi keittiö ja siksi järjestelmien uusiminen on juuri nyt ajankohtaista.

Erilaisten muutosten ja kokeilujen läpivienti onnistuu Jokelan mukaan Finlandia-talossa vallitsevan kehittämisen hengen ansiosta. Kehitys lähtee aina jostain tarpeesta. Yhdessä mietitään, miten tarve pystyttäisiin parhaiten ratkaisemaan. Työyhteisössä on vapaus kokeilla asioita, onnistua ja epäonnistua.

Finlandia-talo avataan remontin valmistuttua kahden vuoden päästä. Jokela painotti, että muutosta pitää suunnitella jo nyt, jotta suunnitelmat saadaan toteutettua ajallaan. Positiivinen haaste järjestelmien integraatiohaasteen lisäksi juuri nyt on se, miten Pikku-Finlandiaan syntynyt ekologinen henki saataisiin vaivattomasti siirtymään myös osaksi remontista valmistuvaa uudistunutta Finlandia-taloa.

Haaga-Helia ja Turku AMK tarjoavat Digi+Hiiletön-hankkeessa tukea Finlandia-talon varastointijärjestelmän kehittämistoimintaan. Tätä työtä jatketaan yhteistyössä Finlandia-talon ja hankeasiantuntijoiden kanssa. Hanke toimii MaRaTa-alan pk-yritysten omien kehittämisprojektien käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä tuottaa laajempaa näkemystä erilaisista vihreän siirtymän ja digitalisaation tarjoamista ratkaisumalleista. ESR-rahoitteinen hanke (2022–2023) rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

Mattila, Pajarinen, Seppälä, Vallin, Bützow, Hynönen, Puittinen. 2022. Digibarometri 2022: Digivihreä siirtymä, Taloustieto Oy, Helsinki.

Visit Finland. Ruokamatkailu.

Kuva: www.shutterstock.com