Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Digitaalista liiketoimintaosaamista digipudokkaille

DigiTikkaat -koulutusten avulla kasvatimme osallistujien digitaalisten ratkaisujen ja välineiden hallintaosaamista, sekä digirohkeutta. Tämä tehostaa osallistujien työntekoa ja luo heille uusia työmahdollisuuksia.

Kirjoittajat:

Tuuli Itkonen

kehityskoordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kristiina Laine

opettaja, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.10.2023

Digitikkaat-hankkeen tavoitteena oli digitaalisen osaamisen vahvistaminen kohderyhmille, joiden oli tunnistettu kokevan haasteita työelämän digitaalisten osaamisten kanssa Opetushallituksen 2022 tekemässä selvityksessä (Leveälahti 2022). Tunnistetuista haasteista loimme oppimisratkaisuja ja koulutussisältöjä kolmelle eri kohderyhmälle: itsensä työllistäjille, yli 45-vuotiaille työnhakijoille sekä nuorille, jotka ovat valmistuneet tai valmistumassa ammatillisesta oppilaitoksesta.

Toimintamalleilla tuloksia

Kehitimme kolmen ammattikorkeakoulun (Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea) yhteisessä hankkeessa kolme toimintamallia.

  • Digitaitotesti osaamistarpeiden ja osaamisen tunnistamiseen
  • Oppimisratkaisut ja koulutussisällöt digitaalisen osaamisen kehittämiseen
  • Ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli

Hankkeessa tuotettujen digitaitotestit on tehty kartoittamaan omia digivahvuuksia sekä teemoja, joista voisi vielä oppia lisää. Hankkeen aikana testejä hyödynnettiin erityisesti nuorten valmistuneiden tai valmistumassa olevien valmennuksissa. Digitaitotestien avulla voidaan jatkossakin ohjata henkilöitä, joiden digivalmiudet eivät ole ajantasaiset, sopiviin koulutuksiin ja näin ollen parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Oppimisratkaisuja ja koulutussisältöjä digitaalisen osaamisen kehittämiseksi tuotimme kaikille kohderyhmille. Toimintamalli korostui etenkin itsensä työllistäjien kohderyhmässä, jossa virtuaaliset oppimisratkaisut tarjosivat uutta osaamista itsensä työllistäjien digiosaamisen näkökulmasta. Koulutussisältöjen avulla itsensä työllistäjät laajensivat yrityksensä toimintaa kohti digitaalista toimintaympäristöä, juuri heille sopivalla tavalla.

Ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli sisältää Työelämän digiosaajaksi -valmennuksen käsikirjan ja puoliautomatisoituja digitaalisia ratkaisuja valmennuksen kulkuun. Valmennusmatkan avulla hankkeeseen osallistuneet yli 45-vuotiaat saivat eväitä kohti työllistymistä tai yrittäjyyttä. Valmennuksen myötä perustetiinkin kaksi uutta yritystä ja moni osallistuja hakeutui jatkokoulutukseen. Työelämän digiosaajaksi valmennusmallia ja käsikirjaa tullaan hyödyntämään muissa hankkeissa.

Digiosaamista itsensä työllistäjien tarpeisiin

Haaga-Helian projektitiimi keräsi itsensä työllistäjien koulutustarpeita ja digihaasteita yhteistyössä kumppanimme Posintran kanssa ja tuotti koulutussisältöjä näiden toiveiden pohjalta. Virtuaaliset koulutukset keskittyivät yrityksen strategian kehittämiseen, palvelumuotoiluun, tietoturvaan ja GDPR:ään, verkkokauppaan ja digitaaliseen markkinointiin. Kaikille avointen koulutusten lisäksi järjestimme räätälöityjä koulutuksia yhteistyössä Taideyliopiston, Luksian ja Hyrian kanssa.

Koulutuksissa nostimme esiin ajankohtaisia näkökulmia digitaalisuudesta. Yhdessä pohdittiin esimerkiksi sitä , miten ottaa huomioon erilaiset kanavat digitaalisessa markkinoinnissa, pitääkö niissä kaikissa olla läsnä ja miten tekoälyä voi hyödyntää digitaalisessa myynnissä käytännössä. Itsensä työllistäjät kuulivat myös The Other Danish Guy -yrityksen toimitusjohtajan Tommi Lähteen kokemuksia strategisten valintojen merkityksestä yritykselle.

Tarvelähtöinen toteutustapa oli toimiva ja hankkeen aikana Haaga-Helian tarjoamissa koulutuksissa osaamistaan kehitti 244 osallistujaa. Koulutusten avulla kasvatimme osallistujien digitaalisten ratkaisujen ja välineiden hallintaosaamista, sekä digirohkeutta. Tämä edesauttaa työnteon tehostamisessa ja uusien työmahdollisuuksien saamisessa.

Koulutusten palautteet olivat positiivisia ja koulutusten katsottiin vastanneen hyvin odotuksia ja nostaneen osallistujien digiosaamista. Moni osallistuja harmitteli koulutusten päättymistä ja toivoi lisää vastaavanlaisia itsensä työllistäjille suunnattuja koulutuksia.

Tulokset verkostojen käyttöön

Hankkeessa kehitettyä kolmea toimintamallia levitetään kussakin ammattikorkeakoulussa koulutus-, ohjaus- ja kehittämistoimintaan.

Hankkeen aikana kunkin kohderyhmän parissa on tehty sidosryhmäyhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, muiden koulutusten järjestäjien, työnantajien, järjestöjen, kaupungin ja TE-palveluiden kanssa. Näiden sidosryhmien kautta tulokset levittyvät laajemmin toteuttaja-ammattikorkeakoulujen ulkopuolelle. Tiivistynyt yhteistyö edesauttaa sidosryhmien ja muiden verkostojen tavoitettavuutta myös tulevissa hankkeissa.

Digitaitotesti, digitaaliset koulutussisällöt ja ohjausmalli jäävät hankkeen päätyttyä hankkeen osapuolten ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi vastikkeettomasti ja ne löytyvät päätoteuttaja Metropolian verkkosivuilta kootusti. Näin ne auttavat jatkossakin digipudokkaiden digitaalisten taitojen kehittämisessä.

Hankkeen nimi: DigiTikkaat
Kesto: 01.01.2022 – 31.08.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia
Kumppanit: Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea

Lähteet

Leveälahti, S. 2022. Valtakunnalliset osaamiskapeikot – ennakointituloksia ja tilannekuva vuodelle 2022. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Kuva: Shutterstock