Siirry sisältöön
Tekoäly
Tekoälykiihdyttämö siivitti WorkPowerin haluttuihin tuloksiin

Haaga-Helia tukee pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintaasa tekoälyn avulla. Henkilöstövuokraustalo WorkPower osallistui AI-TIE-hankkeen terveysteknologioiden tekoälykiihdyttämöön keväällä 2022.

Julkaistu : 01.02.2023

Tekoälykiihdyttämö on Haaga-Helian ja Laurean ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke, jossa tuetaan pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa tekoälyn avulla. Yhdessä laajan partneriverkoston kanssa oppilaitokset luovat puitteet tuelle ja kehitykselle tekoälyn saralla.

WorkPower oli jo aiemmin hyödyntänyt automatiikkaa ja robotiikkaa liiketoiminnoissaan. Yrityksessä nähtiin, että omaa liiketoimintaa voi kehittää tekoälyn avulla entisestään. Hankkeeseen osallistunut tiimi ryhtyi tuumasta toimeen oivallisen mahdollisuuden nähtyään.

Teoriapainotteisen kiihdyttämön Tekoälyn perusteet -aloitusjakson aikana tiimille valkeni, että tiimistä löytyy tahdonvoimaa ja tiimin jäsenet välittävät siitä, mitä he tekevät. Kiihdyttämön toisen jakson, AI Design Sprintin, aikana WorkPower onkin keskittynyt pääosin käytännön toteutukseen ja soveltuvan kumppanin etsintään.

Tekoälykiihdyttämön hyödyt

Yhteisessä projektissa oli tärkeää, että kehitystyölle tulee järjestää aikaa, jopa hieman pakotettuna. Uudet ja positiiviset ärsykkeet usein vaativat tämän, jotta työ tulee tehdyksi ja asiat etenevät halutulla tavalla. Pelisuunnitelma kantoi hedelmää, sillä viikoittainen yhteinen kalenterista varattu aika on konkretisoitunut ulkoisen palveluntarjoajan lähestymiseen ja tekoälyn nivoutumisen liiketoimintaan hyvinkin realistisesti.

Keskustelimme ja sparrailimme WorkPowerin Jenni Pelkosen ja Olli Rasimuksen kanssa siitä, miten tähän pisteeseen on päästy. Pohdimme yhdessä myös tulevia kehitystoimia, jotta tekoälyn käyttökohde saataisiin heidän toiveidensa mukaisesti mahdollisimman nopeasti tuotua päivänvaloon.

Osoittautui, että tekoälykiihdyttämön tarjoamat työkalut ovat tarjonneet yritykselle paljon tukea. Ne ovat mm. auttaneet jäsentelemään omaa tekemistä, tarjoamaan ajatuksia eri näkökulmista sekä mahdollistaneet etenemisen. Esille keskusteluissa nousi kiihdyttämön asiantuntijoiden apu sekä muiden yritysedustajien vertaistuki. Yrityksessä on aiempaa kokemusta automatiikan sekä robotiikan parissa, mikä vain lujittaa yrityksen toimimista tänä päivänä tekoälyn moniulotteisessa maailmassa.

Yhteistyö kumppanin kanssa sujui mallikkaasti, joka tuki yrityksen edellytyksiä entisestään. Keskusteluissa osaaminen ja luottamus nousivat tärkeimmiksi kulmakiviksi. Projektissa huomioitiin niin sanottu hiljaisen tiedon siirtäminen laajempaan käyttöön tekoälyn avulla. Sen osalta yhtiön edustajat eivät avaa enempää salaista arkkuaan.

Uusia mahdollisuuksia tekoälyn avulla

Tämänhetkinen tekoälyvisio ja sen hyödyntäminen saavat tukea aiemmasta kokemuksesta, sillä toimet ovat samankaltaisia. Lisäksi muun henkilöstön sitouttaminen toimintaan nähdään tärkeänä kokonaisuuden kannalta, jotta ratkaisu palvelee mahdollisimman kattavalla tavalla koko yrityksen henkilöstöä ja toimintaa. Myös johdon sitouttaminen tekoälyprojektiin, seurannan säännöllisyyssekä vahva koordinointi ovat siivittäneet pilotoinnin aikaiseen vaiheeseen.

Seuraavaksi vuorossa on potentiaalisen kumppanin etsintä, jonka kanssa toteuttaa tämä AI-TIE-tekoälykiihdyttämössä siipensä levittänyt rekrytointien onnistumiseen liittyvä tekoälyn sovelluskohde. AI-TIE -tekoälykiihdyttämössä alkunsa saanut sovelluskohde tullaan pilotoimaan pian. Tähän tarkennuksia saatuamme realistinen ajankohta tulee olemaan vuoden 2023 keväällä.

Keskusteluidemme pohjalta ilmeni, että aito kiihdyttämön hyödyntäminen tukee tavoitteiden saavuttamista. Jäämme innolla odottamaan yhtiön edesottamuksia valitun tekoälyn sovelluskohteen parissa sekä sen myötä uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan saralla.

AITIE-tekoälykiihdyttämössä pk-yritykset kehittivät valmiuksiaan hyödyntää ja ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja. Kiihdyttämö toteutui osana Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille eli AI TIE -hanketta. Kiihdyttämötoteutuksen yhteistyökumppanina toimi Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella AI-TIE edisti pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut yhdessä tiiviin partneriverkoston kanssa.

Suomalaisten yritysten tekoälytarinoita – lue ja tutustu

Haaga-Helian TKI-asiantuntija Petteri Saloranta ja Laurean liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija Marjo Ruuti ovat toimineet AI-TIE-tekoälykiihdyttämössä yritysten sparraajina. Ruuti toimii hankkeen projektipäällikkönä Laureassa.