Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Opiskelijat innostuivat tekoälystä

Kirjoittajat:

Lili Aunimo

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 03.12.2019

Yritysmaailmassa on kova tarve tekoälymenetelmien soveltavalle osaamiselle. Toisaalta useat ohjelmistotalot, kuten Microsoft, pystyvät tarjoamaan älykästä teknologiaa, joka on kaikkien ohjelmistokehittäjien ulottuvilla. Kaikkien tekoälysovellusten rakentamiseen ei siis enää välttämättä tarvita tohtorin tutkintoa tietojenkäsittelytieteestä ja matematiikasta, vaan ohjelmistokehittäjän tiedot ja taidot riittävät.

Tarjolla olevia valmiita ohjelmistoja hyödyntämällä voi rakentaa liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä sovelluksia – kunhan ensin opiskelee sekä tekoälyn peruskäsitteet että käytettävän ohjelmiston toimintaperiaatteet. Juuri tähän tarpeeseen Haaga-Helia, Microsoft ja useat IT-alan yritykset kehittivät yhdessä tekoälyn peruskurssin.

Kurssin keskeinen sisältö on hyvin käytännönläheinen. Yritykset esittelevät kurssilla, kuinka he hyödyntävät tekoälyä ja mitä osaamista se vaatii. Kurssin käytännön harjoitukset liittyvät data-analyysiin, koneoppimiseen ja chatbotin rakentamiseen Microsoftin työvälineillä. Arvosana perustuu pääosin käytännön harjoituksiin, mutta pieni painoarvo on myös teoriatentillä, jossa kysytään sekä kirjallisuudesta että vierailuluennoista opittuja asioita liittyen alan käsitteisiin, menetelmiin ja sovelluksiin.

”Tekoälyn peruskurssin parasta antia oli tiivis Career Night -niminen työpajailta yhdessä Microsoftin ja tekoälyä hyödyntävien IT-alan yritysten kanssa. Illan aikana sain konkreettisia ja aitoja esimerkkejä siitä, mitä Microsoftin koneoppimisen ja kognitiivisten palvelujen työvälineillä voi tehdä. Tapahtuma oli järjestetty siten, että kaikki opiskelijat keskustelivat vuorollaan kaikkien kahdeksan yrityksen kanssa tekoälyn hyödyntämisestä ja siihen liittyvistä osaamistarpeista. Tapahtuma pidettiin aivan kurssin alussa ja se toimi inspiraation ja motivaation lähteenä koko kurssin ajan”, kertoo kurssin ensimmäiselle toteutukselle osallistunut Haaga-Helian opiskelija Annika Taavitsainen.

Kurssi on ollut niin suosittu opiskelijoiden keskuudessa, että läheskään kaikkia ilmoittautuneita ei ole voitu ottaa mukaan, vaan vasta kurssin ensimmäisen tehtävän hyväksytty suorittaminen on taannut opiskelupaikan.

”Suunnitelmissa on laajentaa opetustarjontaa siten, että peruskurssin rinnalle tulisi soveltavan tekoälyn kurssi, joka keskittyy tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja eettisiin kysymyksiin sekä tekoälyn jatkokurssi, jossa opiskelijat pääsevät syventämään peruskurssilla oppimiaan tietoja ja taitoja. Jatkokurssin sisältö perustuu Microsoftin työvälineiden hyödyntämiseen ja sisältää projektityön, jossa tekoälymenetelmiä sovelletaan käytäntöön,” kertoo Salla Huttunen, Haaga-Helian Digitalouden koulutusyksikön johtaja. Täydentävän tarjonnan lisäksi tekoälyn peruskurssi aiotaan toteuttaa keväällä 2020 verkkokurssina, jolloin se palvelee myös työssäkäyviä monimuoto-opiskelijoita.

Sillä välin kun Haaga-Helia kehittää tekoälyyn liittyvää opintotarjontaansa, useat kurssin suorittaneet opiskelijat jatkavat tavalla tai toisella osaamisensa kartuttamista tekoälyn alalla. Osa on jo työllistynyt alan yrityksiin ja jotkut tekevät tekoälyyn liittyvää opinnäytetyötään.

”Innostuin tekoälyn soveltamisesta niin paljon, että teen opinnäytetyöni liittyen chatbotteihin. Suunnitelmissani on toteuttaa chatbot yrityksen toimeksiannosta käyttäen Microsoftin kognitiivisia palveluita. Erityinen painopiste opinnäytetyössäni on suomenkielisen chatbotin toteuttamisella”, kertoo Taavitsainen.


Kirjoittaja Lili Aunimo on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja. Hän toimii opettajana tekoälyn peruskurssilla.