Siirry sisältöön
Tekoäly
Tekoälyä hyödynnetään hyvinvointi- ja terveysalalla

Terveysalalla toimiva ResMed lähti mukaan AI-TIE-tekoälykiihdyttämöön, jossa yritysten liiketoimintaa tuetaan uusia ratkaisuja hyödyntäen.

Julkaistu : 01.02.2023


Tekoälyn hyödyntäminen hyvinvointi- ja terveysalalla on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvavimpia markkinoita. Tekoälyn hyödyntämiseen alalla kohdistuu suuria odotuksia.

Kansantaloudellisesti on edullisempaa, kun potilaan hyvinvoinnista huolehditaan ennaltaehkäisevin toimin ja panostetaan varhaiseen tukeen. Yhä harvempi henkilö joutuu käyttämään yhteiskunnan raskaita hoitopalveluja ja erikoissairaanhoitoa.

AI-TIE-hankkeessa on tuettu pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen. Hanke on toteutettu yhteistyössä Haaga-Helian ja Laurea-ammattikorkeakoulun hankeasiantuntijoiden sekä aktiivisen parneriverkoston kanssa.

Uudet terveyteen liittyvät innovaatiot ja niiden entistä parempi hyödyntäminen terveydenhuollossa ovat erittäin tarpeellisia. Näissä uusissa innovaatioissa ei ole kyse vain teknologiasta ja tekoälystä tai vaikka muutoksista lääkityksessä ja hoitomenetelmissä. Muutokset ovat kokonaisvaltaisempia.

Koulutuksen tarjoaminen hoitohenkilökunnalle muun muassa muutosjohtamiseen ja uusiin työnjakoihin liittyen on välttämätöntä.

ResMed mukaan tekoälykiihdyttämöön

ResMed on yritys, joka suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka hoitavat ihmisiä ja pitävät heidät poissa sairaaloista. Mahdollistamalla nykyistä paremman hoidon ResMedin ratkaisut voivat parantaa elämänlaatua, vähentää kroonisten sairauksien vaikutuksia ja alentaa kuluttajien ja terveydenhuoltojärjestelmien kustannuksia.

Yli 140 maassa toimivan kansainvälisen yrityksen digitaaliset terveysteknologiat ja pilvipohjaiset lääkinnälliset laitteet muuttavat uniapneaa ja muita kroonisia sairauksia sairastavien ihmisten hoitoa.

ResMed osallistui AI-TIE-hankkeen terveysteknologioiden tekoälykiihdyttämöön, ja osallistumisen myötä heidän innovatiivinen tiiminsä tuotti useita innostavia ideoita tekoälyn soveltamiseen. AI-TIE-hankkeeseen mukaan pääseminen auttoikin tiimiä saamaan olemassa olevat hahmotelmat konkreettisiksi projekteiksi.

Tekoälykiihdyttämön tuen avulla yrityksessä kehitetään nyt kahta uudenlaista tekoälyä hyödyntävää sovellusta tukemaan asiakkaiden kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia. Niiden avulla voidaan tehostaa digitaalisen hoitopolun onnistumista ennalta ehkäisevässä ja paremmassa varhaisen tuen työssä.

Miro-alustan käyttö tekoälyhankkeessa osoittautui erinomaiseksi työkaluksi projektin hahmottamisessa ja loi askelmerkit tekoälyhankkeen toteuttamiseen. Suurin osa projektin suunnittelutyöstä tapahtui etänä ja verkossa toimiva alusta mahdollisti joustavan yhteistyön tiimin välillä. AI-TIE-hankkeen asiantuntijat olivat hahmotelleet Miron alustalle valmiin pohjan, jossa oli tärkeimmät vaiheet tekoälyprojektin läpiviemiseen.

Tiimi pääsikin heti alussa hyvän ohjauksen avulla olemassa olevien hahmotelmien konkreettisempaan toteuttamiseen. AI-TIE-kiihdyttämön ajankohtaisissa webinaareista saatiin puolestaan lisätietoja olemassa olevien ratkaisujen malleista ja suomalaisesta tekoälyosaamisesta.

Tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksen palveluiden tehostamiseen, myös hyvinvointi- ja terveysalalla. Tekoälykiihdyttämön kaltainen projekti auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan, löytämään ja toteuttamaan tekoälykäyttötapauksia.

AITIE-tekoälykiihdyttämössä pk-yritykset kehittivät valmiuksiaan hyödyntää ja ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja. Kiihdyttämö toteutui osana Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille eli AI TIE -hanketta. Kiihdyttämötoteutuksen yhteistyökumppanina toimi Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella AI-TIE edisti pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut yhdessä tiiviin partneriverkoston kanssa.

Suomalaisten yritysten tekoälytarinoita – lue ja tutustu

Haaga-Helian TKI-asiantuntija Petteri Saloranta ja Laurean liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija Marjo Ruuti ovat toimineet AI-TIE-tekoälykiihdyttämössä yritysten sparraajina. Ruuti toimii hankkeen projektipäällikkönä Laureassa.