Siirry sisältöön
Tekoäly
Mitä opiskelijan pitää huomioida, jos tekoäly tekee muistiinpanot puolestamme?

Monet digitaaliset ratkaisut on kehitetty muuhun tarkoitukseen kuin opetuksen ja oppimisen tueksi, vaikka ne sittemmin päätyvätkin opetuskäyttöön. Näin on myös tekoälyn kohdalla. On kehitetty tekoälypohjaisia avustajia, jotka tekevät verkkotapaamisista yhteenvetoja, ja niitä on kokeiltu myös verkko-opetuksessa.

Kirjoittajat:

Päivi Aarreniemi-Jokipelto

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.04.2024

Tekoälysovellus voi tehdä muistion verkkotapaamisista esimerkiksi Zoomissa, Teamsissa, Google Meetissä tai Skypessä. Esimerkkejä sovelluksista ovat Otter, Bubbles ja Read. Näitä mainostetaan kertomalla, että enää ei tarvitse ”pakottaa” ketään kirjoittamaan kokousmuistiota, koska kokousavustaja kirjoittaa muistion automaattisesti.

Esimerkkejä opetuksen, ohjauksen ja tekoälyn yhdistämisestä

Olen käyttänyt tekoälypohjaista kokousavustajaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koulutusviennin ohjaustapaamisissa, joissa sovellus teki tapaamisista yhteenvedon. Ohjasin ulkomailla olevaa opiskelijaani, joka toivoi kokousavustajaa käytettävän. Heidän oppilaitoksessaan tekoälysovellus on aktiivisessa käytössä Teamsissä, ja käyttö on oppilaitoksen hyväksymää. Käyttöä perusteltiin minulle sillä, että näin opiskelijan ei tarvitse huolehtia kirjoittamisesta vaan hän voi keskittyä keskusteluun.

Kuten tekoälyn yhteydessä muutenkin, tässäkin herää kysymys, ovatko muistioihin kirjatut asiat oikein, onko merkittävimmät asiat kirjattu muistioon ja onko muistiinpanot kirjoitettu niin, että ne tukevat opintoja.

Toisessa käyttötapauksessa opiskelija oli tuonut kokousavustajan mukanaan verkko-opetukseen ajatuksenaan saada muistiinpanot opetustilanteesta helposti. Ongelma on se, että opettajaa ja muita opiskelijoita ei voi kuvata luvatta eikä esimerkiksi tallentaa heidän puhettaan opetustilanteessa. Oppilaitoksilla voi olla myös muita sääntöjä, jotka rajoittavat esimerkiksi kolmansien osapuolien sovellusten käyttöä.

Kolmannessa käyttötapauksessa eteläafrikkalainen opettajakollegani käytti kokousavustajaa tekemään muistiinpanoja verkko-opetuksestaan, joka sisälsi sekä teoriaa että käytäntöä. Hänen oppilaitoksensa oli hyväksynyt käytön. Videotallenteeseen verrattuna muistiinpanot olivat helppokäyttöisiä, koska tekstin selaaminen oli nopeampaa kuin asian tarkistaminen videolta. Yhteenvetojen sisällöllinen laatu koettiin suhteellisen hyväksi. Asiasta ei ole kuitenkaan tehty tutkimusta, vaan näkemys perustuu kollegani kokemukseen.

Tarvitaan yhteiset pelisäännöt

Uusien teknologioiden sekä niitä koskevien säädösten ja ohjeiden välillä valitsee kilpajuoksutilanne. Huomaamme päätyvämme uusiin tilanteisiin, joita emme ole etukäteen huomioineet tai ohjeistaneet mitenkään.

Tekoälysovellusten käyttö on mahdollista verkko-opetuksessa, jos meillä on yhteiset sopimukset ja pelisäännöt. Ei ole tarvetta kieltää niiden käyttöä kokonaan. On kuitenkin tarpeellista punnita mahdollisuuksia ja riskejä sekä huomioida oppilaitosten omat ohjeistukset.

Voisimme varmasti kiinnittää tarkempaa huomiota siihen, ketä päästämme verkkotilaamme, jotta esimerkiksi kokousavustaja ei ilmaannu sinne tietämättämme. Opiskelijat voimme ohjeistaa käyttämään koko nimeään, kun he kirjautuvat verkko-oppitunnille, jotta voimme helposti tunnistaa mahdolliset ulkopuoliset ja tekoälysovellukset. Huomiota voi kiinnittää myös siihen, että luodessamme kutsuja verkkotapaamisiin emme salli kenenkään saapua verkko-opetustilaan ilman erillistä hyväksyntää. Jo näillä pienillä toimilla voimme tiputtaa ulkopuoliset pois.

Tekoälystä on ehdottomasti hyötyä muistiinpanojen teossa. Tärkeää on kuitenkin noudattaa tekoälyn käyttöön liittyviä ohjeita ja sopia säännöistä. Lisäksi mielessä kannattaa pitää virheiden mahdollisuus tekoälyn lopputuotoksissa. Innolla vain kokeilemaan ja kehittämään uusia käyttötilanteita!