Siirry sisältöön
Tekoäly
Miksi tekoälyn etiikka on noussut tärkeäksi teemaksi?

Suomestakin löytyy esimerkkejä, joissa ”tekoäly” on tehnyt lehtien palstoille päätyneitä päätelmiä parin muuttujan perusteella, mutta sama tuloksen luotettavuus olisi tilastotieteen näkökulmasta tyrmätty saman tien. Harvoin näissä uutisoinneissa on kuvattu taustalla olleen datan määrää ja laatua sekä algoritmien sopivuutta kyseiseen kontekstiin. Tekoäly on edelleen renki ja kykenee hoitamaan vain rajoittuneita tehtäviä. Siksi sen soveltamisen yhteydessä tulee tarkastella myös eettisiä asioita.

Kirjoittajat:

Ari Alamäki

yliopettaja, myynnin kehittäminen ja digitalisaatio
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.03.2022

Tekoälyn etiikka on ajankohtainen aihe useista syistä. Esimerkiksi personoivat algoritmit määrittelevät, mitä näet ja et näe ruudulla, koska joku toinen päättää sen puolestasi taustatietojesi perusteella. Ennustavat algoritmit voivat antaa suosituksia ilman että voit tietää niiden taustalla olevan datan luotettavuudesta. Lisäksi suositus voi olla väärä, koska päättelyn lähtökohtana on puutteellinen data ja rajoittunut määrä muuttujia. Suosittelumekanismi tai chatbot voi ehdottaa asioita täysin vajavaisen tai vinoutuneen tiedon pohjalta tai sinut luokitellaan epäreilusti kyseisen datan perusteella.

Eräs keskeinen ongelma liittyy myös sosiaalisten kuplien syntymiseen, kun henkilöille alkaa tulla vain heidän intressiensä mukaista tietoa. Varsin monet algoritmit erityisesti sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupoissa pyrkivät profiloimaan käyttäjiä, jotta heille on helpompi kohdentaa juuri heitä kiinnostavaa sisältöä.

Kasvojen tunnistamiseen rakennetut algoritmit kykenevät tunnistamaan nykyään ihmisten tunnetiloja ja jopa sydämen sykettä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi analysoitaessa poliittisia väittelyitä. Sijoittamalla kameroita pitkin rakennuksia tai alueita voidaan valvoa myös ihmisiä, kuten väitetään tapahtuvan tietyissä maissa.

Kyse on sekä tekoälyn soveltamisen eettisyydestä että datan vinoumien ja puutteiden aiheuttamista virheistä, jotka johtuvat ehkä osin soveltajien tietämättömyydestä. Esimerkiksi Euroopan komission tekoälyn asiantuntijaryhmässä on nostettu tekoälyn soveltajien eettinen osaaminen keskeiseksi tekijäksi.

Tekoälyn etiikka ja erityisesti luotettava tekoäly (trustworthy AI) ovat nousseet keskeisiksi asioiksi tekoälyn kehittämisessä ja soveltamisessa. Toisinaan tekoälyn etiikkaa ja luotettavaa tekoälyä pidetään synonyymeinä, mutta niillä on kuitenkin eroja asiayhteydestä riippuen.

Etiikka määrittelee, mikä on moraalisesti oikein ja väärin. Se myös usein vaikuttaa lainsäädäntöön ja tekoälyn soveltamisen suosituksiin ja viitekehyksiin. Eettiset ohjeet ja periaatteet heijastuvat organisaatioiden datan hallinnan ja tekoälyn soveltamisen hallinnointimalleihin. Luotettava tekoäly puolestaan painottaa ehkä enempi suositusten, tulosten ja mallien oikeellisuutta.

Molemmat kuitenkin korostavat läpinäkyvyyttä, yksityisyyden kunnioitusta, oikeudenmukaisuutta ja tulosten selitettävyyttä ja jäljitettävyyttä. Esimerkiksi koulutuksessa, terveydenhuollossa ja sosiaalisia päätöksiä tehtäessä nousevat tekoälyn eettiset asiat varsin tärkeiksi.