Siirry sisältöön
Tekoäly
Kohti parempia palveluita digitalisaation muokkaamassa toimintaympäristössä

Sote-ala on vahvassa muutoksessa digitalisaation vyöryessä alalle. Ratkaisujen etsintä kuljetti Go Strongin mukaan AI-TIE-tekoälykiihdyttämöön, joka oli suunnattu health & med tech -alan yrityksille.

Julkaistu : 06.02.2023

Go Strong on suhteellisen nuori yritys, joka on kasvanut nopeasti. Vielä muutama vuosi sitten yritys oli vain muutaman hengen yhteistä pohdintaa laadukkaiden, vaikuttavien ja vastuullisten lastensuojelupalveluiden tuottamisesta. Tänä päivänä yritys tarjoaa erilaisten palveluiden kautta kuukausittain tukea useassa toimipisteessä yli sadalle lapselle ja heidän perheilleen.

Haaga-Helian ja Laurean ammattikorkeakoulujen yhteisen AI-TIE-hankkeen pääasiallisena tarkoituksena puolestaan on tukea ja kehittää pk-yritysten kyvykkyyksiä tekoälyn saralla. Kaksivuotinen hanke sisältää etä- ja lähitapaamisia sekä alan asiantuntijoiden tukea, jonka myötä yrityksille tarjotaan mahdollisimman kattava polku kehittää omia tekoälyn sovelluskohteitaan.

Tekoälyn avulla organisoidaan lastensuojelun arkea

Yrityksen yhtenä vahvana kivijalkana ovat olleet toimivat ja tehokkaat digitaaliset ratkaisut, jotka mahdollistavat paremman palvelun lapsille ja heidän perheilleen. Tämä päämäärä on saanut henkilöstön kehittämään lastensuojeluun kohdennetun digitaalisen toiminnanohjausjärjestelmän.

”Jokaisena vuoden päivänä ja jokaisella kellon viisarin värähdyksellä kehittämämme sovellus hyrrää työskentelymme taustalla. Sovelluksen avulla organisoimme lastensuojelun arkea ja varmistamme yhdessä sovittujen työn tärkeimpien sisältöjen toteutumisen. Lisäksi tehdystä työstä jää jälki tarkasteltavaksi lapselle, perheelle ja tuen verkostolle. Uskomme tämän lisäävän tulevaisuudessa toiminnan läpinäkyvyyttä ja mahdollistavan huomattavasti lasten omaa osallisuuden lisäämistä”, Go Strongin Martti Volotinen ja Janne Lemmetty kertovat.

Tänä päivänä he ohjaavat ja tarkastelevat toimintaansa järjestelmään jäävän tiedon avulla. Päämääränä on ollut muodostaa entistä parempaa tietoa, jotta ihmiset voivat tehdä entistä parempia valintoja ja saada entistä parempia palveluita. Kerätyn tiedon analysoinnin tueksi ja avuksi on etsitty myös tekoälyratkaisuja, jotka tukisivat entisestään palveluliiketoiminnan näkökulmasta yrityksen toimintaa.

Vajaan vuoden aikana yritys on etsinyt toimivaa tapaa hyödyntää koneoppimista kerätyn tiedon vaikuttavuuden analysoinnissa ja tulevaisuuteen vaikuttavien päätösten tekemisessä. Pääosin ihmiskeskeisten palveluiden ja toimintakentän laajuuden vuoksi on kuitenkin törmätty datan sisällön kirjavuuteen ja hajanaisuuteen.

Vaikka nykyäänkin tietoa tallentuu suurissa määrin eri palveluntuottajien arkistoihin, se on tekoälyn käytön kannalta pirstaleista ja kaoottista. Pohdinnat AI-TIE-hankkeen aikana ovat auttaneet yritystä ymmärtämään nykyistä tilannetta digitalisaation muovaamalla sote-alalla sekä jäsentämään pohdintoja oman tien rakentamisessa digitalisaation muuttaessa toimintaympäristöä. Yrityksen suunta on tarkentunut ja päämäärä hahmottunut selkeämmäksi.

Sote-ala on vahvassa muutoksessa digitalisaation vyöryessä alalle. Tilannetta voisi verrata siihen, että jalkapallon pelaajien pelikentän rajat, muodot ja pinta muuttuvat jatkuvasti kiihtyvämmällä vauhdilla. Muutoksesta huolimatta on yhteispelin maali ja tarkoitus kuitenkin koko ajan pysynyt samana. Go Strong jatkaa työtään ja haluaa olla valmiina, kun vaikuttavuutta lisääviä tapoja hahmottuu heidän pelikentälleen.

AITIE-tekoälykiihdyttämössä pk-yritykset kehittivät valmiuksiaan hyödyntää ja ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja. Kiihdyttämö toteutui osana Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille eli AI TIE -hanketta. Kiihdyttämötoteutuksen yhteistyökumppanina toimi Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella AI-TIE edisti pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helian ja Laurean ammattikorkeakoulut yhdessä tiiviin partneriverkoston kanssa.

Suomalaisten yritysten tekoälytarinoita – lue ja tutustu!

Haaga-Helian TKI-asiantuntija Petteri Saloranta ja Laurean liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija Marjo Ruuti ovat toimineet AI-TIE-tekoälykiihdyttämössä yritysten sparraajina. Ruuti toimii hankkeen projektipäällikkönä Laureassa.