Siirry sisältöön
Tekoäly
Hetki tekoälyn historiassa

Kevät 2022 on jo historiaa, ja tekoälyyn ja uusiin teknologioihin liittyen se on osoittanut, että tulevaisuuden mahdollisuudet ovat heidän käsissä, jotka onnistuvat saamaan ihmiset ja tiimit työn kehittämiseen mukaan.

Kirjoittajat:

Anna Lahtinen

vanhempi tutkija, Senior Researcher
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 09.06.2022

Tekoälyyn kohdistuu paljon odotuksia ja aihealueena se sisältää valtavasti lupausta. Suurelle osalle yrityksistä tekoäly kuitenkin on ensisijaisesti looginen jatkumo jo pitkään jatkuneeseen työnteon digitalisaatioon, ja erityisesti sen eri rutiinitehtävien automatisointiin tuloksen, tehokkuuden tai työhyvinvoinnin parantamiseksi.

– Hannu Vahtera, tutkimusaluejohtaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, TT TOY-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Tekoäly ei ole uusi käsite, vaan se on peräisin 1950-luvun puolivälistä. Sitä seuraavien vuosikymmenten aikana kiinnostus tekoälyyn vaihteli. Tekoälyn kehitys ja niukan rahoituksen tekoälytalvet kulkivat vuoron perään, jolloin tekoälypohjaiset ratkaisut ja ideat eivät isommassa mittakaavassa lähteneet lentoon.

Käännöshetkenä voi pitää Kasparovin häviötä Deep Bluelle vuonna 1997, jonka jälkeen neuroverkoista, koneoppimisesta, tekoälystä ja datatieteestä nousi uusi hype ja muodostui vuosien mittaan pysyvä osa liiketoiminnan uudistamista. Vuonna 2011 ilmestyneen iPhone 4:n ja Sirin myötä syväoppimisen tutkimus kiihtyi.

Kevät 2022 muutosten ajanjaksona

Tämän hetken tekoälyn ja uusien teknologioiden kehitystahti on eksponentiaalinen. Vielä pari vuotta sitten isot organisaatiot hyötyivät tekoälystä eniten. Nyt niiden rinnalla pienet ja keskisuuret yritykset, jotka edustavat 99 % kaikesta Euroopan liiketoiminnasta, osoittavat kiinnostusta kehittää tekoälyyn ja uusiin teknologioihin liittyvää osaamista sekä valmiutta ja sitoutuneisuutta ottaa niitä käyttöön.

Kevät 2022 jää historiaan muutosten aikana, jolloin yhteiskuntarakenteet ja niiden mukana liike-elämä ja yrittäjyys läpikäyvät merkittäviä uudistumisprosesseja. Maailma muuttuu nopeasti, teknologiat, niihin liittyvät haasteet, vaatimukset ja mahdollisuudet sen myötä.

Kone ja ihminen -keskustelussa valokeilassa ovat tekoälyn inhimilliset kasvot. Parhaimpiin tuloksiin päästään tekoälyn ja ihmisen yhteistyöllä, jossa työtä pitää kehittää ihmisten ja koneiden luontaisia vahvuuksia ja osaamisia hyödyntäen.

Ihmisten ymmärrys tekoälystä ja uusista teknologioista menee eteenpäin, ja niin myös niihin liittyvät toimintatavat ja lainsäädäntö. Makrotasolla tekoälyn eettisiä ohjeita ja EU-lainsäädäntöä kehitetään. Lähtökohtina ovat eettiset periaatteet, jotka pohjautuvat ihmisarvon, loukkaamattomuuden ja oikeuksien kunnioittamiseen.

Organisaatioiden ja yritysten tasolla ollaan valmiita kehittämään tekoälyyn ja uusiin teknologioihin liittyvää osaamista. Käsitys siitä, mitä osaamista tarvitaan, on kuitenkin muuttunut. Tekniset ratkaisut löytyvät jo melko helposti, varsinaisena haasteena ja mahdollisuutena on todellisten liiketoimintatarpeiden tunnistaminen ja tekoälypohjaisten ratkaisujen soveltaminen niihin.

Muutos alkaa aina ihmisistä

Ihmiset mahdollistavat ja ihmiset estävät. Tekoälyä on jo huomaamattomalla tavalla monessa sovelluksessa meidän jokaisen työarjessa mukana.

Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! eli TT TOY -tutkimus (2021-2022) on osoittanut, että ihmiset suhtautuvat isompiinkin tekoälykokeiluihin uteliaisuudella ja pelottomasti. He näkevät, että työtehtäviä voi nopeuttaa ja tehostaa tekoälyn ja robotiikan avulla. He lähtevät matalalla kynnyksellä mukaan automatisoimaan rutiinitehtäviä ja opettamaan roboteille niiden tarvitsemaa hiljaista tietoa.

TT TOY:n suurempana arvona on kuitenkin ollut ymmärryksen laajentaminen alueelle, jota on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Uutena alueena vuorovaikutuksen, tuen ja yhteistyön rakenteet mahdollistavat tekoälyn ja uusien teknologioiden tehokkaan käyttöönoton organisaatioissa. Tekoälyyn liittyvä keskustelu onkin nyt moniäänisempi kuin koskaan aikaisemmin, ja tekoälyn käyttöönotto työpaikoilla koskettaa ihmisiä organisaation eri tasoilla.

Työn kestävä kehittäminen ja arvon tuottaminen uusia teknologioita hyödyntäen edellyttää vuorovaikutusta, erilaisten näkemysten kuuntelemista ja eri osapuolten arvostusmaailmojen ymmärtämistä ja hyödyntämistä. Organisaatioiden onnistumisen kannalta kehittämisessä tarvitaan kokonaisvaltaista strategista näkemystä kehittää työtä, osaamista ja teknologioita. Kehittäminen lähtee työntekijöistä, mutta johdolta kaivataan tukea, kannustusta ja fasilitointia.

Vuorovaikutuksen, tuen ja yhteistyön rakenteet mahdollistavat tekoälyn käyttöönoton

Kevät 2022 on jo historiaa, ja tekoälyyn ja uusiin teknologioihin liittyen se on osoittanut, että tulevaisuuden mahdollisuudet ovat heidän käsissä, jotka onnistuvat saamaan ihmiset ja tiimit työn kehittämiseen mukaan.

  • Miten kehittämisprosesseissa onnistutaan erilaisia teknologioita hyödyntäen?
  • Millä tavoin työyhteisöjen yhteiskehittämisen ja arvontuottamisen prosesseja johdetaan tehokkaasti teknologisoituvassa työssä?
  • Mistä kokemukset ihmisen ja koneen yhteistyöstä rakentuvat?

Nämä kysymykset ohjaavat tekoälyn ja uusien teknologioiden tehokasta käyttöönottoa ja toimivat punaisena lankana niiden kehittämisessä ja käyttöönotossa matkalla kohti tulevaisuutta.

Haaga-Helia toteutti TT TOY – Tekoäly tulee – Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! -hankkeen 2021-2022. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin organisaation tietotyöntekijöiden yhteisöllistä toimijuutta tuottaa organisaatiolle arvoa työn teknologisessa murroksessa. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Työterveyslaitos ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hallintopalvelut sekä tietotyön ammattiliittoja, Akavan erityisalat, Jyty, Proliitto, Skilla, STTK ja Tradenomiliitto.

AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille -hankkeessa 2021-2023 tuetaan pk-yrityksiä ja niiden tiimejä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa hyödyntämällä tekoälyratkaisuja sisäisten liiketoimintaprosessien parantamisessa ja innovaatiotyössä tuote- ja palvelukehitysvaiheessa sekä tuotteiden ja palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille. Hanke tarjoaa työkaluja tekoälyn käyttötapausten tunnistamiseksi ja soveltamiseksi liiketoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hanketta tukevat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaanliitto osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kuva: www.shutterstock.com