Siirry sisältöön
Tekoäly
Helsingin kaupunki pääsi kumppaniksi tekoälyn tutkimusmatkalle

Tietotyön takana on edelleen ihminen. Ihminen tarvitsee tietoa, ihminen välittää tietoa. Ihminen rakentaa automaatiot, opettaa robotit ja tekoälylle eettisen koodiston. Tämä edellyttää vuorovaikutusta, yhteistä puhetta.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 03.06.2022

Puhuessamme tulevaisuuden työstä ajattelemme usein teknologiaa. Se luo mahdollisuuksia ja edellyttää tietotyöntekijöiltä uudenlaisia kyvykkyyksiä. Nytkin tuhannet ja taas tuhannet tietotyön tekijät siirtävät, käsittelevät, analysoivat ja tuottavat tietoa lukuisissa erilaisissa järjestelmissä ja ohjelmistoissa.

Näin myös meillä Hapassa eli Hallintopalveluissa. Tarjoamme hallinnollisia asiantuntijapalveluja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Vastaamme toimialan päätöksenteon tuesta, riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisestä ja toimistopalvelujen tuottamisesta.

Yhteistyömme Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa alkoi tammikuussa 2020 kehittämispäivämme yhteydessä. Olimme saaneet tilaisuuteen Haaga-Helian lehtori Eija Kärnän puhumaan assistenttityön tulevaisuudesta. Myöhemmin samana vuonna pääsimme mukaan Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon eli TT TOY -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

Me hapalaiset olemme noin 35 hallinnon tietotyöntekijää. Ammattinimikkeinä on toimistosihteeri, johdon assistentti ja hallintosihteeri. Lisäksi on lakimiehiä, tiedonhallinnan, hankinnan, hallinnon suunnittelun ja turvallisuuden asiantuntijoita, yksi toimistovahtimestari ja kaksi esihenkilöä. Hapassa on paljon tahtoa, ymmärrystä ja osaamista hyvästä kunnallisesta hallintomenettelystä sekä julkisen rahan ja vallan käytöstä. Tämä näkyy kaikissa asiantuntemusrooleissa.

Työmme ytimessä on inhimillinen asiakas

Teknologistuminen ei ole ainoa tulevaisuuden muutostrendi. TT TOY -työpajoissa sain uskoa siihen, että teknologian vastapainona ja kehityksen positiivisena jarruna on inhimillinen kaipuumme kohtaamiseen ja niin sanottuun työn humaanimpaan puoleen.

Joku voi kutsua teknologian kriittistä tarkastelua muutosvastarinnaksi, mutta itse kutsuisin sitä inhimilliseksi resilienssiksi, tavaksi hallita muutosta. Emme ole vielä – emme toivottavasti koskaan – laskelmoivia koneita, jotka armotta siirtävät prosessit robottien hoidettaviksi.

Haluamme palvella asiakkaita eli ihmisiä inhimillisine tarpeineen. Osaan työtehtävistä automaatiot, robotit, chatbotit, tekoäly ja uudet sovellukset tuovat uudenlaisia toiminnan tehostamisen mahdollisuuksia, mutta vain osaan.

Keskustelua ja yhteiskehittämistä pajoissa

TT TOY -hankkeen toteutus osui aikaan, jolloin siirryimme etätyömaailmaan. Uudet työskentelyolosuhteet edellyttivät uusien ryhmätyöskentelymuotojen oppimista. Tämä sopi hyvin teknologian hyödyntämistä koskevan tutkimuksen edistämisen.

Yhteiskehittämisen malli, oppimiskokemukset ja työmme arvon näkyvämmäksi tekeminen – näillä eväillä hapalaisten on hyvä kehittää tulevaisuuden assistentti- ja tietotyötä sekä osallistua laajempaan aiheeseen liittyvään keskusteluun.

Kaunis kiitos Haaga-Helian tutkijatiimille: Eija Kärnä, Anna Ruohonen, Iris Humala, Janne Kauttonen, Lili Aunimo, Pirjo Aura ja Eliisa Sarkkinen. Tämä matka on ollut mielenkiintoinen uusi avaus. Kiitän tilaisuudesta myös Helsingin kaupungin nykyistä strategiajohtaja Reetta Sariolaa, joka kaksi vuotta sitten silloisessa positiossaan mahdollisti tutkimukseen osallistumisen. Toivon, että tutkimus tuottaa lisäarvoa kaupunkiyhteiseen keskusteluun tulevaisuuden teknologiamurroksesta, assistenttityön arvosta ja siitä, millaisia tietotyön uusia ratkaisuja voidaan kehittää asiakas- ja työntekijäkokemusta parantaaksemme. Kiitän lämpimästi myös tutkimushankkeen rahoittajaa Työsuojelurahastoa ja kaikkia yhteistyökumppaneita sekä ohjausryhmää.

Hanna Räisänen, suunnittelija, Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala; TT TOY -hankkeen yhteistyön koordinaattori

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toteutti TT TOY – Tekoäly tulee – Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! -hankkeen (2021-2022), jossa tutkittiin ja kehitettiin organisaation tietotyöntekijöiden yhteisöllistä toimijuutta tuottaa organisaatiolle arvoa työn teknologisessa murroksessa. TT TOY -hankkeen toteutuksen teki mahdolliseksi Työsuojelurahaston tuki ja rahoitus. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Työterveyslaitos ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hallintopalvelut sekä tietotyön ammattiliittoja: Akavan erityisalat, Jyty, Ammattiliitto Pro, Skilla, STTK ja Tradenomiliitto.