Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yrittäjyyspedagogiikan äärellä: jakso 9

Vuoden YES Agentti 2020 -tunnustus hius- ja kauneustiimille

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.03.2021

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjassa käsitellään yrittäjyyspedagogiikkaa ja erilaisia toteutustapoja ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa.

Podcast-sarjan tarkoituksena on koota käytännönläheisiä vinkkejä, miten opetuksessa voidaan toteuttaa yrittäjyyspedagogiikkaa. Sarja on suunnattu opettajaksi opiskeleville, opettajille, oppilaitoksen johdolle ja asiantuntijoille.

YES ry. on yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista vahvistamalla yrittäjämäistä toimintakulttuuria, valmentamalla opettajia, kehittämällä koulutusta ja rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä. YES on kumppani kunnille, koulutuksen järjestäjille, työelämälle ja muille yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille.

Vuosittain YES ry. palkitsee Vuoden YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksilla suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. YES Agentti -tunnustuksen voi saada henkilö, tiimi tai organisaatio, joka on edistänyt yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES Agentilla on myönteinen asenne yrittäjyyskasvatukseen ja kyky innostaa esimerkillään ja asenteellaan myös muita mukaan.

Vuoden 2020 YES Agentti -tunnustuksen Keski-Uudeltamaalta sai Hius- ja kauneusalan tiimi Keudasta, Tuusulan yksiköstä. Pia Kiikeri Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta haastattelee Keudan hius- ja kauneusalan tiimiä tunnustuksesta ja siitä, miten he toteuttavat yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyspedagogiikkaa. Toiminnasta kertomassa ovat Liisa Hoffrén-Suhonen, Tiina Myrsky ja Sari Männistö-Ojainmaa.

Tämä iloinen ja positiivisesti maailmaa katsova tiimi on tunnustuksen ansainnut. Kuuntele, miten he nostavat esille opettajien tiimityön merkityksen, koulun johdolta saamansa tuen ja aidon kiinnostuksen kehittämistyötä kohtaan. Miten he sen oikein tekevät?

Lähde: YES ry.

Voit kuunnella kaikki Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjan jaksot Spotifysta.

Haastattelijana Pia Kiikeri, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Haastateltavana, Liisa Hoffrén-Suhonen, Tiina Myrsky ja Sari Männistö-Ojainmaa, Hius- ja kauneusalan tiimi, Keuda
Zoom- ympäristö

Pia: Hei vaan kaikille, mun nimi on Pia Kiikeri ja tuun täältä Haaga-Helian Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Ja tervetuloa Yrittäjyyspedagogiikan äärellä – podcastsarjaan ja meillä on tänään täällä todella mielenkiintoisia vieraita tuolta Keudasta, hius- ja kauneusalan tiimistä, on Liisa Hoffrén-Suhonen, Tiina Myrsky ja Sari Männistö-Ojainmaa. Ja he ovat voittaneet jonkun mielenkiintoisen palkinnon juuri tästä yrittäjyyspedagogiikasta, mutta aloitetaan teistä, eli tervetuloa ja Liisa, haluatko aloittaa, kuka olet ja mitä puuhailet?

Liisa: Joo, heippa vaan kuulijoille, eli mun nimi on tosiaan Liisa Hoffrén – Suhonen ja Keudasta, tuolta Tuusulan toimipisteestä ja mä olen hiusalan opettaja Keudassa. Ja minulla on yrittäjätausta, että se varmaan näkyy ja kuuluu opetuksessa pitkälle.

Sari: Ja minä olen Sari Männistö-Ojainmaa, kauneudenhoitoalan opettaja, Keudasta. Ja alalla ollut 30 -vuotta, osan siitä yrittäjänä, osan toisen palveluksessa ja opettajana 20-vuotta.

Tiina: Ja minä olen Tiina Myrsky, Keudassa yritystoiminnan koordinaattorina. Työnkuvani on kehittää yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä eri toimialoilla ja samalla vastaan meidän osuuskunta Yrittämön toiminnasta. Yrittämö on Keudan oppilaitososuuskunta, jossa opiskelijat voivat turvallisessa oppimisympäristössä testata omaa liikeideaansa tai kokeilla, mitä oikea yrittäjyys vaatii. Taustaltani olen myös yrittäjä ja yrittäjyyden ammatillinen opettaja.

Pia: Joo, hienoa. Tervetuloa. Joo ja teille tosiaan myönnettiin tämmöinen Vuoden YES Agentti -palkinto. Kerrotteko vähän, mikä on tämmöinen palkinto ja mistä se johtuu, miksi juuri te saitte tämän palkinnon ja kuka palkinnon myöntää?

Tiina: Tosiaan, hius- ja kauneusalan tiimi sai Vuoden 2020 YES Agentti -tunnustuksen. Se ojennettiin tiimille tuossa joulukuussa 20. Ja tällainen agentti tunnustus myönnetään parhaille yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille. Ja sen myöntää valtakunnallinen YES ry, YES -verkoston suosituksesta. Ja miksi viime vuonna hius- ja kauneusalan tiimi sai tämän YES – agentti- tunnustuksen, niin tiimi on työskennellyt yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysopetuksen uudistamiseksi tavoitteellisesti ja todella pitkäjänteisesti ja koko tiimi on sitoutunut mukaan tähän, tähän työhön. Tiimi on lähtenyt rohkeasti kokeilemaan uusia toimintamalleja yhdessä opiskelijoiden kanssa ja vaikka vastoinkäymisiä on matkalla ollut, niin niitten ei ole annettu lannistaa, vaan on lähdetty korjaamaan ja taas kokeilemaan uudestaan. Että tässä ihan lyhykäisyydessään perusteluita siihen, että miksi tämä YES agentti -tunnustus tälle tiimille annettiin ja varmaan Liisa ja Sari voi kertoa lisää, että minkälaista se työ siellä taustalla on ollut.

Liisa: Joo, Liisa voisi tästä kertoa hieman lisää, eli meillähän on opiskelemassa suoraa peruskoulusta tulleita opiskelijoita, eli 16-vuotiaita, mutta myös vanhempia opiskelijoita. Meillä opinnot alkaa ihan näihin työelämätaitoihin tutustumalla ja niitä harjoitellaan läpi kaikkien oppiaineiden, eli se on hyvin merkille pantava. Eli olipa se sitten tällainen yto-aine, vaikka äidinkieli tai näin, niin siellä tutustutaan meidän alan yrittäjyyteen ja ne tehtävät linkittyvät osaksi myös sinne. Ja me tuodaan sinne opetukseen käytännössä sellaista yrittäjämäistä asennetta. Opetetaan sitä opiskelijoille ihan alusta saakka ja käytetään sellaista yrittäjyyspedagogiikkaa, että asiakaspalvelut ja kaikki kun mietitään niitä, niin siinä kasvatetaan samalla yrittäjiä meidän opiskelijoista.

Sari: Sitten tähän pedagogiikkaa kuuluu se, että sitä motivaatiota koitetaan kehittää, opiskelijat haluaa kehittää itseään, että he olisivat mahdollisimman hyviä ja tämä on tärkeetä sen vuoksi, vaikka ei toimisi yrittäjänä hius- ja kauneudenhoitoalalla, niin pitää työntekijänäkin yrittäjämäinen asenne ja sun pitää toimia, kuin olisit yrittäjä.

Liisa: Kyllä ja vielä tuosta Sarin ajatuksista kiinni, niin monestihan on, että meidän opiskelijat sitten työllistyy yrittäjinä. Niin me halutaan näillä toiminnoilla pitkäjänteisemmin vahvistaa heidän yrittäjyystaitoja, jolloin heidän opintojen jälkeen se työllistyminen olisi helpompaa. Kyllä ne toivon mukaan positiivisesti erottuu siellä työmarkkinoilla ja näin on myös käynyt, että siitä on kyllä tullut hyvää palautetta työelämältä. Ja onhan se niinkin, kun me nyt sitten ollaan harjoiteltu tätä yrittäjyyttä, niin tuon Keudan osuuskunnan kautta ja se on ollut meille se oppimisympäristö ja toimintatapa toteuttaa sitä yrittäjyyttä käytännössä, niin kyllä se lisää motivaatiota, kun siitä työstä saa palkkaa ja tästä kaikesta syntyy sellainen positiivinen kehä ja syntyy myöskin se intohimo siitä itsensä kehittämiseen.

Tiina: Eli tosiaan, niin, niin tota meillä tällä hetkellä hius- ja kauneusalan opiskelijat solmivat Keudan kanssa niin sanotun vuokratuolisopimuksen ja meidän asiakaspalvelusta maksetaan opiskelijoille osuuskunnan kautta myöskin palkka. Miksi me sitten tähän koko projektiin muutama vuosi sitten lähdettiin. Miksi me pysähdyttiin miettimään sitä, että miten tämän asian voisi tehdä toisin niin me lähdettiin ihan ensimmäiseksi miettimään sitä, että meillä oli siihen asti ollut yrittäjyyden tunnit ja ne oli puristettu sellaiseen kuukauteen ja maksimissaan puoleentoista ja meillä oli siellä harjoitusyritys ja jo silloin nää opiskelijat sanoivat, jotta miksei me voida tehdä oikeesti ja me mietittiin myös sitä, että miksei me voida tehdä oikeesti. Näitä asioita ja kun tiedetään, että suurin osa tämän alan opiskelijoista kuitenkin työllistyy yrittäjänä ja niinpä sitten suunniteltiin ja mietittiin. Kiitos myöskin esimiehille, he antoivat resurssia ja antoivat tukensa siihen, että me voitiin lähteä tekemään asioita aivan uudella tavalla. Ja lähdettiin siis liikkeelle siitä, että nyt se yrittäjyys on ihan ensimmäisestä opiskelupäivästä viimeiseen päivään asti niin mukana siellä, siellä opinnoissa. Näin Me on saatu siitä pitkäjänteistä toimintaa ja opiskelijoiden palaute on ollut, että he on oppineet paljon enemmän ja voisko sanoa, että se ei ole ollut sellaista, että se kaikki vieras terminologia ja toiminta, halolla päähän yhtäkkiä, vaan niitä asioita on voinut opiskella pitkäjänteisesti ja pikkuhiljaa ja käytännössä ollaan aina palattu niihin asioihin, että mitenkäs nää menikään nää palkanmaksut ja niin edelleen…

Sari: Ja ymmärrettiin se, että kun tähän lähdettiin suunnittelemaan uutta, niin lähtökohtana oli, että paluuta siihen vanhaan ei ole ja koko tiimi oli hyvin sitoutunut ja se sitoutti meitä yhteen vielä, että päätettiin että tulee jokin muutos. Ja se mitä Tiina tuossa juuri sanoi, että saatiin Keudan johdolta hyvä tuki. Niin me bensmarkattiin useita eri oppilaitoksia ja käytiin paikan päällä tutustumassa niihin eri yritysmalleihin sen vajaan vuoden aikana ja me oltiin osassa koko tiimi yhdessä. Se, että me kehitettiin koko tiiminä tätä ja kaikkien mielipiteet oli koko ajan mukana, niin se oli musta erityisen tärkeetä.

Liisa: Kyllä, se oli kyllä erittäin tärkeetä, että saatiin sitä aikaa kehittää, sillä eihän mikään muutu, jos sille ei anneta aikaa. Siitä iso kiitos Keudan johdolle.

Pia: tuo on tosi makee, että te ootte tavallaan tehnyt sen, että ei ole vaan yrittäjyysopinnot erikseen, vaan se kulkee koko sen matkan ja tulee siihen kokopäiväiseen opetukseen. Ihan sen verran, kun kiinnostaa. Niin ootteko seurannut sitä, että miten tää muutos on vaikuttanut tämmöseen, niinku yrittäjäksi ryhtymiseen, onko niin kun lisääntynyt yrittäjyys, sitten kun opinnot päättyy. Onko opiskelijat lähteneet innokkaammin tai uskaltavat lähtee.

Tiina: Ainakin nyt joulukuussa valmistuneet opiskelijat antoivat ihanaa palautetta just siinä, että uskallus lähteä yrittäjäksi on kasvanut. Ja ymmärrys, mitä se yrittäjyys vaatii ja mitä velvoitteita siinä on, ja niin edelleen. Mutta ehkä se on toisaalta myöskin niin tämän meidän toiminnan myötä se yrittäjyys on myöskin arkipäiväistynyt. Opiskelijat on huomannut, että he miusta on, on tähän ja minä selviän näistä asioista. Se ei ole myöskään ollut enää sellaista pelottavaa ja kummajainen, että en minä uskalla.

Liisa: Kyllä, ammattitaito on siinä jo olemassa ja kehittymässä, mutta se yrittäjyys voi olla itsessään se pelottava asia. Nyt sitä on sitten käyty kädestä pitäen läpi ja siitä on kyllä tullut hyvää palautetta. Ja kyllä niitä yrittäjiä sitten lähti joulukuussa maailmalle, sillä tavalla.

Tiina: Joo ja hyvää palautetta on tullut opiskelijoilta ja sitten myös meidän yhteistyökumppaneilta, eikä niin, että myös…

Liisa: Joo, joo

Tiina: Hius- ja kauneusalan yrittäjät ovat olleet tosi tyytyväisiä. Meillä on ollut tällaisia yhteisiä tapaamisia heidän kanssaan, niin siellä on tullut hyvää palautetta, että hienoa kun käytte näitä asioita. Ja yksi mikä me ollaan huomattu, Liisa voi kertoa enemmänkin tai Sari, niin tuotemyynti on myöskin lisääntynyt.

Sari: Tuohon Tiina vielä yrittäjä haluaisin kommentin siitä, että lähiympäristön hius- ja kauneusalan yrittäjät ovat kiittäneet siitä, että nää valmistuneet ja opiskelijat laittaa niitä omia yrityksiä, eikä laita niitä omia yrityksiä ja tuo sitä harmaatataloutta ja tee pimeenä näitä hommia ja vie heiltä asiakkaita. Vaan kaikki on reilusti yrittäjiä ja hoitaa velvotteensa, niin se on ollut semmoonen mistä ollaan saatu yrittäjiltä kiitosta.

Liisa: Kyllä, jos palaan vielä tuohon tuote- ja lisämyynnin merkitykseen. Sitä opetellaan koulussa ja niissä yrityksissä ihan käytännössä, niin että uskaltaa suositella ja myydä tuotteita ja tarjota sitä palvelua joka asiakkaalle. Ja koulussa on saanut sitä positiivista palautetta siitä myyntityöstä, sillä se kuuluu myös arviointikriteereihin monessa kohtaa, mutta myöskin kannustetaan siihen.

Pia: Joo, tosi hyvä näkökulma.

Liisa: Joo.

Pia: Mutta sitten kysyisin teiltä vielä, kun te ootte nyt kehittäneet tätä toimintaa, niin miten te näkisitte tulevaisuuden. Minkälaista on tulevaisuus, vai onko teillä jo mietinnässä, miten te kehitätte tätä?

Liisa: Niin, kyllähän tuossa jo äsken siitä oli puhetta, että tämä aika on sellaista, että se yrittäjyys on totta ja yrittäjyys on se tulevaisuuden yksi työllistymisvaihtoehto meidän aloilla ja varmaan myöskin monella muulla alalla. Ja voi olla, että tosiaan työelämä muuttuu niin, että sä olet sekä työsuhteessa että yksityisyrittäjänä alalla, että tämmönen olisi ihan hirveen hyvä huomata jo urasuunnittelu vaiheessa opintoja aloittaessa.

Sari: Ja tietysti pitää benchmarkata yhä muitakin aloja, että miten, miten tota, että löytyykö jotain uutta ideoitavaa. Ja sitten opettajilta rohkeutta lähteä kokeilemaan opettajilta erilaisia toimintamalleja ja rohkeus tukea sitä opiskelijaa ja kysyä niitä ideoita myös sieltä opiskelijoilta. Se on niin kuin semmonen, mitä kannattaa tulevaisuudessa näitä uusia menetelmiä, malleja ottaa. Aina ei itse keksi kaikkia, niin sitten vähän pyytää muiltakin apuja.

Liisa: Joo ja ehkä vähän lisänä sitten vähän alasta riippumatta kuunnella niitä alan yrittäjiä. Että ei poteroidu sinne omaan oppilaitokseen ja nää sitä asiaa vaan sieltä kannalta, vaan sen takia meille on tärkeää, että me pidetään yhteyttä meidän oman alan yrittäjiin, mutta aivan yhtä hyvin voisi aatella, että kuuntelis, katselis ja haistelis, mitä muillakin aloilla tapahtuu yrittäjyyden kentällä.

Sari: Niin se verkostoituminen on tärkeetä, että tulee uudistautua ja opettajien uudistautua, kouluttautua ja verkostoitua. Olla asiasta kiinnostunut ja kaikkeen yrittäjyyteen liittyvästä, olla ajan hengessä mukana.

Tiina: Ja varmaan noin opintojen näkökulmasta, niin mä uskon, että entistä enemmän vielä lähdetään tätä toimintamallia kehittämään siihen suuntaan, että miten entistä enemmän pystytään tekemään yhteistyötä, vaikka yhteisten aineiden opettajien kanssa ja muiden ammatillisten opettajien kanssa. Että entistä enemmän ne opinnot nivoutuu siihen yritystoimintaan ja varmaan kokoajan annetaan myös entistä enemmän vastuuta opiskelijoille siitä toiminnasta. Nytkin he saavat jo aika monesta asiasta päättää, mutta vielä enemmän sitten jatkossa. Ja se mikä on ollut aivan ihana huomata tässä koko toiminnassa ja tässä kun ollaan tätä kehitetty. Niin silloin aikanaan, kun aloitettiin, niin sanottiin opiskelijoillekin, että nyt ollaan ihan uuden äärellä, nyt me ei tiedetä yhtään mitä tapahtuu ja varmasti joudutaan korjausliikkeitä tekemään ja please, älkää hermostutko meihin. (naurua). Ja hienosti ne opiskelijat myöskin ymmärsi sen ja totu myöskin siihen, että niin kuin työelämässäkin, että tulee nopeita muutoksia ja nyt ei mennytkään ihan suunnitelmallisesti. Se oli ihana huomata, että ne antoi myöskin meille anteeksi, että ei noikaan nyt oikein tiennyt miten tässä olisi oikeesti pitänyt toimia ja sitten taas mietittiin yhdessä, että mites tää nyt olis kannattanut tehdä. Välillä tuli taas opiskelijoilta, taas ei välillä, vaan tosi useesti tuli opiskelijoilta hyviä ideoita, miksei me voida tehdä näin. No joo totta, tehkää vain, tämähän on hyvä juttu.

Sari: Aluksi meillä oli niitä yrittäjiä kertomassa opiskelijoille, miten heidän yrittäjäpolku on mennyt ja mitä siinä matkalla on tapahtunut. Oli nuoriakin yrittäjiä ja muuta, niin se oli hyvin motivoivaa. Ja että he näki, että mistä vaan lähtökohdista voi, millä vaan alalla voi menestyä yrittäjänä ja sitten se myös, että meidän työpaikoilla oletetaan sitä yrittäjämäistä asennetta, vaikka olisit työntekijä, sä tarvit sitä asennetta joka paikassa.

Liisa: Niin, kyllä se yrittäjyys on sitä, että yritetään, kenties epäonnistutaan, haetaan uutta suuntaa ja taas yritetään. Et sitten se löytyy jokaiselle see oma polku ja tapa tehdä sitä asiaa. Se intohimo siellä kaiken alla on kuitenkin se, mikä ajaa sitten siihen luovuuteen tälläkin alalla. Ja sitä me kyllä halutaan ruokkia opiskelijoissa.

Sari: Motto meillä on ollut, että opitaan ja onnistutaan. Ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa.

Pia: Joo, tuo oli hienosti sanottu ja upeita juttuja nostitte esille. Elikkä just tää, että niin kuin kuunnella opiskelijaa ja myös kuunnella niitä yrittäjiä ja yhdessä toteuttaa sitä opetusta. Niin tässä tuli tosi paljon pointteja siihen, että miksi olette saaneet tämän vuoden YES agentti -palkinnon.

Tiina: Ja ehkä mä vielä haluaisin korostaa sitä, että tämä tiimi on uskaltanut rohkeasti kokeilla. Eli monesti on niin, että asiat ei kehity, kun me jäädään liian pitkäksi aikaa pohtimaan sitä, että no mitä sitten jos tämä epäonnistuu ja mitä riskejä tähän liittyy ja niin edelleen, vaan me uskallettiin rohkeesti lähtee kokeilemaan ja sitten on tehty aina niitä korjausliikkeitä, jos on ollut tarpeen tehdä ja yhtään katastrofia ei ole matkan varrella ollut ja korjausliikkeet on ollut kuitenkin hyvin pieniä.

Sari: Ja vielä haluan sanoa, että se opettajien innokkuus ja oma into sitä kehittää, niin se on ollut hyvin tärkeää, että se pitää löytyä siitä se oma halu kehittää sitä opetusta myöskin. Että se innokkuus ja se, että tykkää siitä omasta alastaan ja omasta opetuksestaan, niin se on kyllä vienyt meidän tiimiä eteenpäin. Kaikki on hyvin kunnianhimoisia ja haluaa tehdä sen, haluaa antaa sen parhaan mahdollisen opetuksen.

Liisa: Kyllä ja vielä haluan tuossa täydentää sitä, että ei kannata aatella sitä, että nyt me tehdään näin ja tätä tehdään loppuun saakka. Vaan ollaan sillä mielellä, että hei kokeillaan tätä ja sit muutetaan. Että opettajille sellainen vinkki tai opettajaksi opiskeleville, että älkää niin kun, älkää asettako itseänne mihinkään muottiin ja ajatelko vaan sieltä muotin sisältä. Vaan oikeesti tätä, lähtekää sillai kehittävällä otteella ja sitten otetaan sitä uutta suuntaa, jos ei meinaa joku tapa lähtee niin kun liikkeelle.

Sari: Niin ja jos lähtis hyvin liikkeellekin, niin pitää uudistua koko aika.

Liisa: Sekin, kyllä.

Pia: Joo, hyvä näkökulmia. Mut nyt kun aika lähenee loppua, niin haluatteko tosiaan vielä sanoa jotkut terveiset tähän, elikkä meidän kuuntelijoille, että siellä voi, kuten Liisa tuossa mainitsi, niin voi olla opettajaopiskelijoita, mutta voi olla myös opettajia tai koulun johtoa. Elikkä minkälaiset terveiset haluatte tähän loppuun toivottaa heille, jos joku miettii siellä, että lähtis mukaan tähän yrittäjyyspedagogiikan aatokseen?

Sari: Ideoikaa ja kokeilkaa.

Liisa: Suosittelen lämpimästi.

Tiina: Uskaltakaa, lähtekää rohkeasti kokeilemaan ja esimiehet, antakaa opettajien kokeilla. Mahdollistakaa se kokeileminen ja mahdollistakaa se benchmarkkaus eri aloille ja saman alan muihin oppilaitoksiin. Liisa sanoi tuossa aikaisemmin ja Sari siitä eri alojen toiminnasta, niin se on kanssa tosi hyvä vinkki, että kuuntelee ja katselee, miten eri toimialoilla toimitaan, että ei jää siihen omaan toimialaan kiinni, sieltä saattaa saada todella hyvä uusia ajatuksia.

Pia: Joo, hyvä. Kiitoksia, kiitoksia näistä sanoista ja kiitos että pääsitte, pääsitte tosiaan tänne meidän Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjaan ja nämä oli todella hienoja juttuja, elikkä sieltä Keudan hius- ja kauneudenhoitoalan tiimistä ja teihin varmaan voi ottaa yhteyttä, jos haluu lisävinkkejä ja jäi esimerkiksi joku juttu, että on mielenkiintoinen, niin ottaa tosiaan sinne Keudan Tuusulan yksikköön, hius- ja kauneudenhoitoalaan yhteyttä. Mutta kiitos kaikille kuuntelijoille ja olkaa tosiaan kuulolla. Siellä on mielenkiintoisia tarinoita, niin kun oli taas tänään. Ja tota tämä oli Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -podcastsarja. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja pysytään kuulolla, moi, moi.

Keuda
Hius- ja kauneusalan tiimin opettajat.