Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yhteisöllisiä digialustoja valloittamaan!

Kirjoittajat:

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.02.2023

Kun pandemia ajoi opetuksen verkkoympäristöihin, useimmat olettivat, että tilanteen taas niin salliessa luokkahuoneet ruuhkautuisivat. Toisin kuitenkin kävi. Opiskelijat tuntuvat toivovan entistä enemmän opintojaksojen verkkototeutuksia. Kotikoneelta tai mobiililaitteelta osallistumisen helppous houkuttelee enemmän kuin kaipuu kampukselle. Samaan aikaan kuitenkin opiskelijoiden kokemukset yksinäisyydestä ja sosiaalisesta eristäytymisestä lisääntyvät. Useimmille tuttujen Zoomien ja Teamsien mustat ruudut kertovat monologisuudesta, kohtaamattomuudesta ja staattisuudesta. Mikä avuksi?

Pelilliset, visuaaliset digialustat jättävät taka-alalle kameran valvovan silmän alla olemisen ja houkuttelevat kokemuksellisuuteen. Ihan Minecraftin tai muiden pelimaailmojen immersiivisyyteen hybridityötä tukevilla digiratkaisuilla ei vielä ole päästy, mutta virtuaalinen istuskelu muiden kanssa yhteisen pöydän äärellä kahvia hörppien on jo askel sitä kohti.

Mikä Kumospace?

Opettajankouluttajina perehdyimme Kumospaceen, jota kuvataan paremmin yhteisöllisenä kohtaamispaikkana kuin mustien laatikoiden vankilana (Berame ym. 2022). Muitakin samantyyppisiä digitaalisia alustoja on tarjolla, kuten Topia.io, HyHyve, Gather.Town, Remo ja Spatial.Chat. Päädyimme ammatillisessa opettajankoulutuksessa Kumospace-kokeiluun, sillä se mahdollisti ilmaiseksi 30 osallistujan kokoontumisen.

Kumospace tarjoaa hauskan kokemuksen verkossa olemisesta. Se on suunniteltu jäljittelemään fyysistä tilakokemusta, joten siinä voi liikkua, tavata toisia eri pöytien tai rantatuolien äärellä. Se tarjoaa myös rauhallisia keskustelutiloja ryhmätehtävien tekoon.

Kumospace mahdollistaa kaksiulotteisen tilan rakentamisen erilaisten valmiiden mallien avulla. Tila voi olla esimerkiksi terassi, hotellin uima-allas tai avokonttori. Tilaa voi rikastuttaa monin eri tavoin lisäämällä juomavesiautomaatteja, kasveja tai pizzalaatikoita. Sen voi myös rakentaa ihan alusta alkaen itse kuten me teimme. Tarvittaessa Kumospaceen voidaan laittaa tehtävälinkkejä, ohjausvideoita ja jopa klassista pianomusiikkia taustalle soimaan.

Globaalia opettajuutta tutkimaan

Jotta yhteisessä oppimistilanteessa jäisi tilaa itse teeman käsittelyyn, opiskelijoiden pääsyä Kumospaceen helpottamaan toinen meistä teki napakan ohjausvideon. Se ohjasi myös omiin liikkumiskokeiluihin etukäteen, jotta itse tapaamisessa on helpompaa navigoida ja keskittyä käsiteltävään teemaan. Kokemuksemme mukaan lyhyiden ohjausvideoiden tekeminen on opettajallekin huomattavasti vähemmän kuormittavaa kuin yksityiskohtaisten ohjeistusten muotoileminen kirjallisesti.

Kokeilussamme kutsuimme globaalin opettajuuden teeman äärelle myös asiantuntijavieraita yhteisiin kahvipöytiin ja nuotiopiiriin. Samaan aikaan me fasilitaattoreina saatoimme nähdä kokonaiskuvan siitä, että jokaisessa pienryhmässä keskustelu kävi vilkkaana. Ryhmiä vaihdettiin sulavasti oman videon liikkuessa paikasta toiseen.

Opettajaopiskelijoiden arviointia

Jotkut opettajaopiskelijat pääsivät jyvälle paremmin kuin toiset: joillakin oli ääniongelmia, toiset saattoivat hämmentyä uudesta ja toiset kokivat ahaa-elämyksiä. Moni pohti jo vakavasti alustan käyttämistä omien opiskelijoidensa kanssa.

Opettajaopiskelijat mainitsivat myös, että Kumospace mahdollisti joustavan siirtymisen erilaisten ryhmien ja toimintojen välillä, verrattaessa siihen, että opettaja tekisi ryhmäjakoja itse. Samoin alustan ulkoasu miellytti keskustelupöytineen. Moni tunnisti, että visuaalisesti rakennetussa keskustelupöydässä liittyminen yhteiseen dialogiin oli myös helpompaa kuin perinteisessä pienryhmätilassa (breakoutroomissa). Ennen kaikkea yleinen kokemus oli, että oppiminen Kumossa oli virkistävää ja hauskaa.

Opettajaopiskelijat työstivät Kumospacella globaalin opettajan osaamiskriteereitä ja perehtyivät kansainvälistyvän opettajan toimintamahdollisuuksin. Tämän lisäksi he oppivat, kuinka toimitaan ja keskustellaan tuntemattomalla digialustalla. Uuden oppiminen vaatii joustavaa mieltä, kärsivällisyyttä ja altistumista. Se taisi myös lisätä empatiaa omia kollegoita ja opiskelijoita kohtaan oppimisen monimuotoisessa maailmassa.

Lähde

Berame, J. S., Bulay, M. L., Mercado, R. L., Collantes, C. P., Defacto, R. A., Gildo, G. A. & Nituda, M. P. (2022). Effectiveness of Kumospace Apps on the Academic Performance of Grade 9 Students in Online Physics Class. American Journal of Education and Technology, 1(3). https://doi.org/10.54536/ajet.v1i3.767