Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Valmennuksesta ja ohjauksesta apua oppimistarjonnan kehittämiseen

Koulutussuunnittelua kannattaa jatkuvasti kehittää, sillä hakijoiden opintopolut ovat hyvinkin yksilöllisiä, kirjoittaa Susanna Löf.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 02.06.2021

Koulutussuunnittelua kannattaa kehittää, sillä asiakastarpeet muuttuvat ja uudistuvat jatkuvasti. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen hakijoina on jo noin puolet jatkuvan haun asiakkaita, joilla lähes kaikilla on jo tunnistettua ja tunnustettua osaamista ja joiden opintopolut ovat hyvinkin yksilöllisiä. Oppimistarjonnan tulisi vastata joustavalla tavalla muuttuviin asiakastarpeisiin.

Opetushallituksen rahoittama Toimiva opetustarjonta – Toimiva tiimi -hanke käynnistyi syksyllä 2020 toisen asteen ammatillisen koulutuksen tueksi. Hankkeen avulla koulutuksen järjestäjät voivat saada valmennusta ja ohjausta uudenlaisen oppimistarjonnan rakentamiseen.

Hankkeessa on kolme teemaa, joiden mukaan valmennusta voidaan toteuttaa. Ensimmäisen teema on suunnattu koulutuksen järjestäjän johdolle; siinä laaditaan koulutussuunnittelun strategia uuden vision suuntaiseksi. Toisessa teemassa tarjotaan valmennusta opettajatiimien tueksi kohti uutta visiota, ja kolmannessa teemassa tuetaan varsinaista suunnittelutyötä.

Hankkeella on toteutettu useampia valmennuksia, joiden avulla koulutuksen järjestäjät ovat saaneet uusia ideoita tutkintokoulutuksen toteuttamiseen, niistä kuvataan tässä kolme esimerkkiä.

Case 1 Oppimistarjonta tutkinnon osittain

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjän yksi toimiala kehitti koulutussuunnitteluprosessiaan ja oppimistarjonnan tarjotinmalliaan. Totti-hanke tarjosi tähän ohjausta ja valmennusta siten, että toimialan koulutussuunnittelusta vastaavat henkilöt yhdessä koulutuspäällikön ja Totti-hankkeen valmentajien kanssa täsmensivät koulutussuunnittelun visiota ja toimintasuunnitelmaa. Tämän ydinryhmän kanssa kokoonnuttiin viime syksyn aikana neljä kertaa ja kokoontumisten välillä puolestaan koottiin kaikki toimialan opettajat tekemään yhdessä koulutussuunnittelua. Tuotoksena syntyivät kehitetyt tarjottimet toimialan tutkintokoulutukseen. Tarjottimet koottiin tutkinnon osittain ja tarjottimella toteutuu yhtä aikaa kaksi tai kolme tutkinnon osaa. Toisena tuotoksena kehitettiin toimialan koulutussuunnittelun prosessia.

Case 2 Johdon sparraus koulutussuunnittelun uudistamiseen

Eräs toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä halusi koko oppilaitoksen johdolle ideoita koulutussuunnittelun uudistamiseen. Totti-hankkeessa johdolle järjestettiin Teamsissä kehittämispäivä, jossa kartoitettiin koulutussuunnittelun nykytilaa sekä tavoitetilaa. Näiden perusteella osallistujat tuottivat oppilaitokseen uusia linjauksia koulutussuunnitteluun sekä laadittiin toimintasuunnitelma. Valmennuksen tuotoksena koulutuksen järjestäjä sai uusia malleja oppimistarjonnan suunnitteluun, joita johto voi käyttää toimintansa kehittämiseen.

Case 3 Opettajatiimien valmennus

Toisen asteen ammatillinen opettaja ilmaisi tarpeen kehittää koulutussuunnittelua ryhmälukujärjestyksistä joustavaan oppimistarjontaan, sillä jatkuvan haun opiskelijamäärät kasvavat ja aloituksien sekä koulutuksen toteutuksen pitäisi paremmin mahdollistaa henkilökohtaistaminen. Totti-hanke järjesti kyseisen oppilaitoksen tiiminvetäjille/ opettajille valmennuksen siitä, miten oppimistarjontaa voi lähteä suunnittelemaan tieto- ja taitoperustaisiksi tarjottimiksi, joissa työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan täysin yksilöllisesti. Valmennuksen tuotoksena opettajat saivat malleja, joista lähdetään jalostamaan heille sopivia ratkaisuja.