Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Välittävää otetta opetukseen, kiitos!

Haaga-Heliassa panostetaan koko ajan enemmän opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen. Yksittäinen opettajakin voi vaikuttaa asiaan paljon ruohonjuuritasolla.

Kirjoittajat:

Minna Saukkonen

lehtori, myynti ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.05.2022

Maailman tapahtumia seuratessa tuntuu, että inhimillisyys ja toisen ihmisen kunnioittaminen ovat menneen talven lumia.

Tällä vuosikymmenellä, vuonna 2022 pandemiasta juuri hiukan normaalimpaan elämänrytmiin palattuamme, jälleen rysähtää. Synkkyyteen ei pidä vaipua, vaikka kaikella on vaikutusta omaan ja opiskelijoiden jaksamiseen.


Opiskelijahyvinvointi on tärkeä asia

Lähes kolmen vuosikymmenen opettajakokemuksella olen viime aikoina havainnut, että nyt on alettu koko ajan enemmän ja enemmän kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin. Omassa opetuksessani tuon aina esille, että meillä kaikilla on erilaisia elämäntilanteita.

Aina emme pysty täysipainoisesti keskittymään tentteihin tai muihin arvioitaviin suorituksiin. Saattaa olla jopa niin, että deadlinet paukkuvat. Entäpä sitten? Rangaistuksen paikka? Laitammeko opiskelijan tekemään jotain ekstraa, esimerkiksi korvaavia suorituksia – vai miten me, opettajat, reagoimme?

Opetuksen kulttuuri saattaa kannustaa siihen, että kenenkään ei pidä päästä helpommalla kuin toisen. Itsekin olen tähän ajattelumalliin sortunut varmaankin turhan usein. Tasavertaisuus ennen kaikkea.

Seuraava kysymykseni onkin: Olisiko meillä vaihtoehtoisia menettelytapoja näissä tilanteissa?


Lisää empatiaa opetukseen


Tunneosaaminen ja empatia ovat muodostuneet jo lähes mantroiksi. Miten nämä asiat saataisiin jalkautettua entistä paremmin opetukseen ja sen tärkeimpään osaan – opettajan ja opiskelijan kohtaamiseen?

Havahduin opiskelijoiden jaksamiseen toden teolla, kun ohjasin opinnäytetyötä, jossa selvitettiin Haaga-Helian opiskelijoiden mielenterveyden tilannetta. Ahdistus, yksinäisyys ja univaikeudet olivat merkittävimpiä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Myös esimerkiksi Haaga-Heliassa toteutetun VOIMA-hankkeen tavoitteena oli, että opiskeluhyvinvoinnin tuki olisi saavutettavissa laajasti, eri tavoin, matalalla kynnyksellä ja tasa-arvoisesti kaikille opiskelijoille.

Ohjaamani opinnäytetyön tulosten mukaan läheskään kaikki opiskelijat eivät olleet tietoisia näistä hyvinvoinnin tukipalveluista. Opiskelijahyvinvointia kehittäville hankkeille on tarvetta siis edelleenkin. Onneksi niitä meillä Haaga-Heliassakin on useita tälläkin hetkellä!


Kukaan meistä ei saa olla ilmaa


Me opettajat emme ole mielenterveyden ammattilaisia, vaikka aika moneen taivummekin. Nykyään tuntuu usein jopa siltä, että tarvitsisimme lisää työkaluja opiskelijan kohtaamiseen.

Omasta opettajan kokemuksesta ja myös vanhemman roolista olen ammentanut empatiaa opiskelijakohtaamisiin. Uskon, että näin on tehnyt myös moni muu. Tämä on hyvä lähtökohta. Erään opiskelijan kertoman havaintojen mukaan välittäminen ja pedagoginen osaaminen eivät korkeakouluissa kulje käsi kädessä.

Olisiko tähän syynä esimerkiksi kovan bisneksen arvostaminen pedagogiikan ja pehmeiden arvojen kustannuksella?

Kasvatustieteiden tohtori Katja Sutelaa (2022) lainaten sanoisin, että ”vaikka suhde oppilaisiin on ammatillinen, voi se kuitenkin olla välittävä”. Olen hänen kanssaan samoilla linjoilla.

Tavoitteena tulee olla turvallinen ja salliva oppimisympäristö, joka mahdollistaa oppimisen riippumatta vaikka siitä, minkä ikäisiä opiskelijat ovat. Sutela neuvoo kirjassaan Näkyväksi tekemisen taito, että kukaan meistä ei saa olla ilmaa: ”katso siis kaikkia vuorotellen”.


Lue lisää opiskelijahyvinvoinnin kehittämisestä

Haaga-Helia jatkaa opiskelijahyvinvoinnin kehittämistä. Uutinen 17.12.2021. https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/haaga-helia-jatkaa-opiskelijahyvinvoinnin-kehittamista

HALI-hanke – Korkeakoulujen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistaminen palvelumuotoilun keinoin. https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/hankkeet/hali-korkeakoulujen-ohjauksen-ja-opiskelijahyvinvoinnin-tuen-vahvistaminen

HyPe-hanke – Pedagoginen hyvinvointi. https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet/pedagoginen-hyvinvointi-hype

Sutela, Katja 2022. Näkyväksi tekemisen taito. Pedagoginen kohtaaminen opetuksessa. PS-kustannus.

VOIMA-hanke – Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille. https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet/voima-voimaa-valoa-ja-vertaistukea-korkeakouluopiskelijoille