Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Uusia virtuaalisia oppimisympäristöjä uraohjaukseen   

Virtuaaliympäristöt mahdollistavat uusia oppimisen tapoja ja elämyksiä. Ne ovat oivallinen keino inklusiiviseen, oppijoiden ja ohjautujien moninaisuudesta ammentavaan monipuoliseen pedagogiikkaan.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sini Bask

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Saara Ojaranta

TKI-koordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.12.2023

Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva ohjaus ja opetus on metaversumin kokoinen mahdollisuus inklusiiviseen, toiveikkaaseen tulevaisuuden uraohjaukseen.

VOP – Virtuaalisesti omalla polulla hankkeessa kehitimme 12 erilaista VR-oppimisympäristöä uraohjauksen tarpeisiin. Näiden VR-uraohjauksen oppimisympäristöjen tueksi hankkeessa loimme Virtuaalisen uraohjauksen mallin, joka on esitelty julkaisussa Virtuaalisen uraohjauksen poluilla – Uraohjausta VR-oppimisympäristöissä. Julkaisu tarjoaa jokaiselle opettajalle ja ohjaajalle tukea VR-pedagogiikan ja -uraohjauksen oppimiseen.

Virtuaaliympäristöt VR-uraohjauksen tarpeisiin

VOP-hankkeessa kehitimme yhteistyössä Ammattiopisto Ekamin ja Ammattiopiston Spesian kanssa VR-ympäristöt tukemaan uraohjausta. VR-ympäristöt on luotu ThingLink –ohjelmalla ja niitä voi katsoa tietokoneella tai VR-laseilla.

VR-laseilla katsottaessa ympäristöstä saadaan immersiivinen kokemus, eli lasit sulkevat ulkopuolisen maailman ulos ja VR-ympäristöt tuntuvat aidoilta. Tietokoneelta katsottaessa immersiivinen kokemus jää vähäisemmäksi, vaikka sisältö on sama. VR-ympäristöissä on mahdollista kokea tunteita ja saada kokemuksia. Tätä seikkaa voidaan hyödyntää oppimisen tukemiseksi ja vahvistamiseksi.

VR-ympäristössä ohjatujalla on mahdollisuus vierailla eri työympäristöissä ajasta ja paikasta riippumatta. Hän voi pohtia omia toiveitaan uraohjauksen näkökulmasta. Ohjautuja voi harjoitella työelämäntaitoja turvallisesti VR-ympäristössä, jolloin työelämään hakeutuminen on jo tuttua, kun siirtyminen oikeaan työympäristöön tapahtuu.

Seuraavat VOP-virtuaaliympäristöt ovat kaikkien vapaasti saatavilla.

 1. Eka työelämässä oppimisen päivä
 2. Hoivakotiin tutustuminen, Attendo Hovisaari, Kotka
 3. HOKS-keskustelu opettajalle
 4. HOKS – keskustelu opiskelijalle
 5. Jatkuva haku ja uraohjaus ammatillisessa koulutuksessa
 6. Kohti kestävää tulevaisuutta, 100% siisti lajittelemalla
 7. NÄYTTÖÖN – osaamista työtä tekemällä
 8. Pako peruskoulusta – Graafinen suunnittelu
 9. Pako peruskoulusta – Liiketoiminta
 10. Pako peruskoulusta – Sisustusartesaani
 11. Työhaastattelu
 12. Yleiset työelämätaidot

Virtuaalinen uraohjauksen malli tukee opettajia ja ohjaajia

Vop-hankkeessa luotu Virtuaalisen uraohjauksen malli tukee opettajia ja ohjaajia uraohjauksessa virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Virtuaalisen uraohjauksen malli syntyi hankkeen aikana tutkien ja kokeillen. Muotoilimme ja testasimme virtuaalisia oppimisympäristöjä, ja keräsimme palautetta opettajilta ja opiskelijoilta, jotka osallistuivat ympäristöjen testaamiseen. Lisäksi tutustuimme tutkimuksiin ja virtuaalipedagogisiin näkökulmiin. Virtuaalinen uraohjauksen malli syntyi kahden vuoden kokeilemisen ja ajattelutyön tuloksena.

Virtuaalinen uraohjaus on tulevaisuutta jo tänään

VOP-hanke on opettanut hanketoimijoille paljon virtuaalisten ympäristöjen suunnittelusta sekä 360-kuvauksista ja toteuttamisesta. Lisäksi olemme kehittäneet virtuaalipedagogiikkaa ja soveltaneet sitä uraohjauksen näkökulmasta. Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa otetaan käyttöön hankkeessa luotu VR-ympäristö, jossa opiskelijat voivat ajasta ja paikasta riippumatta harjoitella opintoihin kuuluvaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisprosessia.

Uskomme, että tulevaisuudessa virtuaaliset ympäristöt ovat osa toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulun arkea. Virtuaaliympäristöt mahdollistavat uusia oppimisen tapoja ja elämyksiä. Ne ovat oivallinen keino inklusiiviseen, oppijoiden ja ohjautujien moninaisuudesta ammentavaan tämän päivän ja tulevaisuuden monipuoliseen pedagogiikkaan.

Tutustu VOP-hankkeen julkaisuihin

VOP – Virtuaalisesti omalla polulla -hanke
Kumppanit: Ammattiopisto Spesia ja Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami.
Hankkeen kesto: 09/2021 – 11/2023
Rahoitus: ESR (EU REACT) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia