Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Julkaistu : 27.11.2018

Tämä syksy on ollut valtavan kiehtova. Olemme tutkineet tunteita, tarkemmin sanottuna pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden tunnekokemuksia. Tunteista puhumista kaivataan kovasti – se näkyy vastauksista selvästi.

Aineiston perusteella olemme jakaneet korkeakouluopiskelijat erilaisiin tunnetyyppeihin. Olemme nimenneet ne huolestuneeksi, uhriksi, taistelijaksi, toimijaksi ja sopeutujaksi.

 

Tyyppi 1: Huolestunut

Huolestunut on ikuinen stressaaja, joka ei luota omaan osaamiseensa ja jolla on useasti myös huono itsetunto ja itsetuntemus.

Taidan olla ikuinen stressaaja. Nyt stressaan tulevasta 2 kurssin suorituksista kun ovat vaikeita. Kirjat odottavat lukemistaan ja tehtävät tekemistään ja minä olen lamaantunut ja puhki/poikki.

 

Tyyppi 2: Uhri

Uhri kokee olevansa voimaton haastavien tilanteiden äärellä. Hän syyttää useasti itseään. Hänellä ei ole työkaluja tai taitoja kohdata ongelmia.

Tilanne oli erittäin turhauttava ja ahdistava ja etenkin opettajan käytös oli mielestäni törkeää. Olin jännittänyt esitystä jo etukäteen, etenkin kun sen varassa oli koko kurssin arvosana. Syytin tilanteessa itseäni, koska valitsin niin vaikean aiheen.

En kokenut olevani tarpeeksi vahva tuomaan asiaa jälkikäteen ilmi ryhmäläisilleni.

 

Tyyppi 3: Taistelija

Taistelija vie asioita voimalla ja joskus peräti raivon energialla päätökseen. Hän tuntee tehtävät suoritettuaan iloa, joskus peräti onnellisuuden tuntoja.

Kun kaikki tehtävät olin saanut päätökseen, tietenkin ensimmäisenä on vapahtunut ja onnistumisen tunne. Näin jälkikäteen tietenkin muistan mitä tunsin silloin, mutta pääsin nopeasti siitä yli, eikä se enää minua haittaa.

 

Tyyppi 4: Toimija

Toimija on sosiaalisesti lahjakas ja hallitsee omat tunteensa, sekä kykenee motivoimaan ja aktivoimaan myös muita.

Olen kuitenkin aktiivinen enkä tykkää jos asiat eivät saa ratkaisua, joten jo seuraavana päivänä aloin miettimään muita mahdollisuuksia. Otin yhteyttä opettajiin ja sain tietää, että voin itse etsiä harjoittelupaikkaa. Jo samalla viikolla sain unelmapaikan.

 

Tyyppi 5: Sopeutuja

Sopeutuja sopeutuu ryhmän päätöksiin ja erilaisiin tilanteisiin. Hän on myötäeläjä, joka pystyy tuntemaan myös empatiaa.

Yksi opettaja ja osa luokkakavereistani oli myötätuntoisia. Heidänkin mielestään oli epäreilua olla mainitsematta ennakolta asiasta, että yhdellä tenteistä on eniten painoarvoa. Osa ihmisistä käski olla tyytyväinen arvosanaan 4, koska sekin on hyvä numero. Puhuin asiasta kurssin opettajien kanssa. Asiaa ei voinut korjata. Opettelin hyväksymään pettymyksen osana elämääni.

 

Kaikkien korkeakouluopiskelijoiden ei tietystikään tarvitse olla toimijoita tai sopeutujia, mutta olisi toivottavaa, että korkeakouluopiskelijat eivät tuntisi olevansa voimattomia tai ilman työkaluja haasteiden edessä. Miten tätä voisi edistää?

Ohjauksen ammattilaiset ehdottavat tutkimuksessamme toimenpiteiksi muun muassa itsetuntemuksen ja tunnesanaston sessioita. Myös projektiryhmien tulisi käydä prosesseja ja tuntemuksia läpi koko projektin aikana. Opiskelijat ja opettajat voisivat myös opetella antamaan kannustavaa palautetta. Monesti fokus palautteessa on puutteissa, kun pitäisi panostaa onnistumiseen, kannustamiseen ja dialogiin. Lisäksi peräänkuulutettiin myös pysyvämpiä projekti- ja opiskeluryhmiä.

Kehittämällä opiskelijoiden tunneosaamista, tunnesanastoa, verkostotaitoja, vertaisarviointia, ongelmaratkaisutaitoja sekä tiimityötaitoja opettajat vahvistavat opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitoja ja työuramahdollisuuksia sekä uraa. Ne ovat osa tulevaisuuden asiantuntijuutta ja työelämätaitojen ydintä. Automatiikka, robotiikka tai lisätty todellisuus ei korvaa syviä inhimillisiä taitoja. Vain ihmisillä on taito visioida, nähdä kokonaisuuksia, unelmoida, ideoida, kiinnittyä toisiin, tuntea empatiaa, abstrahoida ja toimia muutoskatalysaattorina.

 


Kirjoittaja Annica Isacsson toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tutkimuspäällikkönä.

 

Teksti perustuu Wihurin rahaston Tunnetutkimukseen (2018), joka keskittyy merkityksellisten tunnekokemuksien tutkimiseen ja tunnetaitojen kehittämisen korkeakoulukontekstissa.