Siirry sisältöön
Työvalmennus tukee opettajaksi valmistuvaa opiskelijaa

Kirjoittajat:

Leena Nuutila

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maiju Kangasaho

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.11.2019

Työvalmennus tukee opettajaksi valmistuvaa opiskelijaa

Olemme kehittäneet Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (HH AOKK) ohjauksellista työvalmennusta, joka on suunnattu opettajaopiskelijoille ja jonka tarkoitus on tukea opiskelijaa valmistumisvaiheessa. Osalla opiskelijoista on taustalla moninaisia haasteita työllistyä tai hankkia osaamiseen kuuluvaa opetusharjoittelua opettajaopintojen aikana. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyteen.

Työvalmennuksen tavoitteena on tukea työnhakijaa löytämään hänelle sopivaa työtä. Työvalmennusta voi antaa kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Työvalmennus on asiantuntijoiden toteuttamaa ohjaustyötä. Asiantuntijuutta voidaan ajatella yksilöllisenä ominaisuutena, joka ilmenee ohjaustyössä monella eri tavalla. Lisäksi voidaan nähdä yhteisöllinen asiantuntijuus, joka ilmenee erityisesti ohjaajien ja opiskelijoiden välisissä vuorovaikutustilanteissa. Juuri tämä yhteisöllisyys on moniammatillisen työskentelyotteen ydintä.

Kun tarkastellaan opettajaopiskelijoiden työelämäyhteistyötä ja siihen liittyviä ohjaustarpeita, havaitaan, että on syntymässä uudenlainen pedagoginen toimintamalli – valmentajamainen ohjausote.

Ohjaustyössä ja ammattitaidossa korostuvat yhteistyötaidot ja moniammatillisuus. Työ on muuttumassa yhä enemmän ns. teoreettisesti hallituksi. Se tarkoittaa ammatillista laaja-alaisuutta ja joustavuutta, johon liittyy työn kognitiivinen säätely, suunnittelu ja aktiivinen itsearviointi. Työvalmennuksen kehittäminen ja uudistaminen opettajakorkeakoulussa perustuvatkin jatkuvaan arvomaailman jäsentämiseen ja sen pohjalle rakentuvaan työelämän visiointitaitoon.

Työvalmennuksemme kohderyhmä on ensisijaisesti opettajaopiskelijat, joiden tulee omaehtoisesti olla valmiita työvalmennukseen. Opiskelijat ohjautuvat työvalmennukseen oman ohjaajan tai koulutuspäällikön toimesta.

Työvalmennusprosessi voidaan hahmottaa viiden eri vaiheen avulla:

  • Palveluun ohjautuminen. Opiskelija tekee päätöksen työvalmennukseen osallistumisesta.
  • Osaamisen kartoitus. Työvalmentaja auttaa opiskelijaa tunnistamaan kykynsä, taitonsa ja osaamisensa suhteessa opettajan työhön.
  • Työn etsintä. Tässä vaiheessa otetaan huomioon opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja AOKK:n tarpeet.
  • Työskentely. Tällöin voidaan sopia työn edellytyksistä, vaaditusta osaamisesta ja tuen tarpeesta opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kanssa.
  • Tuki työssä pysymiseen. Tällöin tukea kohdennetaan sekä opettajaopiskelijalle että koulutuksen järjestäjälle.

Työvalmennus on ammatillisen koulutuksen yksi kasvava vahva tukimuoto sekä opiskelijalle että työpaikoille. Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on omalla esimerkillään ja toiminnallaan tukemassa tätä kehitystä.


Lähteet:

EUSE ToolkitTuetun työllistymisen työkalupakki

Aalto, J. & Nuutila, L. 2019. ”Kyllä työ tekijäänsä neuvoo” – Valmentajamainen ohjaus työllistymisen tukena. Opitaan työhön yhdessä -hankkeen julkaisuja 2019.