Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Työelämä- ja opiskelijayhteistyötä SCALA-hankkeessa – WIN-WIN-WIN

Kirjoittajat:

Julkaistu : 17.05.2017

Haaga-Heliassa yksi keskeisistä tavoitteistamme on saada lehtorit ja opiskelijat mukaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin. Mobiilioppimista brasilialaisessa kontekstissa tutkivan SCALA-hankkeen (Scalable Mobile Learning Services for Global Markets) myötä tähän on tarjoutunut useita mahdollisuuksia.

Esimerkiksi Haaga-Helian International Business -kurssilla tarjottavan toimeksiantomahdollisuuden ansioista SCALA-hankkeeseen on tarttunut mukaan neljä kansainvälistä opiskelijaa. Opiskelijaryhmän tehtävänä on analysoida Brasilian mobiilioppimisen markkinoita yrityksien toimintasisältöjen sekä liiketoiminnan edistämisen näkökulmista. Väliraportista saamansa palautteen pohjalta opiskelijat syventävät edelleen lopullista raporttiaan käsittämään myös kilpailija-analyysin.

Opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä hankkeeseen ja toimeksiantoon. He ovat oppineet paljon sekä kehittyvistä markkinoista yleensä että erityisesti brasilialaisista mobiilioppimismarkkinoista. Opiskelijat ovat oppineet PESTEL-analyysin tekemistä sekä suullista esiintymistä. He ovat verkottuneet ja saaneet olla vaikuttamassa aidon yrityslähtöisen hankkeen tuloksiin – yritykset hyötyvät, SCALA-hanke hyötyy ja opiskelijat hyötyvät ja oppivat.

Opiskelijayhteistyötä on lähdetty edistämään myös tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa. Ajatuksena on ollut, että tietojenkäsittelyn opiskelijat voisivat syksyn 2017 Ohjelmistoprojekti 2 -kurssilla ottaa kahden yrityksen tuotteet natiivi-Android-applikaatiokehittelyyn (mobiililaitteille suunniteltu erillinen sovellus). Mahdollinen toimeksianto sopisi kurssille tavoitteiden ja vaatimustason osalta. Se tarjoaisi opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä ja kehittää aitoja tuotteita. Projekti vastaa myös opiskelijoiden osaamistasoa ja on riittävän haastava ja mielenkiintoinen.

Myös yrityksien asiantuntijat sekä brasilialainen kumppani osallistuisivat opiskelijaprojektiin, mikä luo omalta osaltaan mielekkyyttä tekemiseen ja mahdollistaa sekä verkottumisen että aidon yhteydenpidon kenttään. Projekti sopii erinomaisesti myös SCALA-hankkeelle, sillä sen yksi tulostavoite on tuottaa yrityksille parempia lokalisoituja mobiilioppimisen sovelluksia, sisältöjä ja palveluita.

Tämän päivän opiskelijat tarvitsevat monipuolisia tehtäviä, riittävästi haasteita sekä aitoja työelämä-projekteja menestyäkseen työelämässä ja kehittääkseen osaamistaan. Hankkeet tarvitsevat opiskelijoiden aitoa kontribuutiota, ja lehtorit saavat tilaisuuden osallistua, verkottua ja vaikuttaa, kehittyä sekä ohjata opiskelijoiden osaamisen kehittymistä. Kaikki voittavat, ja parhaimmillaan oman työn merkitys kasvaa. Win-win-win.

Hiljattain tietojenkäsittelyn opiskelijoille teetetty Webpropol-kyselykin sen vahvisti: ”Osaaminen ei kehity kuuntelemalla luentoja”.

SCALA-hanke on Tekesin ja Ulkoasianministeriön yhteisen BEAM-ohjelman sekä kolmen yrityskumppanien rahoittama Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun hanke. Hankkeessa tutkitaan mobiilioppimista brasilialaisessa kontekstissa, sekä pilotoidaan ja kehitetään mobiilioppimisen sisältöjä yliopistolla ja ammatillisessa koulutuksessa, pääsääntöisesti Sao Paulon alueella.

Kirjoittaja on SCALA-hankkeen projektipäällikkö ja Haaga-Helian tutkimuspäällikkö Annica Isacsson.