Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Tarinallinen viestinnän opintojakso: näin me sen teimme

Kirjoittajat:

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.10.2023

Hyvä tarina on useimmiten vastustamaton – se vaikuttaa vastaanottajaan niin järjen kuin tunteen tasolla. Se viihdyttää ja opettaa. Elokuvat, tv-sarjat ja kirjat osoittavat, että kun tarina nappaa mukaansa, halutaan se kuulla, nähdä tai lukea loppuun asti. Nämä ajatukset haastoivat meidän miettimään, miten rakentaa viestinnän opintojaksosta tarinallinen ja viihdyttävä kokonaisuus.

Kolme pedagogista linjausta

Haaga-Heliassa luotiin liiketalouden tradenomitutkintoon viime vuonna uusia viestinnän opintojaksoja, jotta meillä olisi tarjota opiskelijoille vahvempaa osaamista sekä yritysviestinnän että henkilökohtaisen viestintäosaamisen osalta. On ollut kiitollista huomata, kuinka uusista opintojaksoista on tullut suosittuja ja pidettyjä.

Strateginen viestintä on yksi uusista opintojaksoista. Mietimme jo kurssin suunnitteluvaiheessa sitä, miten opintojaksosta saisi mukaansatempaavan, osallistavan ja kiinnostavan – samalla tavoin kuin mitä hyvä viestintäkin parhaimmillaan on. Pohdimme yhdessä opintojakson neljän hengen kehitystiimin voimin, kuinka tuoda pelillistämistä ja tarinallistamista osaksi oppimisen pedagogiikkaa.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että opiskelijoille haluttiin antaa valtaa vaikuttaa kurssin sisältöön ja että he toimisivat ikään kuin pelaajina tarinassa, jonka käänteitä he eivät tiedä etukäteen. Ajatuksena oli tarjota tietoa, mutta samalla valmentaa opiskelijoita soveltamaan tietoa käytännössä.

Tarinallistamisen ja pelillistämisen ohella kolmas pedagoginen ratkaisumme oli huumori. Mietimme, että jos tarkoituksena on oppia yritysviestintää sekä teorian että käytännön kautta, voisi oppimisen tehdä samalla hauskaksi. Se ei veisi mitään pois itse asiasta, vaan saattaisi tehdä sen mielenkiintoisemmaksi, innostavammaksi ja helpommin opittavaksi.

Kehystarina alkaa elää

Strategisen viestinnän opintojakso lähtee liikkeelle ennalta kirjoitetusta, kaikille yhteisestä kehystarinasta. Kukin opiskelijatiimi luo sen pohjalta kuvitteellisen yrityksen, jonka parissa työskennellään opintojakson ajan. Yrityksen tulee sopia kehystarinaan, jossa on kuvattu muun muassa yrityksen kokoa, henkilöstöä, työpaikan ilmapiiriä ja sen hetkistä taloudellista tilannetta.

Opiskelijat saavat itse päättää, millä toimialalla yritys myy tuotteitaan tai tarjoaa palveluitaan, mikä sen nimi on ja millainen visio, missio ja slogan sillä on. Kehystarinassa kerrotaan muun muassa siitä, että jo yrityksen nimi aiheuttaa hymyä huulille: ”Olet töissä yrityksessä, jossa on yhteensä noin 40 työntekijää. Sinut houkutti yritykseen itseäsi inspiroiva toimiala, joka on kiinnostanut itseäsi jo pitkään. Olit onnekas, kun pääsit aloittamaan yrityksessä noin vuosi sitten. Jo silloin yrityksen nimi oli mielestäsi oivaltava ja hauska – ja se naurattaa sinua yhä.”  Alusta asti on siis otettava huumori mukaan tekemiseen.

Kukin tiimi esittelee oman yritysideansa toisille tiimeille mahdollisimman houkuttelevasti, minkä jälkeen opiskelijat äänestävät niistä mielestään parhaan. Kaikki opintojakson tapahtumat sijoittuvat tähän valittuun yritykseen. Näin varsinainen tarina pääsee alkuun.

Yhteistyötä työelämän kanssa

Käsikirjoitimme opintojaksoa varten tarinan jokaiselle opetusviikolle. Opiskelijat kuulevat tarinan viimeisimmät käänteet vasta saapuessaan tunneille, joilla he pääsevät tekemään tarinan käänteiden mukanaan tuomia tehtäviä.

Kuten arvata saattaa, kahdeksan opetusviikon aikana sattuu ja tapahtuu – sekä tarinassa että opintojaksolla. Tarinan alkupuolella pohdimme muun muassa sitä, miten yrityksen uudet arvot saadaan viestittyä henkilöstölle mahdollisimman osallistavasti, monikanavaisesti ja innostavasti. Puolivälissä opintojaksoa yritys joutuu kriisiin, jossa toimimista harjoitellaan simulaation avulla. Yhteistyökumppanimme viestintätoimisto Pohjoisranta BCW rakentaa opiskelijoille simulaatioharjoituksen kullekin toteutukselle kehitetyn yrityksen ehdoilla.

Opintojakson loppupuolella vierailemme Haaga-Helian Sales Labissa, jossa tutkimme tekoälyyn pohjautuvan iMotion-tekniikan avulla sitä, miten työntekijät reagoivat erilaisiin sisältöihin ja esitystapoihin toimitusjohtajan puheessa yritysfuusioon liittyen. Tarkastelemme siis sitä, millaisia tunnetiloja opiskelijoiden kirjoittamat tarinat saavat kuulijoissa aikaan.

Bisnesymmärrystä, verkostoitumista ja iloa arkeen

Kaikki tekeminen opintojaksolla tähtää yrityksen liiketoiminnan vahvistamiseen viestinnän avulla. Olemme siis sitoneet viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen laajempaan strategiseen kontekstiin. Olemme myös halunneet tukea Haaga-Helian missiota avata ovia työelämään. Siksi opintojaksomme tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua alan toimijoiden kanssa.

Opiskelijat reflektoivat opintojaksolla käytyjä asioita oppimispäiväkirjoissa, joiden kautta me valmentajat saamme palautetta usein myös pedagogisista valinnoista. On ollut hienoa huomata, miten hyvin asiat ja opit jäävät opiskelijoiden mieleen, kun niitä käydään läpi tarinoiden kautta hauskassa hengessä. Huumori ei ole vienyt oppimisesta mitään pois – päinvastoin.

Tarinallisuus, pelillisyys ja huumori ovat kaikki lisänneet opiskelijoiden motivaatiota kurssia ja viestintää kohtaan. Samaa voi sanoa myös meistä opintojakson opettajista eli valmentajista: meitäkin opintojakson toteutukset innostavat uudella tavalla, sillä emme koskaan tiedä etukäteen, millaisessa yrityksessä toimimme. Päätösvalta on opiskelijoilla. Paras palkinto valmentajalle on se, kun opiskelijat kertovat oppineensa uutta, ja lisäävät samalla ”Kiitos, tänään oli kivaa”.