Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Taide opettajan hyvinvoinnin tukena ja työyhteisön voimavarana

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.05.2021

Taiteen rajaaminen vapaa-ajan voimavaraksi ohittaa mahdollisuudet kokemuksiin, joita Luovasti taiteillen -koulutuksen osallistujat sanoittavat koulutuksen ajalta: ”Uudella tavalla ajatteleminen antaa energia”, ”työyhteisö on lähentynyt merkittävästi”, ”työkavereista tuli ihan uusia ominaisuuksia esille”, ”irtautuminen arjen opetustyöstä ja kaikesta ”järkevästä” vaikka vain hetkeksi, on voimaannuttavaa”.

Luovasti taiteillen -koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia ammatillisen opettajankoulutuksen ja Breaks Finland Oy:n kanssa.

Pedagogien ja ammattitaiteilijoiden yhteistyö mahdollistaa moniulotteisen koulutusprosessin, jossa osallistuja on sekä taiteen kokija että tekijä. Verkossa toteuttavassa koulutuksessa on mahdollista testata ja kehittää nykyopetuksen tarpeisiin erityisesti verkko-oppimisympäristöön taipuvia opetusmenetelmiä ja taiteen tekemisen tapoja.

Tässä kirjoituksessa keskitytään tunnistamaan, miten opettajat kokivat taiteen oman hyvinvointinsa tukena ja työyhteisönsä voimavarana.

Opettajan oma Breikki

Jos mahdollista, opettajan työ on etäaikana entistäkin hektisempää. Sosiaalista tilaa tarjoavat kahvipöydät ovat suljettuina, ja opettajat vaihtavat lennossa verkkoalustalta toiselle. Omaehtoiseen taukojumppaan kehotetaan säännöllisesti ja hyvä niin. Mutta entäpä jos taukojumpan tilalla olisikin välillä työn sisällöistä tyhjentävä taidehetki?

Luovasti taiteillen -koulutushankkeessa tarjoiltiin opettajalle mahdollisuus henkilökohtaisiin taidehetkiin. Koulutusprosessi sisälsi taideBreikkejä, joita ohjasivat Breaks Finland Oy:n ammattitaiteilijat. Breikkien tavoitteena oli seisauttaa hektistä opettajan arkea ja mahdollistaa taidekokemuksia.

Luovasti taiteillen -koulutuksessa taide itsessään nähdään arvona ja hyvinvoinnin voimavarana. Vaikka ensisijaista taideBreikeissä oli mahdollistaa oma taidekokemus, sisälsivät Breikit osallistujien mukaan paljon elementtejä, jotka hyödyttävät omassa opettajan työssä. Breikeissä leikiteltiin äänenkäytöllä ja samalla opittiin äänen huoltamisesta. Näyttelijän ohjeistuksessa heittäydyttiin improvisaatioon ja kirjailija houkutteli tarinankerrontaan.

Työpajojen ja Breikkien jälkeen koulutukseen osallistuvat opettajat kertoivat olevansa virkistäytyneitä ja voimaantuneita, mikä oli hyvin poikkeava kokemus verkossa vietettyjen työpäivien joukossa.

Työyhteisö Breikkaa

Luovasti taiteillen -koulutus ehdottelee uusia tapoja ajatella taiteesta ja tehdä taidetta. Koulutuksen aikana opettajat breikkaavat eli murtavat totuttuja pedagogisia rutiineja ja tekevät taidekokeiluja omassa opetustyössään ja aineessaan.

Opettajan työssä tehdään jatkuvasti valintoja ja valinnoilla on perusteet. Viime kädessä valinnat johtavat siitä, mitä ajattelemme tiedosta, ihmisestä, oppimisesta ja opettamisesta.

Luovasti taiteillen -koulutushankkeessa omaa opettajuutta ja pedagogisia valintoja tarkastellaan taiteen tavoin ja lähtökohdista. Esimerkiksi valokuvatyöskentely herkisti opettajat yli digisiltojen huomaamaan lähikollegoissa ulottuvuuksia, jotka ovat arjessa jääneet vain varjoiksi. Kuvista saatu palaute puolestaan koettiin merkityksellisenä ja työyhteisöön sitouttavana.

Ensimmäinen Luovasti taiteillen -koulutus sai työyhteisössä aikaan muutosta. Nyttemmin tiimikokoukset koetaan ilmapiiriltään rennommiksi. Opettajat breikkaavat arjessa jakamalla omia taidekokeilujaan toisille säännöllisissä ”breikeissä”. Nämä toimivat paitsi osaamisen jakamisen paikkoina myös työyhteisöä vahvistavina kohtina arjessa.

Tarvitsetko sinä Breikin? Haluatteko työyhteisönä breikata? Luovasti taiteillen -koulutusta toteutetaan räätälöidysti toisen asteen ammatillisille opettajille.