Siirry sisältöön
Rakkaudesta oppimiseen – opiskelu ja ohjaus honors-ohjelmissa

Kirjoittajat:

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.03.2019

Opiskelijoiden joukossa on aina niitä, jotka ovat poikkeuksellisen opin- ja kokeilunhaluisia. Esimerkiksi Alankomaissa heille on tarjolla honors-ohjelmia, joissa heidän intohimonsa oppimiseen ja heittäytymiseen voivat kukoistaa. Mutta millaisia nämä opiskelijat ovat? Ja mitä tämä kaikki vaatii ohjaajalta?

Honors-ohjelmiin hakeutuvia opiskelijoita on tutkittu erityisesti honors-yhteisön omissa julkaisuissa (ks. esim. https://www.jehc.eu/index.php/jehc). Opiskelijat määrittyvät oppimista rakastaviksi, luoviksi, haasteita hakeviksi, itseensä uskoviksi, idealisteiksi, monista näkökulmista innostuviksi, uteliaiksi, tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa taitaviksi ja asioita kyseenalaistaviksi. Toisaalta heitä kuvataan myös täydellisyyden tavoittelijoiksi ja liikaa itseään muiden kustannuksella hajottaviksi, eivätkä he aina uskalla hakea ulkopuolista apua opiskeluunsa pelätessään kasvojen menetystä.  (Esim. Smith 2017.) Tällaisten opiskelijaryhmien kanssa työskentely edellyttää ohjaavilta opettajilta päivitettyä osaamista.

Opiskelijat työskentelevät alankomaalaisissa honors-ohjelmissa useimmiten viheliäisiksi nimettyjen haasteiden kanssa. Ne liittyvät yhteiskunnan poliittisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon, työttömyyteen, syrjäytymiseen, kaupungistumiseen tai terveyteen liittyviin ongelmiin. Näiden ongelmien kanssa työskentelyssä eivät riitä rutiininomaiset ratkaisut. Tieto ja tietäminen teemojen kanssa työskennellessä nähdään työkaluina. Opiskelijat työskentelevät moniammatillissa ryhmissä verkostoituneina alan toimijoiden kanssa. Heillä voi olla sovittuja tapaamisia ja työpajoja ryhmänsä kanssa, mutta merkittävänä osana oppimista on työskentelyn yhteinen aikatauluttaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Ohjaajan honors-ohjelma

Tärkeimpiä työtehtäviä opettajayhteisöllä on työskentelykohteeksi tulevan kehittämishaasteen yhteinen määritteleminen esimerkiksi työelämäedustajien ja opiskelijoiden kanssa, oikea-aikainen opiskelijaryhmien ryhmänohjausosaamisen hyödyntäminen sekä inspiroivien mutta vaativien osaamistavoitteiden ylläpitäminen ja arviointi. Opettajaryhmä työskentelee ritirinnan opiskelijaryhmien kanssa. He ohjaavat opiskelijoiden työskentelyprosesseja organisoimalla erilaisia ideoiden synnyttämisen ja työstämisen prosesseja innostavin fasilitointimenetelmin.

Haaga-Heliassa on käynnissä monenlaisia opiskelumahdollisuuksia, joista voi tunnistaa joitain honors-ohjelmien peruspiirteitä.  Muun muassa StartUpSchool, Krea ja Experience Designer -opintokokonaisuus tarjoavat opiskelijoille uudenlaisia tapoja rakentaa itselleen haastavaa opiskeluympäristöä ja -prosessia. Tällaiset oppimisympäristöt edellyttävät ohjaajiltaan vahvaa epävarmuuden sietokykyä, heittäytymistä ja sekä oikea-aikaista eri opiskeluponnistusten vaiheiden tukemista. Näissä vaativissa koetuksissa kaikki joutuvat ja saavat oppia niin itsestään kuin toisistaan. Samalla hiotaan niitä arvokkaita työelämätaitoja, joita alati muuttuva työelämä tuntuu valmistuvilta janoavan.


Merja Alanko-Turunen on yliopettaja Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Kirjoituksen taustalla on Työelämäpedagogiikka-hanke (OKM), jossa Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu on kumppanina. Hankkeessa tutkitaan muun muassa, miten työelämätaitoja opitaan kampuksella.

Lähde:

Smith, A.Z. 2017. Discussion Facilitation Techniques for Honors Peer Educators. Journal of European Honors Council (1)8, 1–5.