Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Pedagogit ja taitelijat sankaritarinan jäljillä

Kirjoittajat:

Julkaistu : 28.05.2021

Kun yhteisen ideointipöydän ääreen istuu eri alojen ammattitaiteilijoita ja opettajankoulutuksen pedagogeja, käynnistyy dramaturginen sankaritarina, jossa seikkailijat lähtevät mallintamaan ammatillisen toisen asteen pedagogista toimintakulttuuria taiteellinen toiminta edellä.

Tavoitteena oli kokeilla jotain, mikä on jo onnistunut yritysmaailmassa.
Kyseessä on Breaks Finland Oy:n ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun Luovasti taiteillen -hanke, jota Opetushallitus rahoittaa. Hankkeessa tarjotaan täydennyskoulutusta ammatillisille opettajille. Keskiössä ovat taidelähtöisen pedagogiikan sovellukset opetuksessa ja ohjauksessa sekä toisaalta opettajien oman ja työyhteisön hyvinvoinnin tukeminen taiteen tekemisen kautta.

Kutsu seikkailuun, epäröinti ja matkaeväät

Breaks Finland Oy toteuttaa taideBreikkejä yrityksille ja yhteisöille. Miten taukoliikunnan rinnalla tarjottavat taidehetket voisivat taipua oppilaitoksen toimintakulttuuriin? Tämä oli kutsu seikkailuun!

Yhteistyössä rikottiin yrityskulttuurille tyypillisiä, perinteisiä raja-aitoja, jossa asiakas tilaa ja toimittaja toimittaa. Areenan pedagogien ja ammattitaiteilijoiden luovuudelle mahdollisti yhteinen tahtotila horjuttaa epäröintiä taiteen mahdollisuuksiin ja tarjoilla opettajille matkaeväitä taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

Suunnitteluprosessista tehtiin koulutusideansa näköinen. Tärkeää oli pohtia, mitä lisäarvoa pedagogien ja taitelijoiden osaamisen jakaminen koulutushankkeeseen toi. Ideat ja ilo kirkastuivat koulutusprosessiksi.

Ensimmäinen haaste, liittolaiset ja palkinto

Sankaritarinan jalanjälkiä seuraten ensimmäisenä haasteena oli innostaa osallistujia mukaan taidepedagogiseen koulutukseen verkossa. Koronapandemian aiheuttamat epävarmuudet kääntyivät voitoiksi ja koulutuksen yksi keskeisimmistä onnistumisista olikin taidepedagogiikan sovellusten kehittäminen verkko-oppimisympäristössä. Myös toteuttajien tapa luoda verkkoon taiteen tekemiselle otollista ilmapiiriä sai kaikilta seikkailijoilta kiitettävää palautetta.

Koulutushankkeen toteuttaminen pedagogien ja taiteilijoiden yhteistyössä on ollut palkitsevaa. Luovuuden ilotulitus ja perusteltu oppimisprosessi ovat kulkeneet käsikkäin ja mahdollistaneet sen, että myös toteuttajat ovat oppineet toisiltaan. Inspiraatio tarttuu. Koulutushankkeen rohkeimpia sankareita olivat kuitenkin avoimesti työskentelyyn heittäytyneet osallistujat.