Siirry sisältöön
Osaamisia digisalkussa

Kirjoittajat:

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.04.2019

“Digisalkku” toimii tässä kirjoituksessa metaforana. Talletamme erilaisia reaalimaailman vastineita digitaalisiin pilviin. Kuljetamme niissä jatkuvasti sähköisessä muodossa kalentereitamme, rahojamme ja itse asiassa lähes kaikkia työteon resursseja, materiaaleja, tuotoksia ja paljon muuta. Nyt lisäämme sinne myös osaamisiamme digitaalisten osaamismerkkien muodossa.

Osaamismerkki on digitaalinen tapa osoittaa saajan taitoja, osaamista ja saavutuksia. Niiden avulla tunnistetaan ja tunnustetaan osaamista, joka on karttunut esimerkiksi työtä tekemällä, järjestö-, luottamus- tai vapaaehtoistoiminnassa, harrastuksissa ja koulutuksissa. Osaamismerkkejä käytetään mm. työ- tai koulutuspaikan hakemisessa tai opinnoissa osoittamaan muualla arvioitua ja tunnustettua osaamista. Ne sopivat myös omaehtoisessa tai työnantajan järjestämässä täydennyskoulutuksessa hankitun osaaminen todentamiseen tai jatkuvan kehittymisen, oman oppimispolun suunnitteluun.

Miksi hakisin osaamismerkkejä?

Osaamismerkkiajattelussa merkin hakija on aktiivinen toimija, joka itse arvioi osaamismerkin arvon ja päättää sen hakemisesta. Jotkut kokevat ne koukuttavana tapana dokumentoida ansaittua osaamista ja jotkut taasen tuntevat syväjäädytettyjä väreitä pelkän osaamismerkkisanan kuullessaan. Molemmat tuntemukset ovat yhtä oikeutettuja, koska osaamismerkkien arvo on subjektiivinen. Mutta hyödyllisiä käyttötarkoituksia niille on tunnistettu.

Monissa organisaatioissa osaamismerkkejä on jo käytetty kuvaamaan arvokkaaksi ja tavoiteltavaksi asetettua osaamista. Osaamismerkeistä on tullut henkilöstön täydennyskouluttautumista avittavia työkaluja. Niiden avulla työtekijä voi esimiehensä/naisensa kanssa kehityskeskusteluissa esimerkiksi arvioida omaa osaamistaan suhteessa organisaation strategisiin linjauksiin ja suunnitella niiden mukaisesti omia kehittymispolkujaan. Silloin ne toimivat tulevaisuussuuntautuneina tienviittoina siitä, mitä osaamista arvostetaan ja mitä on hankittava tässä organisaatiossa työskenneltäessä. Ihan samanlainen ohjaava ja informoiva tehtävä osaamismerkeillä on opiskelijoille silloin, kun niillä kuvataan tutkintojen ammattitaitovaatimuksia.

Osaamismerkkien avulla voi myös tehdä näkyväksi ja profiloida hankittua osaamistaan. Perinteisissä ansioluetteloissa ei aina paljastu todellinen osaaminen tai osaamisen nyanssit. Osaamismerkit mahdollistavat sen, että omaa osaamista ei enää tarvitse erikseen sanoittaa, vaan merkin myöntäjä on jo sen tehnyt. Koska merkin metatiedot kuvaavat osaamisalueen tavoitteet, kriteerit ja osoittamisen tavat, joilla osaaminen on arvioitu ja tunnustettu, on niiden avulla mahdollista kuvata tavanomaista yksityiskohtaisemmin osaamista, jota merkin haltija on hankkinut formaaleissa tai informaaleissa ympäristöissä. Osaamismerkeillä ei kuitenkaan korvata perinteisiä tutkintotodistuksia, mutta ne ovat oiva lisä niiden ohella. (Brauer, Ruhalahti & Pakanen 2018.)

Oman osaamisen profiloiminen edellyttää, että osaamismerkkejä on ansaittu niin paljon, että niistä jonkunlaisia profiileja lähtee rakentumaan. Ansaitut osaamismerkit kerätään aina omaan digitaaliseen merkkipassiin tai -reppuun (esim. Open Badge Passport), josta niitä voi jakaa ja julkaista haluamissaan paikoissa kuten digitaalisessa CV:ssä tai omissa yhteisöissä (LinkedIn, Facebook tai Twitter).

Osaamismerkeillä voi siis täydentää perinteistä ansioluetteloa, mutta niiden avulla voi myös rakentaa miniportfolioita luokittelemalla niitä merkkireppupalvelussa teemallisesti erilaisiin osaamisiin ja tarkentamalla niitä lyhyillä kuvauksilla. (Brauer ym. 2018.)

LÄHTEET

Brauer, S., Ruhalahti, S. & Pakanen, L. 2018. Digitaaliset osaamismerkit – merkillä on väliä. Osaamisen pelimerkit –blogi. https://pelimerkit.metropolia.fi/2018/05/07/digitaaliset-osaamismerkit-merkilla-on-valia/


Kirjoittajat Katri Aaltonen ja Merja Alanko-Turunen työskentelevät yliopettajina Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja ovat mukana lehtori Petja Sairasen ja Irmeli Pietilän kanssa Open merkit -hankkeessa.

Open merkit -hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti osaamismerkkejä ammatillisten opettajien ja opettajaopiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Merkkien avulla tuetaan sekä ohjataan ammatillisen opettajaopiskelijan opiskeluprosessia sekä ammatillisen opettajan uran aikaista kehittymistä.

Lue myös muut blogikirjoituksemme osaamismerkeistä:

https://esignals.haaga-helia.fi/2019/04/25/kehon-koko-kuva-osaamismerkkien-kehittamistyo-teravoittaa-ammatillisen-opettajan-osaamisvaatimuksia/