Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Oppimisprosessin muotoilua Muralilla

Olemme opettajankouluttajina olleet monenlaisia tunteita nostattavissa verkko-ohjaustilanteissa. Osallistujat ovat ihmetelleet, miten ryhmäytyminen käynnistyi niin jouhevasti, vaikka emme kasvokkain edes tavanneet. Kokemusten areenana on ollut Mural.

Kirjoittajat:

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.05.2021

Vaikka moni opettaja toteaakin, että etäkohtaamiset vievät jotakin vuorovaikutuksesta, verkossa voi mahdollistaa osallistavaa vuorovaikutusta.

Olemme tuskailleet kameroiden aukipitämisen kanssa ja huhuilleet äänten kuuluvuutta kuin spiritismi-istunnoissa ikään. Olemme kokeneet Zoom-uupumusta, kun omaa kuvajaistaan on joutunut tuijottamaan tuntikausia. Oppimisen muotoilijat ja vuorovaikutuksen asiantuntijat ovat yrittäneet löytää ratkaisuja ja rakentaneet monenlaisia verkkokohtaamisympäristöjä kuluneen vuoden aikana.

Olemme opettajankouluttajina olleet monenlaisia tunteita nostattavissa verkko-ohjaustilanteissa. Osallistujat ovat ihmetelleet, miten ryhmäytyminen käynnistyi niin jouhevasti, vaikka emme kasvokkain edes tavanneet. Kokemusten areenana on ollut Mural.

Verkko-oppimista muotoilemaan

Oppimisen muotoilussa ideana on tarjota opiskelijalle sellaisia merkityksellisiä kokemuksia, jotka muuttavat hänen olemistaan, tietämistään ja taitamistaan. Oppimisen muotoilu tunnistaa sen, että jokainen kokee tilanteet eri tavoin. Muotoilijoina meidän tehtävänämme on tehdä kokemuksista koulutusohjelman tavoitteita sekä ammatillista kasvua tukevia.

Systemaattinen oppimisen muotoilu niin verkossa kuin kasvokkain edellyttää pedagogisen prosessin tietoista rakentamista. Olemme soveltaneet erilaisia oppimisen muotoilua avittavia jäsennyksiä kuten ABC Learning Designia ja Kaospilotin kehittelemää Learning Arches -ajattelua Muralilla tapahtuneissa oppimistilanteissa.

Mural tukee soljuvaa visuaalista vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Se tarjoaa monia työvälineitä ja työskentelyprosesseja yhteisölliselle oppimiselle. Se taipuu monenlaisiin oppimistekoihin niin yksilö- tai ryhmätasolla. Opiskelijat voivat työstää Muralissa omia kehittämisprojektejaan tai osallistua fasilitoituihin työpajoihin.

Asettaudutaan ajan kanssa

Siirtymät ovat etäaikana tihentyneet merkittävästi ja pahimmassa tapauksessa ihmiset säntäilevät tilanteesta toiseen samalla kellonlyömällä. Aikaa asettautumiseen (setting) ei jää. Pedagogisesti on merkittävää, että opetus- ja ohjaustilanteisiin virittäydytään etupainotteisesti, varsinkin silloin kun käytetään uusia digitaalisia työkaluja.

Mural mahdollistaa osallistujien kiinnittymisen visuaalisilla työkaluillaan. Olemme kutsuneet osallistujia tuomaan mielimerimaisemansa ja vaihtaneet hyviä etäkokin reseptejä. Kun oppimisprosessin äärelle asettaudutaan kunnolla, rakennetaan ensin oppimista mahdollistava konteksti: keiden kanssa ja millaista oppimisen prosessia ollaan käynnistämässä, mitkä ovat tavoitteet, pelisäännöt ja oppimisaktiviteetit.

Tutustumiset ja järjestelmälliset luottamuksen rakentamisaktiviteetit itse oppimisprosessiin mahdollistavat sen, että opiskelijat ovat entistä valmiimpia heittäytymään ja haastamaan toisiaan yhteisessä luovassa työskentelyssä valittujen teemojen kanssa.

Jäntevyyttä jännitteen ylläpitämiseen

Oppimisprosessin jännitteen ylläpitäminen (holding) haastaa opettajaa kaikissa oppimisympäristöissä. Verkossa se on kuitenkin koettu erittäin vaativaksi, ja opettajat kokevat puhuvansa mustaan aukkoon.

Oppiminen on toimintaa ja vuorovaikutusta. Jännitettä ylläpitää rytmitys, joka mahdollistaa osallistujan oman aktiivisen tekemisen. Mural tarjoilee lukuisia valmiita aktiviteetteja tutuista SWOT-pohjista monille vieraampiin harjoitteisiin.

Yksi suosikeistamme on Haiseva kala, jonka avulla voidaan tunnistaa ja käsitellä oppimisprosessiin liittyviä epävarmuuksia ja pelkoja, jotta niitä ei liian kauan kantaisi taakkanaan.

Omien oppimisaktiviteettien rakentaminen Muraliin on vaivatonta. Monenlaisia osallistumiseen kutsuvia työkaluja on tarjolla runsaasti. Yksilöllistä osallistumista voidaan tukea esimerkiksi äänestys- ja piirtotyökaluilla. Pienryhmät voivat siirtyä Muralilla työskentelyrastilta toiselle, ja Zoomin ryhmätyötilat toimivat Open space -työskentelyn itseohjautuvuuden mahdollistamiseksi.

Laskeudutaan levollisesti

Tilan antamista koetun ajattelulle ja arvioinnille, reflektiolle, kutsutaan oppimisen muotoilun maailmassa laskeutumisvaiheeksi (landing).

Opettajan taitoa on mahdollistaa reflektion tiloja ja aikoja. Mitä pidempi oppimisprosessi on ollut, sitä syvällisempää on reflektion oltava. Opiskelijat voivat tehdä itse- ja vertaisarviointia omista oppimisteoistaan, prosessistaan ja osaamistaan. Heidän on myös päästävä arvioimaan, millaista tietoperustaa he ovat rakentaneet ja mitä heidän pitäisi tietää lisää.

Mural tarjoaa monia retrospektiivisiä työkaluja ja niitä voi toki rakentaa itse. Opiskelijoita voi pyytää merkitsemään paikan janalle, missä juuri nyt seisovat tietämisensä tai taitamisensa suhteen. He voivat pohtia Viisipiikkisen meritähden äärellä, miten oppimiskokemusta pitäisi kehittää tai kertoa kuvin suurimmat oivallukset tai opit.

Verkkoympäristöstä keskustelu on opetuskontekstissa usein varsin polaarista. Toisaalta ajatellaan, että vuorovaikutus ei ole mahdollista ja toisaalta taas erilaisten digitaalisten työvälineiden käyttöä pidetään temppuratailuna, joka eivät palvele – ainakaan opettajan – tavoitteita.

Oppimisen muotoilu perustuu opiskelijoiden oppimista kannatteleviin ratkaisuihin. Muralin monipuolisten toimintojen lisäksi se jättää käyttäjälleen visuaalisen jäljen koko prosessista.

Kuva: www.shutterstock.com