Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opiskelun apuvälineillä hyvinvointia

Tänä päivänä monia sovelluksia voidaan käyttää oppimisen apuna. Salme Jarvansalo vinkkaa kirjoituksessaan muutaman käytännössä hyväksi koetun sovelluksen, joista hyötyvät kaikenlaiset opiskelijat ja miksi ei muutkin asiantuntijatyötä tekevät.

Kirjoittajat:

Salme Jarvansalo

lehtori, ura- ja opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.11.2021

Oppimisvaikeuksista yleisin on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus (luki), joka voi saada opiskelun tuntumaan hyvinkin raskaalta. Onkin tärkeää kiinnittää riittävää huomiota oppimisvaikeuksia omaavien opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Jos opiskelijalla on lukivaikeus, voidaan hänen opintojaan Haaga-Heliassa helpottaa ns. kohtuullisilla mukautuksilla, esimerkiksi lisäajalla tenttiin ja kurssikirjojen pidemmällä laina-ajalla.

Tänä päivänä myös monia sovelluksia voidaan käyttää oppimisen apuna. Sovelluksista hyötyvät nekin opiskelijat, joilla oppimisvaikeuksia ei ole.

Apuvälineitä oppimisen tukeen

Osallistuin ammatillisen erityisopettajan roolissa Haaga-Helian opiskelijahyvinvointitapahtumaan lokakuussa 2021. Aulassa oli messuständit hyvinvointitoimijoille ja jokaisella ständillä oli tarkoitus järjestää jokin toiminnallinen ”rasti” opiskelijoille, palkintona rastisuorituksista Helgan haalarimerkki.

Pohdin pitkään, mikä oppimisen apuväline tai menetelmä hyödyttäisi mahdollisimman monia opiskelijoita. Koska jokainen korkeakouluopiskelija joutuu kirjoittamaan paljon erilaisia raportteja ja opinnäytetyön, päädyin esittelemään tekstin tuottamista puheen avulla sekä Wordin kuuntelutoimintoa (Näytä – Syventävä lukuohjelma).

Tekstin tuottaminen puhumalla oli ainakin hakukone Googlesta suurimmalle osalle tuttua, joskin vain harva oli käyttänyt sanelua opiskelutehtävissä. Sanelutoimintoa voi hyödyntää opiskelussa esimerkiksi silloin, kun kirjoitustehtävään liittyviä ajatuksia on, mutta niitä ei saa millään muutettua tekstimuotoon. Ajatukset voi pukea sanoiksi puhumalla ja näin tuotettua tekstiä sitten muokata virallisempaan kieliasuun.

Kuuntelutoiminto Wordissa oli uutta lähes kaikille ständivierailijoille. Pienen demon jälkeen moni totesi ottavansa toiminnon heti käyttöön ja harmitteli, että kuuli siitä vasta silloin. Syventävän lukuohjelman avulla saa tekstiä kuunneltua äänikirjan tapaan. Erityisesti hitaille lukijoille tämä on iso apu. Kuuntelun rinnalla kannattaa tehdä muistiinpanoja, jotta fokus säilyy asiassa. Kuuntelun oheen sopii myös rutiininomainen toiminta, joka ei vaadi paljon huomiota. Vaikkapa kävelylenkki voi auttaa kuuntelemiseen keskittymisessä. Myös matkustamiseen kuluvaa aikaa voi hyödyntää tehokkaasti kuuntelemalla opiskeluun.

Suuri hyöty kuuntelumahdollisuudesta on oman tekstin tarkistamisessa. Kun tuotoksen on alustavasti saanut kirjoitettua, sille helposti sokeutuu niin, ettei huomaa virheitä ja epäloogisuutta. Oman tekstin kuuleminen auttaa tässä paljon – kirjoitusvirheet suorastaan hyppäävät esiin ja huomaa helposti toistavansa taas samaa asiaa kuin edellisessä kappaleessa.

Tieto apuvälineistä aktiivisesti saataville

Tällä hetkellä tieto erilaisista oppimisen tukena toimivista sovelluksista tavoittaa opiskelijat sattumanvaraisesti, lähinnä ammatillisen erityisopettajan kautta tai itse aktiivisesti tietoa etsimällä. Haaga-Heliassa käynnissä olevan koulutusuudistuksen myötä tarjontaan tulee valinnainen Opiskelutaidot-opintojakso, jossa teknisiinkin apuvälineisiin voidaan tutustua. Tarpeellista olisi lisätä aiheesta pieni tietopaketti myös tietojenkäsittelyn opintojaksoille ja opinnäytetyöseminaareihin. Sujuva opiskelu tuottaa hyvinvoivia opiskelijoita!