Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opettajaopiskelija vaikuttamistyössä

Opettajan yhdeksi keskeiseksi osaamisalueeksi nimetään yhteiskunnalliset kysymykset. Ammatillisessa opettajakoulutuksessa yhteiskunnallista osaamista voi käytännössä kehittää esimerkiksi ammatillisen opettajakoulutuksen neuvottelukunnan jäsenenä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 27.09.2021

Parhaimmillaan ammatillinen opettaja tuo omaan työhönsä näkökulmia tulevaisuuden osaamistarpeista. Jotta näin tapahtuu, pitää opettajan seurata koulutusta koskevaa yhteiskunnallista keskustelua ja osallistua aktiivisesti vaikuttamistoimintaan.

Opettajan yhdeksi keskeiseksi osaamisalueeksi nimetään yhteiskunnalliset kysymykset. Yhteiskunnallinen osaaminen sisältää mm. oman yhteisön jatkuvaa kehittämistä sekä oppilaitoksen toiminnan kehittämistä verkostoissa. Ammatillisessa opettajakoulutuksessa yhteiskunnallista osaamista voi käytännössä kehittää esimerkiksi ammatillisen opettajakoulutuksen neuvottelukunnan jäsenenä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää opettajankoulutusta, täydennyskoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä valmistella opettajankoulutusta koskevia asioita ammattikorkeakoulun hallitukselle. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat elinkeinoelämää, koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja opettajakorkeakoulua.

Neuvottelukunnassa näköalapaikalla

Opettajankoulutusta kehitetään eri instrumenttien kautta jatkuvasti. Kehittämistyön ytimessä on viestiä tärkeiden sidosryhmien kanssa, verkostoitua ja kuunnella ympäristöään. Merkityksellistä on jatkuva vuorovaikutus ja vuorovaikutussuhteista huolehtiminen. Sidosryhmien välillä on myös vastuu- ja velvollisuussuhteita.

Jotta voidaan toteuttaa vastuullista ja eri sidosryhmien näkökulmasta elinvoimaista opettajankoulutusta, tarvitaan luotausta. Luotauksen eli kentän tarpeita tunnustelevan ja kehittämisaihioille herkän otteen ylläpitäminen edellyttää prosesseja ja tietoista avoimuutta ympäristön muutoksille.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa luotausta tehdään monin eri tavoin. Yksi tavoista on neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa on myös kaksi opiskelijajäsentä: varsinainen- sekä varajäsen. Neuvottelukunnan jäsenenä opettajaopiskelijan on mahdollisuus hankkia koulutuksen ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Neuvottelukunta ei ole toimintaympäristöstään erillinen norsunluutorni vaan pikemminkin näköalapaikka aktiivisena toimijana kehittää osaamista yhteiskunnallisena ja yhteisöllisenä vaikuttajana.

Oman oppimisen asiantuntijana

Viime kauden opiskelijajäseninä koimme neuvottelukuntatoimijuuden tarjoilevan mahdollisuuksia opettajaopiskelijoiden, oppilaitoksen ja kentän toimijoiden välisen viestinnän kehittämiseen. Vaikka poikkeukselliset olosuhteet jättivät työn vaillinaiseksi, uutta suuntaa antavia kehittämisehdotuksia jäi odottelemaan tulevia neuvottelukuntalaisia.

Neuvottelukunta analysoi selvityksiä opettajakoulutuksen onnistumisesta, opiskelijatyytyväisyydestä ja opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään. Kukapa muu olisi paras asiantuntija tässä työssä kuin me opiskelijat itse. Olemme oman oppimisemme asiantuntijoita, luotaajia ja luotauksen kohteita.

Jätämme seuraajillemme luotauksemme tuloksena sen, että neuvottelukunnasta kannattaa jakaa kokemuksia ja tietoa kanssaopiskelijoille. Neuvottelukunnan jäsenyys on kokemuksena mielenkiintoinen ja saahan siitä myös opintopisteitä.