Siirry sisältöön
Opettajaksi Suomeen – osaavaksi opettajaksi yhdessä

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.04.2019

Suomessa halutaan kouluttaa maahanmuuttajaväestöstä osaajia kaikille aloille, myös opettajiksi. Maahanmuuttajaopettajia tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksiin ja työelämään ammattiosaamisen lisäksi muun muassa kieli- ja kulttuuritulkeiksi.

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa osaltaan tähän tavoitteeseen kouluttamalla maahanmuuttajataustaisia opettajia englanninkielisessä opettajankoulutuksessa sekä Osaaviksi opettajiksi yhdessä – monikulttuurinen matka työelämään -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on tarjota opettajataustaisille maahanmuuttajille mahdollisuus täydentää osaamistaan opettajana ja saamaan opettajan pätevyys Suomessa. Hanke on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat saaneet OPH:n rinnastamispäätöksen koskien opettajan pedagogisia opintoja omassa maassaan. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että omassa kotimassaan opettajana toimineet henkilöt voivat täydentävillä opinnoilla saavuttaa pedagogisen pätevyyden myös Suomessa. Opinnoissa keskitytään pätevöityvien opettajien osaamisen kehittämiseen ja heidän kanssaan tehdään henkilökohtainen suunnitelma joustavalla aloitus- ja toteutusaikataululla. Osallistujien tavoitteena on hankkia ajantasaista osaamista ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöistä, ohjauksesta ja oppimisesta sekä erilaisista pedagogisista ratkaisuista sekä työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Monipuolisia ja aitoja työelämäkokemuksia

Eräs koulutuksen suorittaneista on Venäjältä Suomeen muuttanut Anastasia Monastyreva. Anastasian, kuten monen muunkin, odotukset täyttyivät paremmin kuin uskallettiin odottaa.

”Olen oppinut uusia asioita ja virkistänyt vanhoja. Havaitsin jälleen kerran, miten pedagogisten opintojen sisältö eroaa Suomessa ja Venäjällä. Suomessa opetetaan – tai ehkä jopa lähinnä ohjataan – oppijalähtöisesti, kunnioittaen ja hyväksyen oppijaa, hänen identiteettiä ja oppimisen tapoja. Oppijalle annetaan enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen ja tietoiseen työskentelyyn, samalla kuitenkin ohjaten häntä hienovaraisesti. Ohjaaja seisoo oppijan rinnalla, ei edessä eikä yläpuolella. – Tämä on huippuasia!”

Hankkeessa oli alusta asti tavoitteena, että opiskelijoille tarjotaan monipuolisia ja aitoja työelämäkokemuksia omalta alalta. Anastasia pääsi opintokäynneillä tutustumaan suomalaisten oppilaitosten ja suomen kielen opettajan arkeen.

”Halusin tutustua opetukseen erilaisissa oppilaitoksissa. Kävin suomen kielen tunneilla Business Collegessa, Stadin Ammattiopistossa ja Haaga-Heliassa. Pääsin opettamaan Business Collegessa S2-kieltä sekä viestintätaitoja. Kun kävin havaintokäynnillä Haaga-Heliassa, sain mahdollisuuden osallistua ohjaukseen tunneilla. Toisen havaintokäynnin jälkeen sain alustavan työtarjouksen, ja parin viikon päästä minulla olikin jo sovittu opetus Finnish for Work 2 -kevätkurssilla Haaga-Heliassa.”

Koulutus on avannut Anastasialle oven työelämään sekä laajentanut hänen verkostojaan ja osaamistaan.

”Nyt olen viittä vaille pedagogisesti pätevä, olen täynnä uusia freesejä ideoita, tutustunut alan ihmisiin, työskentelen korkeakoulussa sekä kotokursseilla ja viikon päästä aloitan myös suomen kielen opetuksen eräässä yrityksessä.”

Esimerkkeinä, mahdollistajina ja pedagogisina osaajina

Maahanmuuttajataustaisia opettajia tarvitaan suomalaisessa koulutuksessa, koska he toimivat osaltaan kieli- ja kulttuuritulkkeina, esimerkkeinä, mahdollistajina ja pedagogisina osaajina. Anastasian tarina osoittaa, miten tärkeää on, että tällaista täydennyskoulutusta järjestetään.

Täydennyskoulutukseen osallistuvilla opettajilla on opettajan ammatti-identiteetti ja osaaminen. On erinomaista, että suomen kielen taidon omaavia maahanmuuttajataustaisilla opettajilla on mahdollisuus täydennyskoulutukseen, jossa voidaan hyödyntää heidän aiempaa osaamistaan ja varmistaa ajanmukainen osaaminen, jolloin he saavat myös opettajan pätevyyden Suomessa.


Osaavaksi opettajaksi yhdessä

Osaavaksi opettajaksi yhdessä -hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian, Business College Helsingin, Ammattiopisto Varian ja Ammattiopisto Liven kanssa, jotka tarjoavat ohjattua perehtymistä opetukseen ja oppimisen sekä työelämän kanssa tehtävään alueelliseen yhteistyöhön. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.