Siirry sisältöön
Opettaja – tunnista opiskelijan vahvuudet ja luo perusta tulevalle

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.09.2019

Mitä taitoja ja vahvuuksia sinulla on? Oletko kenties leiponut pullaa, joka ei omasta mielestäsi ollutkaan niin onnistunut? Kahvitteluhetkessä pulliin on kohteliaasti jätetty koskematta. Lopuksi tehtäväksesi on jäänyt miettiä, miten jatkojalostat kuivuneet pullat.

Sittemmin pullan leipominen on jäänyt vähemmälle, sillä olet siirtynyt villasukkien kutomiseen. Saat positiivista palautetta työkavereilta ja ystäviltä. Kädentaitojasi ihaillaan, ja saat tuotteistasi jopa ostotarjouksia. Jatkat ennemmin villasukkien kutomista ja kehität kudontataitojasi, kuin palaat pullan leipomiseen. On mukavaa saada positiivista palautetta ja kannustusta; koet onnistuneesi.

Ammattiin opiskelevan opiskelijan saama positiivinen palaute voi myös kannustaa häntä omien vahvuuksiensa kehittämiseen. Olemme kaikki erilaisia, ja jokaisella meistä on omia luonteenvahvuuksia ja voimavaroja. Kaikki nämä luonteenvahvuudet ovat yhtä hyviä – niitä ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen. Ammatillisessa koulutuksessa meidän tavoitteenamme on tunnistaa erilaisia luonteenvahvuuksia ja voimavaroja, nimetä ne ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti. Luonteenvahvuuksien hyödyntäminen auttaa opiskelijaa onnistuneen elämänpolun saavuttamisessa. (Kumpulainen, Mikkola, Rajala, Hilppiö & Lipponen, 2015; Leskisenoja & Sandberg, 2019)

Opettajalla on merkittävä rooli positiivisen ilmapiirin luojana ja opiskelijoiden luonteenvahvuuksien bongaajana. Opettaja kulkee opiskelijan ammattiin kasvamisen matkalla, tutustuen häneen ja tukien sekä kannustaen häntä löytämään omat luonteenvahvuutensa ja voimavaransa. Opiskelun aikana vahvuuksia kehittämällä luodaan myös positiivista ja hyvää opiskelutunnelmaa. Hyvä opiskeluilmapiiri lisää opiskelumotivaatiota ja myönteiset tunteet vauhdittavat oppimista sekä kognitiivisia prosesseja. Omien vahvuuksien löytäminen kasvattaa myös itsetuntoa, ja identiteetin rakentuminen saa vahvan pohjan. (Leskisenoja & Sandberg, 2019).

Ammattialojen sisällä saattaa olla monenlaisia työtehtäviä, joiden suorittamiseen tarvitaan erilaisia vahvuuksia. Kun opiskelija löytää opiskelun aikana omat vahvuutensa, hän tietää, millaiset työtehtävät soveltuvat hänelle parhaiten. Näin hänen on helpompi löytää mielenkiintoiset työtehtävät, joiden parissa hän voi hyödyntää vahvuuksiaan ja kehittyä työssään vielä enemmän. Vahvuuksia tukevalla palautteellaan opettaja auttaa opiskelijaa uraohjauksessa ja helpottaa tämän työllistymistä. On kiva tehdä työtä, jossa kokee olevansa vahva ja jossa saa onnistumisen elämyksiä.

Positiivinen ajattelu vie meitä eteenpäin. Lisäksi positiivinen palaute ja vahvuuksien tukeminen lisää työympäristön hyvinvointia (Leskisenoja & Sandberg, 2019). Tänään 13. syyskuuta vietetään positiivisuuden päivää. Kannustan teitä positiivisuuden päivän innoittamana antamaan myönteistä palautetta opiskelijoille, työkavereille, ystäville tai vastaan tulevalle kadunkulkijalle. Muista kehua myös itsesi.

Lähteet:

Kumpulainen, Kristiina & Mikkola, Anna & Rajala, Antti & Hilppiö, Jaakko & Lipponen, Lasse 2015. Positiivisen pedagogiikan jäljillä. Teoksessa: Uusitalo-Malvivaara, Lotta (toim.). 2015. Positiivisen psykologian voima. Juva: PS-Kustannus.

Leskisenoja, Eliisa & Sandberg, Eija. 2019. Positiivisuuden pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi. Keuruu: PS-Kustannus.