Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opettaja ja erityisopettaja  työparina

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Koivisto

lehtori, ammatillinen erityisopettaja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.11.2023

Kaksi opettajaa samaan aikaan opettamassa opiskelijoita yhdessä on rikkaus. Kun opettaja saa rinnalleen erityisopettajan, pedagoginen toteutus saa uuden ulottuvuuden molempien työssä. Silloin yhdistyvät aiheen opettavan opettajan syvällinen teeman tuntemus ja pedagogiikka sekä erityisopettajan erityispedagoginen osaaminen. 

Samanaikaisopettajuudesta hyötyä molemmille

Opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ja tuen tarpeet tulevat tyypillisesti näkyville arjen oppimistilanteissa. Opettaja havaitsee opetuksessa, kun opiskelijan oppiminen sujuu tai, jos se ei suju tavoitteiden mukaisesti. Erityisopettajan osaamista on puolestaan havaita mistä oppimiseen liittyvä vaikeus voi johtua, ja miten tuetaan opiskelijaa oppimaan ja saavuttamaan tavoitteet.

Samanaikaisopettajuudessa opettaja voi keskittyä asian opettamiseen. Opetustilanne rauhoittuu ja oppimisen epävarmuuteen liittyvä hälinä opiskelijoiden osalta vähenee, kun erityisopettaja käy ohjaamassa opiskelijoita yksilöllisesti. Samalla opettaja saa vinkkejä omaan opetukseen siitä, millä muulla sanoituksella tai tavalla asian voisi opettaa.

Samanaikaisopettajuutta voimme lämpimästi suositella uraansa aloittelevalle opettajalle. Hän saa pedagogiseen toteutukseen vinkkejä, kuten opetuksen struktuurin luomiseen, oppimisen edistämiseen ja monipuolistamiseen sekä opiskelijoiden aktivoimiseen ja vuorovaikutukseen.

Opiskelijoiden oppimista edistetään yhteistyössä

Samanaikaisopetuksen aikana opiskelijan on helpompi lähestyä opettajaa tai erityisopettajaa oppitunnin aikana. Hän saa oppimiseensa ohjausta ja tukea juuri oikea-aikaisesti. Etenkin niillä opiskelijoilla, joilla yksilöllistä oppimisen ohjaamista tarvitaan enemmän. 

Erityisopettajan ohjaus tavoittaa samanaikaisopetuksessa enemmän opiskelijoita verrattuna yksilöohjaukseen. Kun opetetaan yhdessä, erityisopettaja tulee tutuksi opiskelijoille käytännön oppimistilanteissa. Opiskelija havaitsee konkreettisesti kuka erityisopettaja on, ja miten erityisopettaja voi auttaa oppimaan. Opiskelijan on siten helpompi tarvittaessa hakea jatkossa tukea ja ohjausta.   

Opettaja ja erityisopettaja tukevat toisiaan, tuovat opetukseen eri näkökulmia ja voivat esittää opetettavan asian eri tavoin. Toinen opettaja voi kysyä opetettavasta asiasta kysymyksiä  ja opiskelijat kuulevat vastauksen tai opettajat voivat keskustella teemasta yhdessä. Tämä auttaa opiskelijoita oppimaan ja kannustaa kysymään.

Opettajien keskinäinen ja opiskelijoiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus tukee avoimempaa oppimisilmapiiriä, joka tukee oppimista. 

Samanaikaisopettajuutta voidaan toteuttaa eri tavoin

Samanaikaisopettajuus tarkoittaa yhteistä opettajuutta. Usein erityisopettaja kiertelee taustalla opiskelijoiden joukossa ja ohjaa tarvittaessa yksilöllisesti.

Opetus ja ohjaus voidaan toteuttaa työparina yhdessä vaihdellen rooleja. Välillä erityisopettaja opettaa opittavan asian ja opettaja kiertelee taustalla. Joskus, kun erityisopettaja opettaa, opettaja seuraa opetusta ja havainnoi opiskelijoita. Näin hän saa tilanteeseen opiskelijan näkökulman. Opetustilanne näyttää kovin erilaiselta luokan edestä kuin takaa katsottuna.

Yhteisen opettajuuden jälkeen yhteinen reflektio on tärkeä. Molemmat voivat kertoa omasta näkökulmastaan, mitä havaitsivat opetuksessa ja opiskelijoiden oppimisessa, sekä mitä kannattaisi tehdä jatkossa. Näin päästään arvokkaaseen yhteiseen pedagogiseen keskusteluun.  

Samanaikaisopettajuuden edellytys on työskentely työparina. Tärkeää on yhteinen suunnittelu tavoitteista ja toiminnasta, sekä opetustilanteen reflektointi opetuksen  jälkeen. Kannustamme rohkeasti kokeilemaan samanaikaisopettajuutta. Sen hyödyt ovat moninaiset ja se vahvistaa yhteistä pedagogista näkemystä.

Kirjoitus on osa Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hanketta, jossa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Editointi: MarianneWegmüller

Kuva: Haaga-Helia