Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Ohjauksen uusi normaali – sprintti elinikäiseen oppimiseen

Haaga-Helian Porvoon kampuksen opiskelijat osallistuvat intensiiviseen Design Sprint -toteutukseen kolmannella lukukaudellaan. Tänä syksynä Sprint toteutettiin koronan takia ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. Ehkä tämä ohjauksen uusi normaali jää pysyväksi. On siis hyvä pohtia, mitä kaikkea se tuo tullessaan.

Kirjoittajat:

Annika Konttinen

lehtori, matkailuliiketoiminta
Senior Lecturer, tourism business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Niina Moilanen

lehtori
Senior Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.12.2020

Design Sprint on Googlen kehittämä 4–5 päivän työpajamenetelmä, jossa palvelumuotoilun keinoin ratkotaan toimeksiantajien haasteita, ideoidaan uusia konsepteja tai kehitetään yrityksen jo olemassa olevia tuotteita. Tänä vuonna mukana oli 140 opiskelijaa ja seitsemän ohjaajaa.

Digiloikka kansainväliseen verkostoitumiseen

Olemme pakon edessä ottaneet valtavan digiloikan jo tämän vuoden aikana. Virtuaalikurssit ja hybridimallit ovat varmasti entistä yleisempiä tulevaisuudessa. Virtuaalisuus on tuonut uusia mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Etäyhteyksien avulla voi saada helpommin ulkomaisia vierailuluennoitsijoita sekä järjestää yhteisiä luentoja, opintojaksoja ja työpajoja eri kampuksilla tai eri maissa.

Myös yritysten edustajat voivat antaa toimeksiantoja esimerkiksi Zoomin kautta ja nähdä opiskelijoiden tuotoksia tulematta fyysisesti paikan päälle. Toimeksiantoja on mahdollista toteuttaa myös maantieteellisesti laajemmalle alueelle, paikallisuutta unohtamatta. Design Sprintin toimeksiannot tulivat porvoolaisilta toimeksiantajilta, kun taas ohjaajat ja opiskelijat olivat fyysisesti eri puolilla Suomea.

Ongelmanratkaisukyky kehittyy käytännössä

Etäopiskelun kautta tulevaisuuden taitoja ja kompetensseja saadaan suoraan integroitua ohjaukseen: viestintä ja yhteistyö sujuvat hyvin teknologiaa hyödyntäen. Alustat, kuten Teams, Flinga, Flipgrid ja Zoom, ovat pandemian takia globaalisti kovassa käytössä. Opiskelijat ja ohjaajat ovat koko koronavuoden ajan näyttäneet taipuvansa uusiin teknologisiin tekoihin ja ratkaisuihin. Ongelmanratkaisukyky onkin yksi tulevaisuuden tärkeistä taidoista, jota harjoittelemme jo nyt ihan joka päivä.
Verkko antaa uusia ja erilaisia mahdollisuuksia luovuudelle.

Monikulttuurisissa ja -alaisissa tiimeissä voidaan yhdessä ideoida luovia ratkaisuja projektitoimeksiantoihin. Tämä toteutui Sprintissä, jossa eri koulutusohjelmien opiskelijat suunnittelivat yhdessä Zoomin break out -huoneissa ja Teams-alustalla ratkaisuja toimeksiantajan tarjoamaan haasteeseen. Saimme nähdä kuvakaappauksia piirroksista ja suunnitelmista, joita oli kehitelty yhdessä. Eräässä ryhmässä jokainen tiimiläinen ripusti muistilappuja kotinsa seinälle ja näytti niitä muille ryhmän jäsenille. Osa työsti ratkaisuja Canvassa, toiset käyttivät Wixiä tai Weeblyä. Tulokset olivat huikaisevan hienoja.

Viestintä verkossa vaatii uutta etikettiä

Uusi normaali tuo mukanaan erilaisia haasteita, joista ensimmäinen on teknologia. Se mahdollistaa paljon, mutta ei saa olla itsetarkoitus. Olemme aamusta iltaan, kenties yölläkin, teknologian vaikutuspiirissä ja siitä täysin riippuvaisia. Olemme kädettömiä, jos teknologia ei toimikaan.

Toinen oleellinen vaikeus uudessa normaalissa on paikallaan oleminen. Työskentelyasento läppärin kanssa ei yleensä ole paras mahdollinen ja liiallinen istuminen on terveydelle vaaraksi. Uuden normaalin myötä on entistä tärkeämpää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja liikkumisesta. Tämän huomasimme Sprintin aikanakin ja lisäsimme ohjelmaan taukoja sekä vinkkejä jaloittelusta ja välipaloista.

Kolmas uuden normaalin haaste on viestintä verkossa. Vaikka Zoomissa tapaammekin ihmisiä, olemme ohjaajina huomanneet usein puhuvamme mustille laatikoille. Koska etätyöskentely tulee lisääntymään tulevaisuudessa, pitää meidän kaikkien olla valmiita oppimaan uudenlaisia tapoja viestiä virtuaalimaailmassa. Olisi hyvä keksiä innovatiivisia tutustumistapoja ja yhteisöllisyyttä lisäävää keskustelua. Vaikeaahan se on, kun suomalaisilta ei luonnistu small talk edes kasvotusten, mutta osaamme sentään noudattaa sääntöjä! Zoom-etiketti olisi tarpeen: kuva ja koko nimi mukaan profiiliin, kamera auki ainakin osan aikaa.

Uusi normaali opitaan yhdessä tekemällä

Sprintissä korostui se, että Zoomissa jakautuminen break out -huoneisiin on opiskelijoiden ryhmäytymisen ja kommunikaation kannalta olennaista. Siellä on helpompi pienemmässä ryhmässä avata kamera, keskustella ja tutustua toisiin. Virtuaalisprintin palautteessa opiskelijat nostivat hyvänä asiana esille sen, että olivat saaneet verkostoitua ja tutustua opiskelijoihin yli koulutusohjelmarajojen. Virtuaalisprinttikokemuksemme pohjalta suosittelemme useamman ohjaajan yhteistyötä sessioissa: Toinen voi hoitaa käytännön järjestelyjä (esimerkiksi vastata chatin kysymyksiin) toisen puhuessa. Mahdollisissa ongelmatilanteissa voidaan myös antaa ja saada tukea.

Intensiivinen sprinttiviikko antoi hyviä eväitä elinikäisen oppimisen polulle. Saimme valmiuksia toteuttaa Design Sprintin jatkossakin etäversiona, oli pandemia tai ei. Uuden normaalin parhaat käytänteet löytyvät yhdessä ratkaisuja etsien, tekemällä oppien – tutkivan oppimisen kautta.

Lue lisää Design Sprintistä täältä: