Siirry sisältöön
Monikulttuurinen ympäristö – Porvoon kampuksen opetussuunnitelman kivijalka

Kirjoittajat:

Anna Sivonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.04.2019

Porvoossa koulutetaan liiketalouden ja matkailun opiskelijoita, joiden pelikenttänä on koko maailma. Kulttuurien välistä ymmärrystä ja monikulttuurisia toimintatapoja opetellaan joka päivä. Monikulttuurinen ympäristö onkin oleellinen osa Porvoon campuksen uudistettua opsia.

Tässä kolmannessa blogipostauksessamme kerromme lisää Porvoon campusfilosofiasta keskittyen sen toiseen pointtiin:

  1. Osallistava ilmapiiri (motivoiva, kannustava ja moderni kampus)
  2. Monikulttuurinen ympäristö (kansainväliset työskentelytavat ja ryhmätöihin perustuvat oppimismenetelmät)
  3. Learning by doing (työelämälähtöiset konkreettiset projektit)

Ihan parasta Porvoon uudistetussa opsissa on ollut laajempi yhteistyö eri koulutusohjelmien välillä. Aiemmin eri ohjelmien opiskelijat olivat omissa ryhmissään oman koulutusohjelmansa ohjaajien kanssa, nyt ryhmien välisiä raja-aitoja on vähennetty ja opiskelijat sekä ohjaajat tutustuvat paremmin toisiinsa. Opiskelijoiden on mahdollista osallistua vaikka yhdeksi lukukaudeksi toisen koulutusohjelman työskentelyyn. Esimerkiksi matkailun opiskelijat ovat usein kiinnostuneita lisäämään osaamistaan lentoliiketoiminnasta, joten nyt heidän on mahdollista syventää omaa osaamistaan ilmailun parissa englanniksi.

Opiskelijakeskeiset oppimismentelmät

Toinen tärkeä asia uudistetussa opetussuunnitelmassa on ollut opiskelijakeskeisten oppimismenetelmien hyödyntämisen aktiviinen lisääminen: ryhmätyöt, työpajat, lukupiirit, sprintit, learning cafét, vertaisoppiminen, väittelyt ja keskustelut aktivoivat opiskelijoita ihan uudella tavalla. Tehtävänannot ovat monipuolisia ja työelämälähtöisiä esityksiä, myyntipuheita, kilpailuja sekä osallistumista sosiaalisen median sisällöntuottamiseen projektien yhteydessä.

Opintomatka yhteisenä kokemuksena

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijiat osallistuvat ensimmäisen vuoden aikana Study Tour –projektiin, jossa on yhdistetty monia asiakas- ja toimintaympäristöosaamiseen sekä itsensä johtamiseen ja ruotsin kieleen liittyviä opintoja. Huipennuksena on opintomatka johonkin Pohjoismaahan. Matkaprojektin parhainta antia ovat opiskelijoiden kontaktit yrityksiin sekä ryhmähengen luominen. Onpa joku opiskelijaryhmä hankkinut opintomatkaltaan myös seuraavan lukukautensa projektin toimeksiannon. Vasta opintomatkalla moni on tajunnut ruotsin kielen osaamisen merkityksen, oppinut tuntemaan opiskelijatovereitaan paremmin, innostunut omasta alastaan yritysvierailujen kautta tai ymmärtänyt ryhmämatkojen haasteet sekä matkailuturvallisuuden merkityksen. Opintomatkasta on tullut kaikkia koulutusohjelmia yhdistävä kokemus.

Kotikansainvälistymistä ja opintoja ulkomailla

Ensimmäisen vuoden opintomatka ei jää ainoaksi mahdollisuudeksi kansainvälistyä. Jokainen opiskelija valitsee itseään kiinnostavat alueopinnot, joissa hän voi perehtyä esim. Aasian kasvaviin markkinoihin, Saksan, Venäjän, Espanjan tai Latinalaisen Amerikan bisneskulttuuriin tai koodauksen kansainvälisiin kuvioihin yhdessä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Alueopintoihin voi liittyä myös opintomatkoja.

Vaihto-opiskelua ja työharjoittelua ulkomailla suositellaan jokaiselle. Neljäntenä lukukautena suuri osa opiskelijoista suuntaa vaihtoon ja takaisin palattuaan he tuovat tuliaisena kansainvälistä osaamista ja kulttuurintuntemusta. Porvoon campuksella on myös ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita, jotka tarjoavat mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen. Keväällä 2019 campuksella on vaihto-opiskelijoita 11 maasta ja yhteensä 54 eri kansalaisuuden edustajaa.

Ulkomaan työharjoittelut ovat myös suosittu kansainvälistymisen muoto. Monet lähtevät ulkomaille työharjoitteluun oppimaan tärkeitä taitoja ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Opiskelijat esittelevät kokemuksiaan alempien lukukausen opiskelijoille innostaen heitä ulkomaille lähtöön.

Monikulttuurisia kohtaamisia kotikentällä

Kampuksen kansainvälinen ilmapiiri on nyt yhä useamman opiskelijan arkipäivää. Lukupiireissä suomenkielisten koulutusohjelmien opiskelijat vaihtavat ajatuksia kansainvälisten ohjelmien opiskelijoiden kanssa – yli kulttuuri-, kieli- ja koulutusohjelmarajojen. Näin myös kv-opiskelijat tutustuvat suomalaisiin ja integroituvat paremmin suomalaiseen opiskelumaailmaan. Porvoo on Suomen suosituimpia matkailukaupunkeja ja myös sen kampus on kansainvälinen kohtaamispaikka.

Koulutusohjelmien rajat ovat kaatuneet ja tuoneet kansainvälisyyden yhä useamman ulottuville. Tiimityöskentelyä painottavat tehtävänannot vievät opiskelijoita kohti tulevaisuuden monikulttuurista työelämää, jossa yhteistyö, kommunikointi, ongelmanratkaisutaidot ja luovuus ovat tärkeitä taitoja.