Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Miten sinä opiskelet sanoja? Vinkkejä sanaston harjoitteluun

Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä!

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.04.2023

Opettajat saattavat turhautua siihen, että oppijat eivät opi uusia sanoja tai käsitteitä. Oppijat puolestaan kokevat tutun tavan harjoitella tehottomaksi. Opettaessaan ei muista, mitä harjoittelutapoja on jo kokeiltu ja mitä ylipäätään vielä voisi kokeilla.

Olen opettanut eniten oppijoita, joilla ei ole koulutaustaa tai koulutausta on syystä tai toisesta vähäinen. Opetussisällön lisäksi opetuksessa on erityisesti tällöin kiinnitettävä paljon huomiota siihen, miten opiskellaan. Olen laatinut kehittämistyöni itselleni ja muille opettajille sekä kielenoppijoille avuksi siihen, miten opetuksessa voi harjoitella sanoja eri tavoin.

Oheisessa vinkkilistassa pyrin havainnollistamaan, miten monipuolisesti sanastoa voi harjoitella. Sanoja voi oppia kirjoittamalla, lukemalla, kuuntelemalla ja puhumalla. Laulaminen ja melodiaan yhdistäminen auttavat muistamaan fraaseja, virkkeitä ja isompia kokonaisuuksia.

Jotta sanaston opiskelu olisi mielekästä, on hyvä yhdistää uudet sanat tuttuihin jo opittuihin sanoihin tai opiskella sanoja aihealueittain niin, että sanasto liittyy tiettyyn tilanteeseen. Sanaston opiskelussa voi ottaa alusta alkaen mukaan ajatuskartat, joiden avulla voidaan harjoitella muun muassa ala- ja yläkäsitteitä. Lisäksi kannattaa hyödyntää pelillisiä sovelluksia, kuten Quizlet ja Wordwall.

Suosittelen tutustumaan lueteltuihin harjoittelutapoihin pikkuhiljaa niin, että jokaista tapaa kokeillaan esimerkiksi viikon verran. Näin aluksi vieraasta harjoittelutavasta tulee tuttu ja kokemuksen perusteella voi arvioida, mikä tapa on kullekin toimiva. Tapoja on kannattaa kokeilla ryhmässä, parityönä ja itsenäisesti.

Olen laatinut listan suomenoppijoita varten. Se on suunnattu erityisesti oppijoille, joiden kanssa opettajalla ei ole yhteistä kieltä ja joilla on vain vähän tai ei lainkaan koulutaustaa. Vinkkejä voi kuitenkin soveltaa myös vieraiden kielten ja eri alojen sanaston opiskeluun.

Listan ei ole tarkoitus olla kaikenkattava. Vinkit pikemminkin muistuttavat siitä, että harjoittelutapoja on monia erilaisia. Jokaisen oppijan kannattaa kokeilla erilaisia tapoja, koska niin voi tunnistaa itselleen toimivimmat harjoittelutavat.

Tehtäviä, joilla voi harjoitella sanoja (pdf-tiedosto)

Tämä julkaisu on osa ”Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä!” -julkaisua. Julkaisu on syntynyt ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijoiden kehittämistöiden tuloksista. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun erityisopettajankouluttajat Sini Bask, Eija Honkanen ja Leena Nuutila ovat ohjanneet kehittämistöitä ja tuottaneet julkaisun sisältöä.