Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Miten hyödynnämme tutkimustietoa ammatillisessa koulutuksessa ja erityisessä tuessa?

Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä!

Kirjoittajat:

Leena Nuutila

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.04.2023

Opettajille tutkinnon perusteet ovat arkipäivää ja tuttuja käsitteitä. Kuinka moni opetushenkilöstöstä kuitenkaan lähestyy perusteita opiskelijan näkökulmasta? Onko avaintaidot taitoa käyttää avaimia, onko se substanssiosaamista?

Pohdimme yhdessä kielen selkeyttämiseen ja etenkin tutkinnon perusteisiin liittyviä sanallisia haasteita ja niiden ymmärtämistä kohdatessamme monenlaisia kielellisiä haasteita omaavia opiskelijoita.

Tämä julkaisu on osa ”Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä!” -julkaisua. Julkaisu on syntynyt ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijoiden kehittämistöiden tuloksista. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun erityisopettajankouluttajat Sini Bask, Eija Honkanen ja Leena Nuutila ovat ohjanneet kehittämistöitä ja tuottaneet julkaisun sisältöä.