Siirry sisältöön
Mitä mietit master-opiskelija?

Aikuisopiskelussa on vetovoimaa! Oman osaamisen päivittäminen on entistä helpompaa monimuotoisten opiskelumahdollisuuksien ansiosta.

Kirjoittajat:

Anu Sipilä

asiantuntija, tutkimuspalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.04.2020

Opiskelijarooliin sujahtaminen on silti aina jännittävää; pitkän tauon jälkeen ja työn oheen sovitellen se saattaa nostaa pintaan monia kysymyksiä ja tunteita. Käytännön asioitakin riittää ratkottavaksi, että opinnot etenisivät työn, vapaa-ajan ja mahdollisen perhe-elämän ohessa.

Mikä opintonsa aloittavia master-opiskelijoita arjessa askarruttaa?

Opiskelu, elämä ja aikataulut

Opintojen alkuviikkoina opiskelijat rakentavat henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa ja suunnittelevat opintojen kestoa. Opiskeluaikaa tutkinnon suorittamiseksi on kolme vuotta, mutta tutkinto on toki mahdollista suorittaa paljon nopeamminkin. Monet pohtivat opintopolkunsa alussa ohjaustapaamisissa, mikä on hyvä ja oikea tavoite? Mikä on sopiva opiskelutahti?

Oman opiskelutahdin vertaaminen muihin aiheuttaa joskus opiskelijoille turhaa ahdistusta. Vertailu on myös turhaa, sillä master-opiskelijat ovat liikkeellä hyvin erilaisin taustoin ja motiivein. Opiskelukaverin nopea valmistuminen tarkoittaa usein mahdollisuutta opintovapaaseen tai muutoin sellaista elämäntilannetta, joka sallii opintoihin keskittymisen lähes täysipäiväisesti. Nopeasti valmistuva voi usein myös hyväksilukea tutkintoon aiemmin suorittamiaan korkeakouluopintoja. Ei siis ole yhtä oikeaa tapaa päästä maaliin; tärkeämpää on löytää oma polku sinne pääsemiseksi.

Ryhmätöiden riemua ja tuskaa

Oppijoina olemme erilaisia. Monet opiskelijapalautteet sivuavat erilaisia opiskelumuotoja ja niiden soveltuvuutta itse kunkin elämäntilanteeseen ja oppimistyyliin. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset ryhmätyöt, joiden koetaan toisinaan aiheuttavan aikatauluhaasteita. Pienten lasten äiti voi opiskella ehkä vain lauantaisin, kun puoliso on paikalla hoitamassa pienokaisia. Toiselle arki-illat ovat ainoa mahdollinen aika keskittyä yhteisiin ryhmäkeskusteluihin. Joku on ”viimetipan ihminen”, toinen haluaa tehdä kaiken valmiiksi mielellään eilen.

Toisenlaisiakin ääniä kuuluu; osa opiskelijoista nauttii ryhmätöiden myötä syntyvistä uusista kontakteista. He kokevat saavansa ryhmissä tärkeää vertaistukea opinnoilleen. Perhevapaalla opiskelevalle ryhmä saattaa olla ainoa mahdollisuus tavata säännöllisesti muita aikuisia. Yhteinen, uuden tiedon rakentelu ryhmässä auttaa myös monia oppimaan ja hahmottamaan uusia asioita tehokkaammin.

Virtuaaliopiskelu helpottaa aikuisen arkea

Master-opiskelu on monimuoto-opiskelua: lähiopetuksen, itsenäisen työskentelyn ja verkko-opiskelun yhdistelyä. Kokonaan virtuaalisille opintojaksoille on palautteen perusteella kysyntää. Selvää on, että ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu sopii hyvin aikuisopiskelijalle, jonka opiskelutaidot ovat hyvät ja jolle on tärkeää saada sovitettua opinnot joustavasti muuhun elämään.

Tässäkin asiassa opiskelijoiden toiveet silti eroavat. Osa opiskelijoista arvostaa nimenomaan mahdollisuutta tutustua ja verkottua kasvokkain uusien ihmisten kanssa, sillä opinnot tuovat monelle kaivattua vaihtelua työarkeen. Henkilökohtaisten, uusien suhteiden solmiminen rikastaa opiskelukokemusta monella tavalla. Kontaktit toisiin opiskelijoihin myös motivoivat, eikä joidenkin virtuaaliopintojen edellyttämä itsenäinen oppimistyyli sovi sekään kaikille.

Ohjauksen palvelut kehittyvät

Opiskelijoiden palaute on meille arvokasta, ja analysoimme sitä jatkuvasti entistä paremman opiskelukokemuksen varmistamiseksi. Palautteen tuella kehitämme myös opintojen ohjauksen palveluja entistä opiskelijalähtöisemmiksi. Etäohjaus on ilman muuta yksi palvelu, joka on tullut jäädäkseen.

Opinto-ohjaajan roolissa meillä on ollut hieno tilaisuus tavata opiskelijoita henkilökohtaisesti ja kuulla suoraan heidän ajatuksiaan master-tutkinnon suorittamisesta. Tässä esitellyt esimerkit ovat nousseet esiin keskusteluissa viime vuoden aikana.

Aikuisopiskelu siis haastaa ja innostaa, jokaista opiskelijaa eri tavalla. Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen on meille Haaga-Heliassa tärkeä tavoite, jota kohti palaute auttaa meitä kehittymään.