Siirry sisältöön
Miksi opettajien osaamista pitää kehittää?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 28.03.2019

Miksi ammatillisen opettajan osaamista pitäisi kehittää? Mitä asiasta ajattelevat ammatillisen koulutuksen johtajat? Tämän kirjoituksen lähteenä ovat kolmen eri ammattioppilaitoksen rehtori-toimitusjohtajan, kehitysjohtajan ja pedagogisen johtajan ajatukset.

Opintojen keskeyttäminen. Ammattioppilaitoksissa varsin yleisenä ongelmana ovat opiskelijoiden keskeyttämiset, joihin opettajien pitää osata reagoida oikein. Jatkuva haku asettaa erityisiä haasteita tästä näkökulmasta. On tarpeen löytää uusia työ- ja toimintatapoja, joilla voitaisiin vastata keskeyttävien opiskelijoiden tarpeisiin. Keskeyttämisissä on kyse ennemminkin elämänhallinnan alueen ongelmista kuin opiskelutekniikoihin tms. liittyvistä ongelmista. Opettajalta vaaditaan siksi myös psykologista ja sosiaalista silmää.

Muuntokoulutukset. Tutkintokoulutusten rinnalle on välttämätöntä nostaa myös näkyvämmin muuntokoulutukset, sillä monilta aloilta katoaa tuhansia työpaikkoja. Monet oppilaitokset miettivät, miten muuntokoulutusta pitäisi tehdä, mille alueille sitä pitäisi tarjota ja millä kompetenssilla. Oppilaitosten tulee keskittyä oikeiden asioiden tekemiseen, verkostojen rakentamiseen ja yhteistyösuhteiden kehittämiseen. Tässä tekemisessä tarvitaan asiantuntijoita, joilla on edellytyksiä ja jotka ovat valmiit edelläkävijöiden rooleihin.

Ympäristön muutos. Osaamisen jakaminen oppilaitoksen sisällä on joissakin oppilaitoksissa systemaattisempaa kuin toisissa. Systemaattisuus tarkoittaa prosessimaista osaamisen kehittämistä ja myös osaamisen kehittämisen, opitun, jakamista työyhteisölle. Hankittu uusi osaaminen pitää saada koko organisaation käyttöön; sitä ei enää voi ajatella opettajan yksityisosaamiseksi. Ammatillinen kasvu ja osaamisen kehittäminen ei koske vain opettajia, vaan koko oppilaitoksen henkilökuntaa. Maailman muuttuessa ympäristö muuttuu. Ympäristön muuttuessa työyhteisö muuttuu. Kerroksittainen muutos tarkoittaa myös muutoksia opettajan osaamisvaatimuksissa. Muutoksesta on tullut jatkuvaa ja välttämätöntä.

Asenteet. Uudet kiinnostavat mahdollisuudet ja tavat tehdä töitä ovat liikkeelle panevia voimia, mikä tarkoittaa vanhasta irti päästämistä. Tulevaisuutta tehdään ennakkoluulottomalla ja kokeilevalla asenteella. Oppilaitosten kulttuurit törmäävät usein juuri asenteissa. Oletko opettajana mukana vai jäätkö ulkopuolelle? Oletko johtajana vaikuttamassa tulevaisuuteen vai pähkäiletkö menneitä? Siitä on kysymys.


Artikkelin kirjoitti Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Heli Bergström (TkT, KM, MBA). Artikkelin pohjana olleet OPEKE-hankkeen haastattelut toteuttivat Heli Bergström ja Marja Brandtberg. Haastattelujen litteroinnit teki Marja Brandtberg.