Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Mikä motivoi ammatin opettajaa?

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.10.2019

Eräs eläkkeelle jäänyt rehtori nimesi neljä hyvää syytä ryhtyä opettajaksi: syysloma, joululoma, hiihtoloma ja kesäloma. Näkemys sekin, mutta itselläni syyt ovat olleet aivan toiset. Olen toiminut ammatillisena opettajan yli kaksikymmentä vuotta, ja ammatillisen opettajan työssä motivoi moniosaaminen ja oman osaamisen hallitseminen. Opiskelijoiden auttaminen oman elämän alkuun, uuden ammatin vauhdittamana.

Motivaatio numero 1: oman alan substanssiosaaminen.

On upea tunne hallita oman alansa ammattiin liittyviä tietoja ja taitoja. Koko ajan saa navigoida, mitä omalla ammattialalla tapahtuu ja kouluttautua ammatin uusiin tuuliin. Saa hallita työmenetelmät sekä ne aineet tai tarvikkeet, joita työssä käytetään. Koulutuksiin voi osallistua muutamia kertoja vuodessa. Internet on mahdollistanut tiedon saamisen myös globaalistim, ja tietoa sekä uusia tuulia voi hakea myös ulkomailta. Informaatiotulvan sokaisemana voi joskus olla jopa vaikeaa erottaa oleellinen ja viedä se käytäntöön opiskelijoille saakka.

Motivaatio numero 2: tarvitaan tietoa työelämässä tapahtuvasta toiminnasta.

Opettajan on tiedettävä, miten työelämässä työtä tehdään. Työvälineet ja aineet kehittyvät. Jotkut työmenetelmät jäävät kokonaan pois ja syntyy uusia työn toteuttamiseen tapoja. Näitä työtapoja voi löytyä myös ammattialojen erilaisilta keskustelukanavilta ja internetistä. Tämä lisää vaatimusta digitaalisten menetelmien hallinnasta. Opettajan työssä on hienoa luoda kontakteja työelämään ja kehittää yhteistyötä niin, että opiskelijoiden on helpompi sijoittua työelämään.

Motivaatio numero 3: pedagogisen osaamisen hallinta.

Ammatillinen opettaja kokeilee uusimpia pedagogisia linjauksia. Hän kokeilee eri opetusmenetelmiä ja uudistaa toimintaansa pedagogisten näkökulmien avulla. Lisäksi ammatillinen opettaja saa ratkoa erilaisia oppimisen haasteita. Näin hän voi voi parhaalla mahdollisella tavalla auttaa opiskelijaa oppimisessa. On mahtavaa huomata, kuinka pystyy auttamaan opiskelijaa, ja saada häneltä hyvää palautetta.

Motivaatio numero 4: digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet kehittää opetusta.

Digitaalisuus helpottaa opettajan työtä ja vapauttaa aikaa opettamiselle. Helakorpi (2010) on jakanut ammatillisen opettajakouluttajan asiantuntijuuden neljään pääosaamisalueeseen: substanssiosaaminen, pedagoginen osaaminen, kehittämisosaaminen sekä oman alan ja työelämän työyhteisöosaaminen. Muutan hieman tätä jaottelua nostamalla esille digitaaliset taidot, koska digitaalisuuden hyödyntäminen on merkittävästi lisääntynyt opetuksessa. On jopa keskusteltu, että digitaalisuus alkaisi kuulua opettajan normaaliin jokapäiväiseen työnkuvaan, eikä sitä kannattaisi erottaa erilliseksi kokonaisuudeksi. Työelämä elää suurta digitaalista murrosta, ja teköäly sekä robotit ovat jo osa jokapäiväistä työskentelyä. Opettajan työssä ohjataan opiskelijaa hankkimaan valmiudet työelämää varten.

Motivaatio numero 5: opettajan taito luoda innostusta ja kiinnostusta omaa ammattialaa kohtaan.

On todella motivoivaa nähdä, kuinka oma innostus ammattialaan tarttuu myös opiskelijaan. Kun opettaja hallitsee ammattialaan ja opetukseen liittyvät asiat ja innostuu niistä, intohimo opiskeltavaan alaan välittyy opiskelijoille. Näin opiskelijat motivoituvat opiskeluun.

Jos opettaja ei ole kiinnostunut ohjaamastaan alasta, ei hän luultavasti voi välittää innostuneisuutta myöskään opiskelijoille. Jos opiskelija ei ole sitoutunut opiskeluun, ei tapahdu oppimista, vaikka opettaja kuinka ohjaisi. Motivaation luominen on tärkeää. Opiskelijat innostuvat ja motivoituvat, kun he aistivat opettajan innostuneisuuden ja huomaavat, että opettajan taidot ja tiedot ovat ajan tasalla. (Järvilehto 2014.)

Aikamoista taitojen ja tietojen hallintaa. Ammatillisen opettajan on hallittava useita osaamisalueita, mikä luo motivaatiota työhön. Motivaatiota vahvistaa myös opiskelijoiden edistymisen seuraaminen kouluaikana ja sen jälkeen.

Opettajalla on koulutuksen sisällä vaativa rooli. Hän toimii opiskelijalle roolimallina, ja omilla teoillaan, tiedoillaan ja taidoillaan kannustaa opiskelijaa eteenpäin. Opettajalta saatu kannustus seuraa opiskelijaa valmistumisen jälkeenkin. Ammatilliset opettajat vaikuttavat toiminnallaan ammatillisen koulutuksen laatuun ja laadunhallintaan sekä koulutuksen kehittämiseen.

Ja kun huomaa onnistuneensa työssään, voi hyvillä mielin nauttia myös lomasta.

Lähteet:

Helakorpi, S. 2010. Ammatillinen opettaja. Teoksessa S. Helakorpi, H. Aarnio & M. Majuri Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Järvilehto, L. 2014. Hauska oppimisen vallankumous. PS-kustannus.