Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Merkityksellinen osaaminen – osaamisen arviointi vaatii myös arvioijalta taitoja

Kirjoittajat:

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.09.2018

Nykypäivänä hankimme monenlaista osaamista myös muualta kuin koulunpenkiltä. Tätä osaamista koulutodistukset eivät aina tavoita, sillä se voi mennä ohi tai yli todistuksessa määritellyn osaamisen. Kuitenkin harrastustoiminnassa tai vapaa-ajalla kertynyt organisointi-, monikulttuurisuus- tai koodausosaaminen saattaa juuri olla sitä, mitä arvostetaan ja odotetaan yhä enemmän työelämässä.

Koulutusalalla on mahdollista osaamismerkillä esittää niin tavanomaisessa koulutuksessa kuin harrastusten parissa hankittuja tietoja, taitoja ja osaamista. Merkkiä haetaan hakemuksella, jossa oma osaaminen esitetään osaamiskriteerien mukaisesti. Hakemuksen tekeminen auttaa merkin hakijaa myös arvioimaan omaa osaamistaan sekä hahmottamaan sitä kokonaisuutena.

Osaamismerkkiä hakevan opiskelijan lisäksi merkki vaatii taitoja myös osaamisen arvioijalta. Tähän on ratkaisuna arviointiosaajan osaamismerkki, jolla osoitetaan ammatillisessa toisen asteen tutkintokoulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa tarvittavaa ammatillisen opettajan arviointiosaamista.

Osaamisen tunnistaminen on siirtynyt digiaikaan

Moni meistä suoritti nuorena uimakandidaatin tai -maisterin merkin. Kankainen merkki ommeltiin aina uusiin uimapukuihin, kun vanhat jäivät pieniksi. Merkki oli arvokas vielä haalistuneenakin, sillä se kertoi muille osaamisestamme. Nykyään uintimerkit eivät enää ole vain kankaisia, vaan ne ovat muuttuneet muovisiksi korteiksi. Seuraava kehitysvaihe tullee olemaan, että uintiosaamisesta saadaan digitaalinen osaamismerkki. Koulutuksessa olemme jo saavuttaneet tämän: sekä opiskelijoiden että opettajien osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan aktiivisesti, ja siihen on käytössä modernit työkalut.

Digitaalinen osaamismerkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja siihen liitetyistä taustatiedoista (metatiedosta). Jokaisessa osaamismerkissä kuvataan merkin omistajan osaaminen, merkin suorittamisen osaamiskriteerit, myöntäjän tiedot, myöntämispäivä ja voimassaoloaika. Digitaalisia osaamismerkkejä voi kerätä esimerkiksi Open Badge Passport -palveluun, jonka kautta niitä on helppo näyttää ja jakaa muille.

Minna Ekblom on historiamme ensimmäinen digitaalisen arviointiosaajan merkin suorittaja.

Ekblom työskentelee tällä hetkellä kansainvälisenä yritysvalmentajana ja mentorina sekä arvioi niin ammatti- kuin erikoisammattitutkinnoissa vaadittavaa osaamista. Merkin suorittamisesta on vain vähän aikaa, mutta Ekblom on kokenut sen tuoneen jo lyhyessä ajassa paljon hyötyjä. Hänen mukaansa merkin suorittaminen vahvistaa arviointiosaamista, ja antaa opettaja-arvioijana entistä vahvemman mandaatin osaamisten näyttämistilanteissa.

Keskustelimme Ekblomin kanssa siitä, mitä hän oppi osaamismerkin suorittamisesta.

Arviointiosaajamerkki vahvistaa arvioijan osaamista

 Mikä sai sinut innostumaan arviointiosaajan merkin tekemisestä?

Olen aiemmin suorittanut näyttötutkintomestaritutkinnon, jotta minulla olisi oikeus arvioida ammatti- ja erikoisamattitutkintotilaisuuksissa näytettävää osaamista. Tätä tutkintoa ei enää ammatillisen reformin lainmuutosten myötä kuitenkaan tarvita näyttöjen arvioimiseen. Koin, että tutkinnon arvo ei enää ole sama kuin se oli aikaisemmin, joten halusin päivittää arviointiosaamistani.

Kun tällainen arviointiosaaja-arvomerkki ilmestyi tutkaani, hyppäsin heti innokkaasti sitä suorittamaan. Opiskelin ammatillisessa opettajankorkeassa samaan aikaan, ja minulla oli kokemusta Haaga-Helian korkeista standardeista, joten olin täysin vakuuttunut, että ne ovat sitä tässäkin asiassa.

Olen arvioinut vähintään yli tuhat osaamista eri ammatti- ja erikoisammattitutkintoissa ja jatkan tätä arviointityötä myös tulevaisuudessa.

Mitä opit merkin suorittamisesta?

Arviointiosaajan merkin suorittaminen tuntui kokoavan kaiken osaamiseni yhteen ja vahvistavan sitä. Opin sen ansioista kiteyttämään omaa osaamistani ja rooliani arvioijana. Se antoi toki myös kaikupohjaa oman asiantuntijaroolin syventämiselle. Se auttoi minua katsomaan osaamistani ikään kuin ulkopuolisen näkökulmasta ja teoreettisesti.

Mitä haluat muille mahdollisille merkin suorittajille sanoa – miksi moiseen kannattaa ryhtyä?

Merkin suorittaja pääsee osaksi asiantuntijajoukkoa, joka hallitsee muodollisesti osaamisen arvioinnin. Tämän joukon olemassaolo on erityisen tärkeää, koska tänä päivänä monet työelämän arvioitsijat eivät ole välttämättä perehtyneet juuri lainkaan osaamisen arviointiin.

Toinen merkin tuoma hyöty on se, että sen suorittanut pystyy arvioimaan opiskelijoiden osaamisen lisäksi myös henkilöstön osaamista. Organisaatioissa tulisi osata tunnistaa henkilöstön osaamista – arvioida sitä ja hyödyntää sitä optimaalisesti. Näen, että kyky tunnistaa ja tunnustaa omaa ja muiden osaamista on organisaatiolle strateginen kilpailutekijä rekrytoinnissa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Osaamisen tunnistamisen kautta saadaan houkuteltua esiin parhaat kyvyt ja pidettyä heistä kiinni. Organisaatioiden osaamisvarannon tunnistamisella (talent pipeline) on myös tärkeä rooli osaamisresurssien strategisessa ja proaktiivisessa suunnittelussa.

Kolmantena hyötynä näen sen, että tällainen osaamisen standardi (arviointiosaajan osaamismerkki) myös korostaa arvioijan objektiivisuutta, mikä on arvioinnissa luonnollisesti tärkeää.

Minkälaisena näet osaamismerkin arvon omassa osaamisportfoliossasi?

Siitä on jo nyt ollut hyötyä! Olen lisännyt sen omaan asiantuntijaprofiiliini ja CV:heni ja saanut aika lailla sekä kommentteja että myös kyselyjä siitä, miten ja mistä sellaisen saa. Se myös korvaa jotenkin vanhahtavan kuuloisen näyttötutkintomestarintutkinnon oivasti ja päivittää osaamiseni nykypäivään.

Digitaaliset osaamismerkit ovat tulevaisuudessa todennäköisesti entistä merkittävämmässä roolissa osaamisen tunnistamisen tukena koulutusohjelmissa. Ne auttavat tutkinnon suorittajaa opintojen suunnittelussa samoin kuin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Tämän lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden osoittaa työelämässä toivottua osaamista entistä syvällisemmin kuin tutkintotodistuksissa.


Kirjoittaja Merja Alanko-Turunen työskentelee yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, ja hän on mukana yliopettaja Katri Aaltosen ja lehtori Petja Sairasen kanssa Open merkit -hankkeessa.

Open merkit -hanke

 Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana Open merkit -hankkeessa, jossa kehitetään valtakunnallisesti osaamismerkkejä ammatillisten opettajien ja opettajaopiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Merkkien avulla tuetaan sekä ohjataan ammatillisen opettajaopiskelijan opiskeluprosessia sekä ammatillisen opettajan uran aikaista kehittymistä.

 Haaga-Helia Ammatillisessa opettajankorkeakoulussa on ollut pilotoitavana kaksi osaamismerkkiä: arviointiosaajan ja digiosaajan osaamismerkit, ja uusia merkkejä suunnitellaan lisää tukemaan sekä ohjaamaan ammatillisen opettajaopiskelijan opiskeluprosessia ja opettajan uran aikaista kehittymistä.