Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Matkalla metaversumiinkin voi eksyä ilman opasta

Koulutustilaisuudessa tarjosimme mahdollisuutta kokeilla ammatillisen koulutuksen uraohjausta varten rakennettujen virtuaalisten oppimisympäristöjen ensimmäisiä versioita.

Kirjoittajat:

Sini Bask

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.11.2022

Kokeilijat lähtevät innolla virittelemään painavia Oculus Quest-virtuaalilaseja päähänsä. Käsiohjaimen liipasimet ja nappulat näytetään ja testataan ja sitten eikun metaversumiin! Matka reaalimaailman ja metaversumin välillä ei ole pitkä, se ei vaadi yhtäkään askelta, mutta siirtymisessä maailmasta toiseen on monta vaihetta.

Missä mun ohjaaja on!?

Monella virtuaalitodellisuudessa ennenkin viihtyneelle itse laitteisto on jo sen verran tuttua, että yhteys verkkoon löyty. Thinglink-koodit saadaan syötettyä kenttiinsä ja siirtyminen VR-oppimisympäristöjen alkunäkymään tapahtuu sujuvasti. Sen sijaan sellaiselle henkilölle, jolle tämä kaikki on aivan uutta, on rinnalla oleva, osaava ohjaaja ihan 3D:nä todella kullanarvoinen.

Kokeilija pääsee oppimisympäristöskenaariossaan alkuun, mutta ohjaajan ottaessa pari askelta takavasemmalle, kuuluu hätääntynyt kiljahdus: Apua, missä mun ohjaaja on?

Kokeilijan käännettyä päätään, virtuaalista onkin yhtäkkiä kadonnut haluttu näkymä, ja yllättäen ollaan animoidussa virtuaalivuoristomaisemassa. Samoin verkkoyhteyden oikutellessa, VR-ympäristö lakkaa toimimasta ja kokijalle näkyy vain mustaa. Lopulta myös VR-oppimisympäristöön rakennetut tehtävät osoittautuvat sellaisiksi, että ohjaus ja vertaistuki tulee tarpeeseen: Hei, mikä näistä on se oikee ratkasu?

Ohjaava ja kannustava palaute on oleellista

Ohjaus virtuaalisia oppimisympäristöjä käytettäessä tapahtuu sekä oppimisympäristön sisällä, että metaversumin ulkolaidalla, lasien tällä puolen.

Pedagogisesti on oleellista, millaisin ohjeistuksin mahdollistetaan opiskelijan itsenäinen ryhtyminen metaversumissa opiskeluun. Oleellista on myös se, kuinka ohjaavat syötteet kuljettavat oppijaa skeenaarion sisäisissä siirtymissä. Lisäksi myös virtuaalisessa maailmassa oppiminen palautuu motivaation kysymyksiin, joissa ohjaavalla ja kannustavalla palautteella on oleellinen merkitys.

VOP- Virtuaalisesta Omalla Polulla – hankkeessa rakennamme, pilotoimme ja kehitämme VR-oppimisympäristöjä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevan erityisen tuen tarvitsijan uraohjauksen tarpeisiin.

Samalla luomme hankkeessa virtuaalista uraohjauksen mallia. Mallissa uraohjauksen käytäntö ja teoriat, yleinen VR-pedagogiikka sekä metaversumin mahdollisuudet ohjaamisen ympäristönä ja välineenä yhdistyvät uudenlaiseksi näkemykseksi siitä, mitä ja miten virtuaalisessa uraohjauksessa ohjataan.

Ohjaaja ei koskaan ole kaukana, ja kun hän taas löytyy kokeilija äärelle, animoidut vuoret väistyvät ja kokijan katse kääntyy takaisin kohti virtuaaliskenaariota. Matka metaversumissa jatkuu, ja ohjaaja kulkee rinnalla näiden ulottuvuuksien välissä välittämässä. Molempi parempi (Best of Both Worlds).

Syyskuussa 2021 alkaneessa Vop – Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa testaamme ja rakennamme VR-ympäristöjä uraohjauksen tueksi ammatillisella toisella asteella. Hankkeen rahoittaa ESR (EU REACT) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Kuva: Shutterstock