Siirry sisältöön
Pedagogiikka
MALVA-podcast, osa 5: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ohjaaminen

Maahanmuuttajat valmentaen työelämään -podcastista saat vinkkejä selkeään ohjaukseen ja yhteistyön mahdollisuuksiin työpaikalla.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.01.2022

MALVA- eli Maahanmuuttajat valmentaen työelämään -podcast-sarjan osan 5 teemana on työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ohjaaminen. Keskustelijoina ovat Eija Honkanen Haaga-Heliasta sekä Mervi Töyrylä ja Jenni Topp Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

Podcast on suunnattu maahanmuuttajataustaisille työpaikkaohjaajille ja opiskelijoille. Täältä voit kuunnella podcast-sarjan ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen osan.

Teemaan liittyy videosarja, jonka voi kuunnella Haaga-Helian Youtube-kanavalla.

EAKR-logo
Vipuvoimaa EU:lta -logo

Malva- eli Maahanmuuttajat valmentaen työelämään -hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella. Hankkeessa etsitään keinoja tuoda maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista paremmin esiin ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä.

Teksti

K: Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä tapahtuva oppiminen on tärkeä osa koulutusta. Olen keskustelemassa täällä asiantuntijoiden kanssa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja käsitteistä, työpaikkaohjaajan tehtävistä, sekä mikä on oppimisen ja näyttöjen arviointi ja nimenomaan työpaikkaohjaajan kannalta. Olen Eija Honkanen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta ja täällä on mukanani asiantuntijoita Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

V1: Hei minä olen Mervi Töyrylä ja toimin ravintolapalvelun opettajana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja mun työssäni ohjaan opiskelijoita työpaikoilla.

V2: Moikka mä olen Jenni Topp ja toimin ruokatuotannon opettajana myös stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Päätyökseni mä ohjaan oppisopimusopiskelijoita.

K: Mervi ja Jenni lämpimästi tervetuloa. Työelämässä oppiminen on työpaikalla aidoissa työtehtävissä tapahtuvaa oppimista. Silloin opiskelija on työpaikalla ja tekee siellä työtä. Työssä opitaan uusia työtehtäviä ja työtä tehdään yhdessä työpaikan henkilöstön kanssa. Mervi, miksi työpaikalla oppiminen on niin tärkeää?

V1: Työelämässä oppiminen on motivoiva tapa hankkia ammattiosaamista aidoissa työympäristösi aidoissa tilanteissa. Ja siel työpaikalla opitaan tehokkaast ammattitaidon lisäksi paljon muutakin: Esimerkiks ammattiin kasvamista, työelämän pelisääntöjä, vuorovaikutustaitoja, elämänhallintaa, arvoja ja koulussa opitun tiedon soveltamista käytännön työhön.

K: No työpaikkaohjaaja-opettaja on tämän jakson aikana kuin työpari ja kun, silloin kun opiskelija tulee työpaikalle oppimaan, opettajalla ja opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla on silloin omat roolit ja tehtävät. Myös työnantajalla ja työyhteisöllä on tärkeä merkitys, kun opitaan työssä. Mervi, mitä työnantajan ja työpaikan tulee silloin tehdä?

V1: Työnantajan tulee järjestää ja varmistaa resurssit tähän opiskelijan ohjaamiseen. Siihen tarvitaan aikaa, tarvitaan ohjaaja ja tarvitaan ohjausosaamista, jotta opiskelija voidaan ohjata siellä työssä. Työnantajan tulee myös tiedottaa muuta työyhteisöä opiskelijan saapumisesta ja kertoa mikä on kunkin rooli tässä opiskelijan ohjauksessa.

V2: Joo ja itse ajattelen, että työyhteisön eli työkavereiden tulisi ottaa opiskelija osaksi sitä arkea ja aidosti siihen työyhteisöön mukaan. Heidän tulee olla mukana opiskelijan perehdytyksessä ja ohjauksessa ja työyhteisön pitää myöskin auttaa työpaikkaohjaajaa opiskelijan ohjauksessa.

K: Hyviä ja tärkeitä asioita mitä sillä työpaikalla tapahtuu ja siellä työpaikallahan tarvitaan oppimisen aikana myös työpaikkaohjaajaa ja se työpaikkaohjaaja on erittäin tärkeä, kun opiskelijaa ohjataan siellä työpaikalla. Ja tää työpaikkaohjaaja on myös opettajan työparina koko sen työssäoppimisen ajan. Työpaikkaohjaajalla onkin monta roolia ja tehtävää. Jenni, miksi työpaikkaohjaaja rooli on niin tärkeä ja mistä hän huolehtii työssäoppimisen aikana.

V2: Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta työpaikalla, ihan niissä aidoissa työtehtävissä. Työpaikkaohjaaja toimii opastajana, ohjaajana, mentorina ja arvioijana. Eli työpaikkaohjaaja on vahvasti mukana mahdollistamassa opiskelijan oppimisen. Tärkeää on kuunnella opiskelijan ajatuksia ja toiveita.

K: Opiskelija on siis tärkeä ja hänellä on päärooli tässä työssä tapahtuvassa oppimisessa. No kun opiskelija oppii siellä työssä, ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee myös arvioida, silloin onkin sitten tärkeää tietää työpaikkaohjaajan ammattitaitovaatimukset ja niissä kuvatut kriteerit, jotta voidaan arvioida. Se arviointi on erittäin tärkeää sen opiskelijan oppimisen ja osaamisen kannalta. Opiskelijalle onkin tosi tärkeätä tietää ennakkoon ne tavoitteet, joita hänen tulee oppia,ja huomata toisaalta se mitä hän on jo oppinut, mitä hänen tulee vielä oppia ja millainen on hänen osaamisensa niissä työtehtävissä.

V1: Ja opiskelijoilla voi olla hyvinkin erilaisia ja yksilöllisiä tavoitteita työpaikalla. Tän työpaikkajakson pituus voi olla eripituinen eri opiskelijoilla ja he voi tavotella hyvinki eri arvosanoja. Onkin tärkeää, että työpaikkaohjaaja tukee näitä opiskelijan yksilöllisiä tavoitteita.

K: Oppiminen ja osaaminen on siis erilaista ja yksilöllistä. Ja sen oppimisen lisäksi arvioidaan sitä osaamista. Sitä arvioidaan näytöissä ja se näyttö voikin koostua yhdestä tai useammasta osasta. Ja niihin opiskelija tekeekin näyttösuunnitelman.

V2: Juuri näin. Ohjaajalla onkin tärkeä rooli myös sen näyttösuunnitelman teossa, mutta myöskin siinä näytön arvioinnissa. Arviointi antaa opiskelijalle tosi tärkeää tietoa siitä omasta osaamisesta ja taidoista, joita hän on työelämäjakson aikana kartuttanut.

K: Kun tätä keskustelua nyt kootaan, työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana on siis tärkeää, että opiskelija oppii, työpaikkaohjaaja ohjaa ja on työparina opettajan kanssa. Silloin työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana niin alkuvaiheessa tarvitaanki sitä ohjausta enemmän ja loppuvaiheessa se opiskelija tekeekin työtä jo itsenäisemmin ja se yhteistyö on tärkeää työpaikan ja koulun välillä. Lämpimästi kiitoksia Mervi ja Jenni että olitte mukana tässä keskustelussa. Me onkin tehty yhdessä videoita joiden teemat ovat työelämässä oppiminen, sekä oppimisen arviointi ja näyttöjen arviointi. Löydät videot YouTube-kanavalta ja linkit löytyy tämän podcastin tekstiosasta. Videoissa kerrotaan selkeästi työpaikan, koulun ja opiskelijan rooleissa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyen. Videot on toteutettu maahanmuuttajat valmentaan työelämään -hankkeessa joka on ESR-rahoitteinen hanke.